ga naar   Obase
Nieuwsbrief 1 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Terugkoppeling bestuursbezoek.
Inmiddels hebben we de rapportage over het afgelopen schoolbezoek vanuit Obase ontvangen. De commissie heeft aangegeven dat de basiskwaliteit op alle gebieden zichtbaar is. Ook hebben zij hun waardering uitgesproken voor de ontwikkeling die onze school het afgelopen half jaar heeft gerealiseerd. Het rapport geeft ons een mooie basis om gericht aan de slag te gaan met verdere schoolontwikkeling.

Inspectiebezoek.
Op dit moment wordt Stichting Obase door de onderwijsinspectie bezocht voor een regulier bestuursonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden ook verschillende Obase scholen bezocht. De onderwijsinspectie zal donderdag 7 november SBO de Meie bezoeken. De inspecteurs zullen deze dag verschillende klassen bezoeken, in gesprek gaan met leerlingen, teamleden en directie en dossieronderzoek doen. Met trots zullen we onze school aan hen laten zien!

Nieuwbouw.
Vorige week heeft de gemeenteraad een besluit is genomen over het vervolgproces voor de nieuwbouw. De raad heeft besloten om verder te gaan en een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. In de bijlage vindt u nieuwsbrief 6 ‘scholencomplex Zierikzee’ van de gemeente waarin u aanvullende informatie kunt lezen.

Ouderbijdragen.
Als school vragen we u een paar keer per schooljaar om een bijdrage te betalen: voor zwemles, voor de schoolreis of het schoolkamp en de bijdrage voor de activiteitencommissie.
We vragen deze bijdragen bewust niet allemaal tegelijk zodat u niet in één keer een groot bedrag hoeft te betalen. Als het betalen voor u moeilijk is, heeft u altijd de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Ook kunt u eventueel contact opnemen met ‘Stichting Leergeld’ en vragen of zij u kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl
Daarnaast krijgt elke school van de gemeente een ‘Potje Gelijke Kansen’. Het geld uit dit potje kunnen we gebruiken als ouders iets niet kunnen betalen. Dat kan een ouderbijdrage zijn of bijvoorbeeld gymspullen.
Het is bij ons op school meestal niet bekend als ouders een probleem hebben met een betaling. Wilt u daarom in dat geval contact met mij opnemen? We kunnen dan samen kijken hoe we het op kunnen lossen.

Staking 6 november (herhaald bericht).
Enkele medewerkers van onze school zullen meedoen aan de landelijke onderwijsstaking op 6 november. Hierdoor kan het onderwijs die dag geen doorgang vinden in alle groepen. Daarnaast delen wij als team de zorgen zoals die middels de staking onder de aandacht worden gebracht. De school zal 6 november dan ook gesloten zijn, de leerlingen zijn deze dag dus vrij. Mocht u hierdoor een groot probleem hebben in de opvang van uw zoon of dochter willen wij u vragen dit uiterlijk vrijdag 1 november aan de leerkracht kenbaar te maken. Leerlingen kunnen in dit geval op school opgevangen worden middels een alternatief programma.

Start van de schooldag (herhaald bericht).
We vinden het belangrijk de schooldag rustig en met een moment van persoonlijke aandacht voor elke leerling te starten. Om dit goed te kunnen laten verlopen willen we u vragen om bij de buitendeur van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter en hem of haar zelfstandig de school binnen te laten komen. In het geval u een dringende boodschap voor de leerkracht heeft kunt u telefonisch contact opnemen, voor half 9 kunt u de leerkracht, in de meeste gevallen, direct spreken. Na half 9 zal uw boodschap aan de leerkracht doorgegeven worden. Natuurlijk biedt Parro ook de mogelijkheid om de leerkracht te informeren. Voor de leerlingen van het visdiefje geldt dat zij tot de klas kunnen worden gebracht door ouders/verzorgers. We hopen hierin op uw begrip, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT VRIJDAG 8 NOVEMBER
Vrijdag 8 november doen we weer mee aan het Nationale Schoolontbijt.
U kunt uw kind die ochtend voor één keer zonder ontbijt naar school sturen!
De kinderen krijgen een gezond ontbijt aangeboden met volkorenbrood, crackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, pindakaas, tuinkers, halfvolle yoghurt, muesli, halfvolle melk, thee, komkommers en appels. Met speciaal lesmateriaal leren de kinderen over hun ontbijt en over een gezonde manier om de dag te starten! Kijkt u voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl

STAGIAIRE
Vanaf 4 november a.s. tot maart 2020 komt Laurie de Boer op de maandagen stagelopen in de Scholekster. Zij is tweedejaars student pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft vorig schooljaar stagegelopen bij een school voor regulier basisonderwijs. Ze vindt het heel leuk om nu ervaring op te gaan doen binnen het speciaal basisonderwijs. Ze is al een keertje kennis komen maken en heeft er veel zin in. We wensen Laurie een leerzame en vooral inspirerende stageperiode toe.

VISDIEFJE
Vanmiddag doen we voor het eerst mee met de workshops in de school. De kinderen van onze groep, met Nimme, Pieter en Milan uit de Strandlopergroep erbij doen mee aan de workshop ‘Creatieve technieken met wol’. In deze workshop leren de kinderen waar wol vandaan komt, wat er allemaal moet gebeuren voor je wol kunt gebruiken en wat je allemaal met wol kunt doen. We doen dit één keer in de veertien dagen op de vrijdagmiddag. De kinderen zijn erg nieuwsgierig en ook benieuwd naar wat we allemaal gaan doen!
Gisteren en vandaag hebben we bezoek in de klas. Juf Sharon Dekker, studente aan de Pabo, komt kijken hoe we in de kleuterobservatiegroep met de kinderen werken.
Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging voor het Novembergesprek. We willen u dan graag bijpraten over de ontwikkeling van uw kind op school.
juf Greetje en juf Marjolein.

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hebben we bij alle kinderen toetsen afgenomen. Hoewel het best de nodige inspanning kostte, hebben alle kinderen zich goed ingezet bij de toetsen. Knap hoor!
Behalve werken volgens het gewone dagrooster, maakten we ook tijd vrij voor het bespreken van het aanbod van de nieuwe workshops.
Vandaag is de eerste ronde van workshops. Er is een aanbod van 7 workshops. Vanzelfsprekend is er een maximaal aantal leerlingen per groep. Daarom kiezen de leerlingen 3 workshops en geven daarbij hun favoriet aan. Vervolgens worden ze ingedeeld in een groepje waarmee ze de komende weken steeds gaan ‘werken’. Uw zoon of dochter zal vandaag (hopelijk) enthousiast thuis vertellen wat hij/zij bij de workshop van zijn keuze heeft gedaan.
We zijn benieuwd!
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

VRIJDAG 8 NOVEMBER: WAKZWEMMEN MET KLEREN AAN
Volgende week vrijdag is het weer wakzwemmen tijdens de zwemles.
De kinderen leren dan wat ze moeten doen als door het ijs zakken. Om het zo echt mogelijk te laten zijn moeten ze daarvoor kleren aan over hun zwempak of zwembroek.
Geeft u vrijdag 8 november de zwemkleren mee?

STRANDLOPER
We hebben deze week een rekentoets gemaakt en een dictee. Heel knap!
Vanmiddag beginnen we met de workshops, heel leuk! Zo gaan we ontdekken welke talenten er verstopt zitten en naar boven komen.
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
Afgelopen maandag vierde Kyano zijn verjaardag, zijn traktatie viel goed in de smaak en hij is heerlijk jarig de klassen rond geweest.
Op dinsdag leek het haast wel alsof we op schoolreisje gingen, met de bus naar twee musea. Vooral het wandelen naar een aantal bunkers (dat hoort bij het museumbezoek aan de Burghse Schoole) voelde, in het stralende zonnetje, als een cadeautje. Bij het Watersnoodmuseum moesten de handen uit de mouwen bij een tweetal praktische opdrachten.
De rest van de week is er heel hard gewerkt. Op woensdag hebben alle leerlingen geoefend met het schrijven van een verhaal. Met een opgegeven hoofdpersoon, gebeurtenis en plaats van handeling moesten ze een verhaal van een half A4-tje schrijven. Zo’n leuke opdracht willen ze wel vaker, klonk het na afloop … Deze week hebben een aantal instructiegroepen een taal- en rekentoets gemaakt. Vandaag volgen de biologie- en aardrijkskundetoets. Volgende week maandag krijgen de leerlingen de werkboeken geschiedenis mee, samen met een samenvatting. De leerlingen hebben dan een week om te leren voor de geschiedenistoets op 11 november.
juf Janneke, juf Nicole en meester Sven

VERJAARDAGEN
2 november: Boaz
4 november: Kyo

OP DE KALENDER
Woensdag 6 november: Staking, school gesloten
Vrijdag 8 november: Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 20 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens