ga naar   Obase
Nieuwsbrief 1 november

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT DONDERDAG 8 NOVEMBER
Donderdag 8 november aanstaande doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen ontbijten dan op school. Geeft u hen alstublieft wel gewoon eten en drinken mee voor de kleine pauze en voor de lunch. Omdat de kleuters op donderdag altijd beginnen met de gymles krijgen zij, in plaats van het ontbijt, een lunch aangeboden. U hoeft uw kleuter daarom die dag alleen iets mee te geven voor de kleine fruitpauze.

BETALEN OUDERBIJDRAGE EN OUDERBIJDRAGE ZWEMLES
Vandaag krijgt u een brief mee over de betaling van de ouderbijdrage voor de activiteitencommissie.
Voor de ouderbijdrage voor zwemles hebben de betreffende ouders (Scholester en Lepelaar) in augustus al een brief gekregen. We vroegen u om de bijdrage voor 1 november te betalen. Nog niet alle ouders hebben dat gedaan. Graag zo spoedig mogelijk. (Als u de brief kwijt bent, vraag dan even om een nieuwe!)

HULPOUDERS GEVRAAGD
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een lijst waarop u kunt aangeven of en bij welke activiteiten u graag op school zou willen helpen. Uw kind neemt deze lijst ook op papier mee naar huis. Wij ontvangen de lijst graag ingevuld retour voor donderdag 8 november aanstaande.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OBASE
De invultermijn voor het tevredenheidsonderzoek is verlengd t/m 9 november a.s.
Als u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld zou u dat dan alsnog willen doen?

LUIZENCONTROLE
Elke eerste dag na de vakanties worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Deze controle vindt plaats naar de richtlijnen van de GGD en wordt op school door ouders uitgevoerd. Tot dit schooljaar waren er drie moeders die de controle voor hun rekening namen, op dit moment is er nog slechts één moeder beschikbaar. Omdat het niet de bedoeling is dat één ouder alle 57 kinderen moet nakijken doen we hierbij nog een laatste keer een dringende oproep voor hulp bij deze klus. De controles zijn voor scholen niet verplicht maar zijn een dienst die op vrijwillige basis door ouders wordt uitgevoerd om het uitbreken van luizen’plagen’ te voorkomen. Er zijn al scholen die deze dienst, bij gebrek aan hulp, niet meer kunnen aanbieden. Mochten er op deze oproep geen reacties komen dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn hun voorbeeld te volgen.
Op de lijst die genoemd is onder het kopje ‘hulpouders’ kunt u zich aanmelden. Ook vaders, oma’s en opa’s mogen helpen!

SCHOOLFRUIT
Vanaf 12 november krijgen we weer drie keer week schoolfruit van het EU-schoolfruitproject.
De bedoeling is dat de kinderen dat op dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtendpauze krijgen.

WAKZWEMMEN
Vrijdag 26 oktober hebben de kinderen tijdens het zwemmen een zeer speciale les gehad. Met kleding aan stonden ze klaar om te leren wat te doen als het mis gaat tijdens het schaatsen. In het ondiepe bad lag een groot zeil klaar waarin enkele “wakken”, ronde gaten, zichtbaar waren. Om de beurt mochten de kinderen verschillende oefeningen doen samen met de zwemdocent op het zeil.
De eerste oefening: loop over het zeil, langs het wak. Dat ging direct heel goed en lekker dat de kleding nu nat was! Pfff niet meer zo warm…., maar wat zit dat gek; een natte spijkerbroek plakt wel heel erg aan je benen 😉.
Bij de tweede oefening leerden de kinderen dat ze zich heel breed moeten maken, nl. met wijde armen en benen over de rand van het wak en dan ruggelings schuiven naar de kant! Iedereen kon dat! Super!
Bij de derde oefening mochten de kinderen om de beurt in het wak en samen met de zwemdocent onder water kijken en wie durfde met de juf door het wak zwemmend naar de rand (stukje van ongeveer 50 cm). Iedereen heeft de derde oefening gedaan en kreeg een groot applaus!
Tot slot leerden de kinderen hoe ze iemand uit een wak weer op de kant kunnen helpen. Met een slinger van kinderen die op hun buik lagen vanaf de kant tot het wak, trokken ze iemand met gemak uit het wak! Geweldig gedaan allemaal, dat WAK-diploma hebben jullie dik verdiend!

VISDIEFJE
Wij zijn begonnen met een nieuw thema: Kleding. “Waarom hebben we eigenlijk kleren aan?” was de vraag die we bij de introductie aan de kinderen stelden. “Waarom gaan we niet in onze blote buik naar school”. Tja, daar moest eens even over worden nagedacht. Een jongetje dacht dat we dan zouden worden uitgelachen. “Maar als alle mensen dat nou doen? We lieten hen verder filosoferen. Uiteindelijk kwam het antwoord: Omdat we het anders koud hebben, en in de zomer zouden verbranden in de zon! Twee kinderen deden de poppenkleren in de was en hingen ze te drogen. Het was nog best moeilijk om een jasje met een knijper aan de lijn te hangen. We maakten een sok met streepjes en stempelden daar het woord bij, en deze en komende week gaan we nog veel meer dingen doen die met kleren te maken hebben!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Deze week hadden we duidelijk herfstweer. En herfst betekent voor ons ook knutselen over de herfst. We zochten blaadjes buiten, plakten die op papier en hiervan maakten we diertjes. Het zijn prachtige dieren geworden!
Vorige week was het wakzwemmen. Wat een spanning gaf dat voordat de zwemles begon. Maar uiteindelijk hebben ze er allemaal van genoten.
Met rekenen heeft de startgroep voor het eerst kennis gemaakt met bussommen. Samen gingen we met de bus op pad in de klas. Bij de haltes stapten steeds mensen in of stapten er mensen uit. Zo leerden we al spelend het begrip ‘erbij’ en ‘eraf’. Dat is nog eens een leuke manier van rekenen!
Elke dag beginnen we en eindigen we in de kring. We bespreken niet alleen het dagrooster maar we hebben ook aandacht voor elkaar en praten over de omgang met elkaar. Zo zeggen we onder andere het volgende gedichtje op: Iedereen mag er zijn.
Ben je groot, ben je klein.
Ben je stil, met een bril.
Ben je bruin, ben je wit.
Heb je krul, heb je kroes.
Lust couscous of appelmoes.
Iedereen mag er zijn.
Dat is leuk, dat is fijn!
Soms vergeet de juf het wel eens en dat wordt ze er door de kinderen op gewezen. Mooi om te zien dat het zo’n vast onderdeel is geworden van het samenzijn in de kring.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Over het schoolzwemmen van afgelopen vrijdag hebt u kunnen lezen in het aparte stukje hierboven. Maandag bij de kanjertraining hebben we een leuke vertrouwensoefening gedaan. Een leerling kreeg de vraag door het klaslokaal te gaan lopen met de ogen dicht. Een kringetje van leerlingen om hem heen zorgden ervoor dat de leerling in het midden van de kring zich niet kon bezeren. Van tevoren hebben we besproken dat het fijn voelt om elkaar te kunnen vertrouwen, we hebben dat vertrouwen uitgesproken en gingen vervolgens met de oefening aan de slag. Wat prachtig om te zien dat zorgzame leerlingen zelfs met hun handen de hoeken van de tafels afschermden. Gisteren hebben we in de kring (zowel in de ochtend als de middag) filosofische vragen besproken. De juf heeft een doosje met zogenaamde Praatprikkels. Dat zijn filosofische vragen voor kinderen. We hebben bijvoorbeeld de vraag besproken: “Heeft alles een voor- en achterkant?”. Of: ” Kun je zeilen zonder wind?”. Deze vragen kennen geen goed of fout antwoord, het is maar net hoe je erover denkt. Leerlingen leren zo dat het prima is om verschillend over iets te denken en leren al doende om elkaars mening te respecteren. Wat een geweldige, creatieve kijk op de wereld hebben de kinderen dan ….
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Alweer een week voorbij, wat gaat het toch snel!
We zijn deze week gestart met geschiedenis. Het thema waar we aan werken heet “Regenten en vorsten” en gaat over de gouden eeuw.
Ook hebben we best wat toetsen moeten doen deze week, tempotoetsen rekenen, dictees en nog veel meer.
Verder is het nu echt herfst, het wordt weer frisser buiten. Wilt u er op letten dat uw kind een vest of jas mee heeft naar school voor bij het buitenspelen? Bedankt!
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Donderdag schoolontbijt, de kinderen hoeven dan thuis niet te eten … gezellig met de klas als groep ontbijten.
Voor de schoolverlaters: 20 november zal de ‘drempeltoets’ afgenomen worden, klassikaal. De andere leerlingen zullen dan in de Aalscholver werken,
Verder wil ik graag starten met de training voor de schoolverlaters, dat valt samen met de start van de workshops
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
4 november: Kyo

OP DE KALENDER
Donderdag 8 november: Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 21 of 28 november: Muziekvoorstelling Keet in de kerk
Dinsdagochtend 4 december: Sinterklaasviering
Dinsdagmiddag 4 december: Studiemiddag, vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 19 december: Kerstviering
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens