ga naar   Obase
Nieuwsbrief 10 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Schoolfruit.
Onze school heeft de afgelopen 20 weken meegedaan aan het EU-schoolfruit programma. Tijdens dit programma hebben de kinderen kennis gemaakt met, en geproefd van, allerlei soorten groenten en fruit. Wij nemen graag deel aan dit programma omdat groente en fruit belangrijke voedingsstoffen bevatten voor kinderen in ontwikkeling (en voor ons allemaal natuurlijk). We vinden het daarom belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is iets wat je kan ontwikkelen.

Ook na het aflopen van het schoolfruit programma stimuleren wij het meenemen van groente en fruit als tussendoortje. Helpt u ons daarbij door uw kind groente en fruit mee te geven naar school?

Als u meer wilt lezen over het schoolfruit programma kunt u kijken op: www.euschoolfruit.nl. U vindt daar onder andere de volgende praktische tips:

• U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika geven. Denk ook eens aan niet gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.
• Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en aardbeien door het toetje!
• Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox, een appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u fruit makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het fruit niet bruin.
• Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef altijd een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de (mogelijke) angst voor nieuwe smaken.

Oudercafé.
Afgelopen dinsdagavond was er weer een oudercafé. Hier zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:
– Het onderwijsconcept en de organisatie van de school voor 2019-2020.
Op basis van alle argumenten die verzameld zijn, waaronder het teruglopend leerlingenaantal van de school, heeft het team van de Meie ervoor gekozen volgend schooljaar in 4 groepen te gaan werken. Naast de kleutergroep zal er gewerkt worden in een 3-4-5 groep, een 6-7-8 groep en een ‘structuurgroep’. Deze laatste groep is bedoeld voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben om goed tot leren en ontwikkelen te komen. Deze ‘structuurgroep’ willen we inzetten om aan de behoeften van deze leerlingen tegemoet te komen en hen op deze manier verder te helpen in hun ontwikkeling. Plaatsing van een leerling in deze groep is in principe tijdelijk, terugkeer in één van onze ‘reguliere’ groepen blijft altijd het doel. Bovendien zullen we altijd met ouders/verzorgers in overleg gaan wanneer we denken dat een leerling baat zou kunnen hebben bij plaatsing in deze groep.
Ouders hebben aangegeven zich zorgen te maken over de grootte van de ‘reguliere’ groepen. Wij begrijpen deze zorg. In de verdeling van leerkrachten en assistenten zal rekening worden gehouden met de groepsgrootte van deze groepen. In een grotere groep zullen vaker twee leerkrachten en/of assistenten aanwezig zijn om ook deze leerlingen de aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben. Daarnaast zullen we natuurlijk blijven volgen hoe het onderwijs in de groepen verloopt en daarop inspelen om dit te optimaliseren. Graag horen we daarover ook uw ervaringen, die u bijvoorbeeld tijdens een oudercafé met ons kunt delen.
– Het aanbod voor de schoolverlaters.
Omdat we tijdens het vorige oudercafé specifieke feedback hebben gekregen over het aanbod voor onze schoolverlaters hebben we met deze groep leerlingen een zogenaamd ‘kindercafé’ gehouden. Kinderen hebben hierin aangegeven wat zij bij ‘het schoolverlater zijn’ vinden horen en waar zij nog behoeften aan zouden hebben. Een aantal zaken die genoemd zijn staan sowieso op het programma. Aan een aantal andere ideeën zullen we extra invulling geven in de laatste weken van dit schooljaar.
– Mediawijsheid.
We hebben gesproken over van alles wat met (sociale) media te maken heeft en hoe je hier ten aanzien van kinderen mee om kunt gaan. Samen kwamen we tot de conclusie dat het vooral heel belangrijk is bewust om te gaan met dit onderwerp. Mocht u hierover meer informatie willen kijk dan op www.mediawijsheid.nl.
– Tenslotte hebben we gesproken over verschillende zaken die ter sprake kwamen zoals het zoeken naar manieren tot sponsoring om extra middelen voor de school beschikbaar te krijgen.
Ik heb dit oudercafé weer als een waardevolle bijeenkomst ervaren en wil de ouders die aanwezig waren dan ook bedanken voor hun komst. Graag tot de volgende keer!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

NIEUWS VOOR DE SCHOOLVERLATERS
KAMP
Helaas hebben we nog maar twee enthousiaste ouders die hebben gereageerd op de oproep om te helpe met het opbouwen van het kamp. Ook zijn nog niet alle betalingen binnen … (Weet u het nog? € 60,- overmaken naar bankrekening NL21 ABNA 047 83 81 387 van Stichting Vrienden van de Meie. Als u het geld liever contant mee geeft naar school mag dat ook.)
EINDTOETS ROUTE 8
De kinderen die de Route 8 toets gemaakt hebben, hebben gisteren de uitslag in een envelop meegekregen. Alle uitslagen komen overeen met onze adviezen maar mocht u nog vragen hebben, dan mag u contact met mij opnemen via de mail of telefoon, dan maken wij een afspraak.
VRIJE DAG
De schoolverlaters zijn donderdag 6 juni vrij, op de Parro-app kunt u lezen waarom.

SCHOOLREIS
Vandaag krijgen de kinderen van de middenbouw en de bovenbouwgroepen (behalve de schoolverlaters!) een briefje mee over het schoolreisje op 6 juni.
Daarin staat alle informatie over het reisje.
WOENSDAG KEET IN DE KERK
Woensdag 15 mei gaan we met de middenbouw en de bovenbouw weer naar een muziekvoorstelling in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.
De voorstelling heet ‘RTL-Keet-Night’ en sluit aan bij de viering van 800 jaar Zierikzee. Gasten zijn onder andere Professor Historiekusjes (met zijn tijdmachine!), Johan Snep en dochters (componist uit het jaar 1699) en Egodius Gerards (een kloosterling uit het jaar 1260).
Ook ouders zijn welkom. De voorstelling begint om 10 uur.
’s Avonds om 19:30 uur is er nog een extra voorstelling voor belangstellenden.

HOOFDLUIS
Maandag zijn alle kinderen weer nagekeken op luizen.
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Fijn dat twee ouders deze klus weer op zich hebben genomen. Bedankt!

VISDIEFJE
Eind van de week nemen de kleuters een moederdagcadeautje mee naar huis. Misschien willen de vaders even helpen bij het verstoppen ervan? ( en bij het terugvinden, want soms wordt het cadeautje wel héél goed verstopt 😉)
Vandaag viert Carmen haar vijfde verjaardag. Ze ziet er al dagen naar uit! Alvast een heel fijne dag toegewenst Carmen, met veel taart en leuke cadeautjes!
Deze week begonnen we met spelen en werken over de kinderboerderij. We gebruiken daarbij het prentenboek: ‘We hebben er een geitje bij!’. De kinderen hebben al een spel gedaan met de namen van jonge dieren, een geluidenspel, een rekenspel met geitjes en we hebben een liedje gezongen over boerderijdieren. Volgende week verder!
Vandaag is juf Greetje vrij en staat juf Yvonne voor de groep.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
De eerste week na de vakantie zit er alweer op. Iedereen was weer goed uitgerust en we zijn dan ook weer hard aan de slag gegaan. De komende weken hebben we onze energie ook hard nodig want dan start de toetsperiode. Vanzelfsprekend proberen we zoveel mogelijk aan ons dagelijkse programma vast te houden maar het dagprogramma zal soms iets anders zijn dan de kinderen gewend zijn.
Tijdens de kanjerles hebben we gesproken over gezond gedrag. We bespraken dat het belangrijk is om te sporten en waarom. Ook bespraken we het belang van gezonde voeding en dat het belangrijk is om ’s ochtends te ontbijten. Iedereen was erg betrokken bij de les. Het was leuk om te horen dat de kinderen al veel wisten over het belang van sporten en gezonde voeding. Ook bij het aanleren van de gebaren(taal) leerden we een paar gebaren die hiermee te maken hebben. Zo kunnen de kinderen in gebarentaal vragen: “Wil jij koffie?” of “Wil jij thee”? Of : “Ik hou van warme chocolademelk” .Ook zeggen we dagelijks het versje op met de gebaren van alle dagen van de week. De kinderen genieten er erg van. Vraag er maar eens naar. U zult versteld staan van uw kind!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Het was maandag niet eens echt wennen, zo na de vakantie. De leerlingen zaten snel weer in het ritme, wat fijn om te zien. We hebben bij de kanjertraining Jacob als kanjer van de week in het zonnetje gezet en nog een vertrouwensoefening gedaan. Dinsdag heeft Pascal getrakteerd; glunderend ging hij samen met Anoek de klassen rond. Gisteren heeft Kyano een heuse spreekbeurt gehouden over zichzelf, wat dapper om dat te doen. En wat ging het goed! Vandaag geven we de moederdagcadeautjes mee naar huis, maar dat is natuurlijk eigenlijk geheim….
Volgende week starten we op ons gemakje met de CITO-toetsen. Volgende week woensdag gaan we naar Keet in de Kerk.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
De eerste week na de meivakantie is alweer voorbij, het was fijn om iedereen weer fris en uitgerust te zien.
We hebben het deze week al met de kinderen over gehad, vanaf volgende week begint de CITO periode weer. In deze periode nemen we weer verschillende toetsen af om te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van de kinderen. Als we alle toetsen hebben nagekeken en geanalyseerd gaan we daar natuurlijk met u over in gesprek.
Vanaf volgende week verwelkomen we 2 nieuwe leerlingen in de Aalscholvers, Mahmood en Said. Welkom!
Aanstaande woensdag gaan we weer naar Keet in de Kerk, het thema is deze keer RTL Keet Night, 800 jaar muziek. We kunnen nog de hulp van 1 a 2 ouders gebruiken die met ons mee heen- en teruglopen. Heeft u tijd en zin? Wij horen het graag!
De kinderen die in de Aalscholver geschiedenis volgen hebben op maandag 13 mei een toets. Als het goed is heeft iedereen een samenvatting gekregen.
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Desteny, een oud-leerlinge van ons, zit op de Pontes en moet voor haar opleiding ‘zorg en welzijn’ drie weken stage lopen. Dit doet zij bij ons in de groep.
Vrijdag is juf Mieke voor de klas, die dag werk ik in de kleutergroep.
Woensdag gaan we met de school naar weer een muziekvoorstelling van Keet in de kerk. U bent ook van harte welkom! De voorstelling begint om 10 uur.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
8 mei: Lizzy
10 mei: Carmen
11 mei: Nimme

OP DE KALENDER
Maandag 27 t/m woensdag 29 mei: Schoolverlaterskamp
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaartsdag + vrijdag vrij
Donderdag 6 juni: Schoolreis middenbouw en bovenbouw

Onze contactgegevens