ga naar   Obase
Nieuwsbrief 1 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Parro
Als team merken we dat we Parro steeds meer gaan gebruiken in de communicatie met u als ouder(s)/verzorger(s). We ervaren het als een handig en direct communicatiemiddel wanneer we informatieve boodschappen met u willen delen en gebruiken het daarnaast graag om u een ‘kijkje in de klas’ te geven.

Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben zich inmiddels aangemeld en kunnen gebruik maken van Parro als communicatiemiddel. Ik wil u vragen de app op uw telefoon of computer te installeren indien u dit nog niet gedaan heeft. Mocht u hier (technische) vragen over hebben, stelt u deze dan alstublieft aan de leerkracht van uw zoon/dochter.
Wanneer u ervoor kiest Parro niet te willen gebruiken, wilt u dit dan ook aan de leerkracht van uw zoon/dochter doorgeven? We kunnen hier dan rekening mee houden in onze communicatie.
Alvast bedankt!

Vervangingsproblematiek
Zoals ik u eerder al informeerde is het momenteel erg moeilijk om invalleerkrachten te vinden wanneer één van onze collega’s afwezig is. Helaas heeft dit nu zelfs tot gevolg gehad dat er vandaag een klas niet naar school kon komen. Ik wil daarom uw hulp vragen. Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid die ons in geval van nood wellicht zou willen helpen, wilt u dit dan aan mij doorgeven of mij in contact brengen met deze persoon?

Oudercafé
Afgelopen maandag is er een oudercafé georganiseerd. Ik heb tijdens deze avond nader kennis kunnen maken met een aantal ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast hebben we ervaringen gedeeld over het onderwijsconcept op De Meie. De input die ik tijdens deze avond gekregen heb zal meegenomen worden in de overwegingen en keuzes die met het oog op de toekomst gemaakt zullen worden. Tijdens het volgende oudercafé zal ik hierover een terugkoppeling geven. Ik wil hierbij nogmaals iedereen die aanwezig was tijdens deze avond hartelijke bedanken voor zijn/haar inbreng. Ik hoop u, en wellicht nog meer ouder(s)/verzorger(s), een volgende keer opnieuw te mogen begroeten.

Bestuursbezoek Obase
Donderdag 28 februari heeft het bestuur van Obase een bezoek gebracht aan De Meie om de kwaliteit van het onderwijs op verschillende gebieden in beeld te brengen. De commissie heeft klassen bezocht en heeft gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen bij de school. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die in gesprek zijn gegaan met de commissie wil ik hierbij hartelijk danken voor hun bijdrage.
Het team en ik hebben dit bezoek als prettig ervaren. We hebben er vertrouwen in dat de uitslag van dit bezoek ons verder zal helpen in de kwaliteitsontwikkeling van de school. Wanneer wij het verslag van dit bezoek ontvangen hebben zal ik u hierover verder informeren.

Fijne vakantie
Ten slotte wil ik iedereen natuurlijk een fijne vakantie wensen!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VOORJAARSVAKANTIE
Volgende week is het voorjaarsvakantie. We wensen iedereen een fijne week!

BUITEN SPELEN: JAS AAN!
Als de zon schijnt willen veel kinderen altijd het liefst meteen zonder jas buiten spelen in de pauze … maar vaak is het daar dan toch nog te koud voor, zeker in deze tijd van het jaar. We hebben op school de afspraak dat de jassen aan moeten zo lang het kouder is dan 15 graden.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind een jas bij zich heeft?

ACTIVITEITEN IN DE VAKANTIE
Het SMWO organiseert volgende week weer verschillende vakantie-activiteiten voor kinderen:
Maandag 4 maart is er een filmavond, woensdag 6 maart vrij schaatsen op de schaatsbaan in Zierikzee en donderdag en vrijdag zijn de sportkidsdagen in Laco. Voor meer informatie en inschrijven kun u terecht op de website: www.smwosd.nl bij ‘jeugd en jongerenwerk’.

VISDIEFJE
Het thema over de ruimte biedt zoveel mogelijkheden dat we er na de voorjaarsvakantie nog even mee doorgaan. We hebben nu een heuse raket in de klas, en een ruimtestation waar de kinderen experimenteren met het wegen van ‘ruimte’ stenen, met het opmeten van allerlei dingen, met gereedschap, slangetjes enzovoort. We leerden een liedje over Lizet die een raket maakte van plakband en karton, we maakten kraters in de zandtafel, maanwagentjes van kosteloos materiaal en we luisterden naar het verhaal over een mol die de maan wilde pakken.
We oefenen nog steeds het opzeggen van onze namen en adressen en we tellen terug van 20 naar 0! Voor het maken van sterrenkijkers vragen wij u om in de voorjaarsvakantie veel Pringles te eten en de verpakkingen daarvan voor ons te bewaren! 😊
Juf Marjolein was dinsdagmorgen en donderdag niet op school. Juf Miranda nam haar taken over, dat was fijn.
We wensen u en uw kleuter een ontspannen voorjaarsvakantie toe; lekker even zomaar een weekje tutten zonder al te veel ‘gejak’!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
De laatste week voor de voorjaarsvakantie was een beetje gekke week. Juf Marleen was er donderdag en vrijdag niet en daarom was juf Marjan drie dagen in onze klas.
Donderdag was er schoolbezoek en kwamen er mensen in de klas kijken om te zien hoe het er aan toe gaat bij ons in de klas.
Vrijdag vierden we de verjaardag van Thierry.
’s Middags spelen we nog even lekker buiten en dan is het al weer tijd om naar huis te gaan.
Een hele fijne vakantie allemaal!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Afgelopen maandag hebben we bij De Zaken regels besproken. We zijn er achter gekomen dat er huisregels bestaan, schoolregels en verkeersregels. Maar als je een spelletje doet, dan horen daar spelregels bij. Iedereen dacht goed mee om allerlei voorbeelden te bedenken. Bij de kanjertraining hebben leerlingen elkaars rug gemasseerd, terwijl ondertussen Xem als ‘Kanjer van de week’ in het zonnetje werd gezet met flink veel complimenten. Dinsdag was er heuse flessenpost in de klas. We hebben het over moderne en ouderwetse manieren gehad om een boodschap over te brengen en daarbij kwam flessenpost aan de orde. Daar had de juf een echt voorbeeld van, met een boodschap van een Spaans marineschip. We hebben ook naar morsecodes geluisterd. Gisteren hebben we een delegatie van het Obase hoofdkantoor in onze groep mogen ontvangen, die een leesles heeft bijgewoond. Juf Nicole was in de ochtend in de groep, en dat is vandaag ook zo.
Inmiddels hebben we de laatste rapportgesprekken kunnen afronden en we willen u heel hartelijk bedanken voor de fijne gesprekken die we hebben mogen voeren. Als het rapport thuis in de weg ligt, dan mag het mee naar school …
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER & STRANDLOPER
Vandaag de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie.
Eigenlijk zouden we de verjaardagen van de juffen en de meester vieren, maar vanwege ziekte en andere zaken kon dit nu niet doorgaan. Na de vakantie, hopelijk is dan iedereen weer gezond op school, prikken we een nieuwe datum voor het Juffenfeest. We houden u op de hoogte.
Om de kinderen van de Strandloper toch een leuke dag te bezorgen, hebben we vanochtend gewoon gerekend en gelezen en taalwerk gemaakt. Vanmiddag zullen we er een gezellige middag met wat spelletjes en een filmpje van maken.
De biologietoets voor de kinderen die dat vak in de Strandloper volgen, staat gepland voor 15 maart a.s. Sommige kinderen hebben, op eigen verzoek, de toets vandaag al gemaakt, omdat ze er al voor geoefend hadden.
Wij wensen u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie.
meester Sven en juf Mieke

VERJAARDAGEN
2 maart: Thierry
7 maart: Abdirahman

OP DE KALENDER
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: Voorjaarsvakantie
Donderdag 14 maart: Boomfeestdag (bovenbouw)
Dinsdag 19 maart: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 3 april: Schoolvoetbaltoernooi (bovenbouw)

Onze contactgegevens