ga naar   Obase
Nieuwsbrief 10 januari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet ben ik afgelopen maandag als nieuwe directeur gestart op sbo De Meie. Ik heb ondertussen nader kennis kunnen maken met het team en ik ben in alle klassen ‘op bezoek’ geweest. Ook heb ik een aantal ouders/verzorgers persoonlijk kunnen ontmoeten.

De komende periode zal voor mij nog voor een belangrijk deel in het teken staan van het ontmoeten van verschillende personen en partijen die betrokken zijn bij sbo De Meie. Als u vragen heeft of persoonlijk kennis wilt maken nodig ik u van harte uit mij op te zoeken wanneer ik op school aanwezig ben. Omdat ik vier dagen werkzaam ben op sbo De Meie zal ik afwisselend op woensdag of vrijdag mijn vrije dag invullen. Daarnaast volg ik een studie waarvoor ik regelmatig op donderdag niet op school aanwezig zal zijn.

Ik heb afgelopen week een fijne start op sbo De Meie kunnen maken, ik voel me welkom in een betrokken team dat zich duidelijk inzet om alle leerlingen een plezierige en leerzame schooltijd te bieden. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met het team, u als ouder/verzorger en andere betrokkenen verder te bouwen aan de ontwikkeling van de school.

Ten slotte wens ik u in de eerste schoolweek van het jaar natuurlijk alle goeds voor 2019!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet

NIEUWSBRIEF VOORTAAN OP VRIJDAG
Vanaf volgende week versturen we de nieuwsbrief wekelijks op vrijdag.

EXTRA STUDIEDAGEN OP 15 FEBRUARI EN 14 JUNI
Maandag hebben we de kinderen een nieuwe totaaloverzicht (op geel papier) mee gegeven van alle vakanties en vrije dagen en middagen die er dit schooljaar nog komen.
Op 15-02 en 14-06 is de school dicht in verband met de studie-bijeenkomsten van The Move.
We hebben besloten om twee (al geplande) studiemiddagen te verplaatsen. Op 14-02 en 13-06 hebben we studiemiddagen, zodat we de vrije momenten voor de kinderen kunnen bundelen.
De geplande studiemiddagen van 21-02 en 6-6 gaan niet door.

WORKSHOPS OP DINSDAGMIDDAG
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met workshops voor de kinderen van de Scholekster, de Lepelaar, de Aalscholver en de Strandloper.
Er zijn verschillende activiteiten die de kinderen allemaal aangeboden krijgen.
De komende weken gaan de kinderen aan de slag met: muziek (djembé en het werken met ritmes), werken met textiel, smaakles, dammen/ gezelschapsspelletjes, circusspelen in de gymzaal, koekjes bakken.
De schoolverlaters krijgen gedurende deze weken een speciaal aanbod gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hier worden de onderwerpen taakaanpak, werkhouding en agendagebruik behandeld.

OUDERCOMMUNICATIE
We willen de communicatiemogelijkheden met de ouders en verzorgers van onze leerlingen uitbreiden en gaan dat doen door middel van een App.
Binnenkort krijgt u een digitale uitnodiging om u aan te melden bij ‘Parro’.

SCHOOLFRUIT
Zoals u al weet doen we mee aan het EU-schoolfruit-project, dit loopt van 12 november tot 19 april.
We krijgen elke week drie soorten fruit (en soms ook groente). Op dinsdag woensdag en donderdag krijgen de kinderen dat in de ochtendpauze. Deze week kregen ze komkommer, mandarijnen en peren.

NIEUWBOUW
Deze week werd bekend dat er de verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw wat later gaat plaatsvinden. De planning was eerst dat we in de zomervakantie van 2020 zouden verhuizen, inmiddels wordt er gedacht dat dat in de kerstvakantie van 2020-2021 zal zijn.

DISCOZWEMMEN
Op zaterdagavond 26 januari organiseert Laco van 19:00 tot 21:00 ‘Discozwemmen’. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is er een flyer. (Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding deelnemen.)

VISDIEFJE
Maandagochtend hebben we met een klein drankje en een mini-oliebol (soesje) samen ‘geproost’ en elkaar een goed nieuwjaar toegewenst. Bij een gesprekje over de vakantie kwamen vooral verhalen over vuurwerk en de aanstaande verhuizing van een klasgenootje aan de orde. Vanaf volgende week werken we rondom het thema: Hier woon ik! Wilt u daarom, als dat kan, alvast deze week een foto opsturen van de voorkant van uw huis? (En uw kind daarbij staande voor de voordeur) Alvast bedankt!
We gaan spelen en leren over verschillende soorten huizen, over de vertrekken in een huis en alles wat daarbij hoort.
Deze week maakten we een tekening over vuurwerk en een schilderij met cirkels, vandaag zijn we gestart met het oefenen van opdrachtjes met potlood en papier. Zet een cirkel om … zet een streep onder … enzovoort. We maakten muziek bij bekende liedjes, mepten met vliegenmeppers op de cijfers t/m 20 en leerden de letter: h waarbij de kinderen deze letter tegen de spiegel mochten zeggen en toen de spiegel daardoor besloeg de h daarin met hun vinger konden tekenen. De kinderen gingen weer met plezier naar de gymles van meester Aron en speelden verstoppertje op het schoolplein, ze bliezen zeepbellen en maakten sop in de watertafel, speelden met kinetisch zand op de tafels, kortom: we zijn enthousiast aan het nieuwe jaar begonnen!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Wat was het fijn om iedereen weer te mogen begroeten afgelopen maandag.
Het was een fijne start waarbij de kinderen in alle rust de schooldag konden beginnen.
Juf Maartje bracht ons ook een bezoek en luisterde naar de verhalen in de kring.
We gaan natuurlijk ook nu, na de vakantie, nog door met het kiezen van de ‘Kanjer van de week’. Deze week is dat Kevin. Wat zeggen zijn klasgenoten over hem? Hij is erg aardig, kan goed zwemmen en heeft een mooie bril èn trui. Bovendien is hij een fijn speelmaatje. Ja, Kevin is een èchte kanjer!
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de workshops. De kinderen waren allen erg enthousiast.
Volgende week starten de toetsweken. In begin februari zullen dan de rapportgesprekken plaats vinden. Voorafgaand aan dit gesprek krijgen de kinderen weer een rapport mee naar huis.
Wij hebben nog niet van alle kinderen het rapport terug ontvangen op school.
Wanneer het rapport van uw kind nog thuis ligt, wilt u dit dan deze week mee naar school geven?
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
We wensen alle leerlingen en ouders nog het beste voor 2019! Maandag in de kring hebben we ruim tijd ingeruimd voor de vakantieverhalen. We zijn het nieuwe jaar begonnen met een kennismaking met onze nieuwe directeur juf Maartje. Zij kwam tijdens de ochtendpauze op bezoek en de leerlingen hebben uitgebreid kennis kunnen maken. Het was een spontane, gezellige kennismaking. Ook nieuw was maandag de start van de dag met de inloop. Leerlingen komen binnen zodra zij op school aankomen, in de klas liggen werkjes klaar, er staat een rustig muziekje op en in alle rust begint de schooldag. Na de inloop gaan we als vanouds in de kring starten met ons programma. Dinsdag hebben we de eerste workshops gehouden. Hier kwamen alle leerlingen enthousiast van terug! De leerlingen die in de Lepelaar bleven hebben een smaakworkshop gedaan (met alle zintuigen: eten ruiken, proeven, voelen en bekijken). Heel leuk om te doen.
Volgende week beginnen de CITO/AVI/DMT- toetsen. We missen in de groep nog een aantal rapporten. Als u het rapport van uw kind nog thuis hebt, zou u dat dan naar school mee willen geven? Alvast dank.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Allereerst willen we u het allerbeste wensen voor 2019, wij zijn weer gestart na een fijne vakantie.
Voor de kinderen die aardrijkskunde hebben in de Aalscholvers; op maandag aanstaande (14 januari) staat er een toets op het programma. Afgelopen maandag was de oefentoets maar we hebben gemerkt dat veel kinderen nog even goed de stof moeten doornemen om zo een goed cijfer te kunnen halen.
Vandaag is er in de klas gevraagd welke kinderen interesse hebben om mee te doen met het schoolvoetbaltoernooi. Er zijn een aantal leerlingen die zich hebben opgegeven, super! Aan de hand van het aantal kinderen dat zich opgeeft gaan we kijken hoe veel teams we kunnen opgeven. U ontvangt hierover later nog meer informatie, maar de datum is al bekend: woensdag 3 april.
Afgelopen dinsdag hebben we voor de eerste keer workshops gehad. De kinderen waren erg enthousiast! De komende 5 weken (tot aan de vakantie) rouleren alle groepjes zodat elk kind alle activiteiten kan doen.
De schoolverlaters uit onze groep gaan volgende week woensdag met juf Yvonne mee op werkbezoek bij Pontes Pieter Zeeman.
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Allereerst wens ik iedereen een schitterend 2019 toe. Fijn om iedereen weer te zien!
De adviezen voor de schoolverlaters zijn rond en u krijgt binnenkort van ons een uitnodiging voor het adviesgesprek.
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de workshops. De kinderen hebben veel verschillende ervaringen opgedaan.
Volgende week beginnen we met de Cito-toetsen.
Woensdag 16 januari zijn de schoolverlaters door de Pontes Pieter Zeeman uitgenodigd voor een werkbezoek. Normaal gesproken loop ik met de kinderen vanaf school naar de Pontes. Dat doe ik deze keer ook maar aangezien er veel leerlingen dicht bij de Pontes wonen, is het misschien handig dat zij vanuit huis meteen naar de Pontes komen, ze moeten daar dan om 9:00 uur zijn. Hiervoor wil ik wel graag de toestemming van u als ouders (per brief of mail). Zonder uw bericht ga ik er van uit dat uw zoon/dochter eerst naar de Meie komt. We lopen dan gezamenlijk.
De andere leerlingen uit de groep werken deze ochtend in de Aalscholver.
juf Yvonne en meester Sven

OP DE KALENDER
Maandag 7 januari: Luizencontrole
Donderdag 10 januari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Dinsdagmiddag 29 januari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Donderdagmiddag 15 februari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 15 februari: Studiedag, kinderen de hele dag vrij

Onze contactgegevens