ga naar   Obase
Nieuwsbrief 13 december

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen omdat ik, zoals u ongetwijfeld al begrepen heeft, per 1 januari 2019 aan de slag mag gaan als nieuwe directeur op sbo De Meie.

Mijn naam is Maartje de Viet-Koevoets, ik ben 35 jaar oud. Samen met mijn man en twee zoontjes, Thijs (6) en Jorre (4), woon ik in Oud-Vossemeer op het eiland Tholen.

Na mijn afstuderen van de PABO ben ik op verschillende scholen werkzaam geweest. Eén van deze scholen was sbo De Driemaster in Bergen op Zoom. Al snel kwam ik er achter dat ik affiniteit heb met het werken met leerlingen bij wie het leren of ontwikkelen net wat minder vanzelf gaat. Het geeft mij veel energie om deze leerlingen steeds een stapje verder te kunnen helpen.
Op dit moment ben ik nog werkzaam op SO De Kornalijn in Bergen op Zoom. Dit is een school voor speciaal onderwijs, gericht op leerlingen met sociale en/of emotionele problemen. Tien jaar geleden ben ik op De Kornalijn gaan werken. In eerste instantie als leerkracht in verschillende groepen. Sinds zes jaar ben ik werkzaam als intern begeleider binnen de school. Naast taken gericht op zorg en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten, heb ik me ook actief bezig gehouden met beleidsmatige taken en het vormgeven en ontwikkelen van kwaliteitszorg binnen de school.

Als persoon hecht ik veel waarde aan openheid en eerlijkheid in contact met anderen. Ik nodig u dan ook graag uit zaken met mij te bespreken wanneer u daar behoefte aan heeft. Ik zie u als ouder(s)/verzorger(s) als belangrijke partners in de opvoeding van uw kinderen/onze leerlingen. Een prettige samenwerking en betrokkenheid tussen ouder(s)/verzorger(s) en school zorgt er immers voor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ik heb erg veel zin om op sbo De Meie aan de slag te gaan en om er samen met u en het team voor te zorgen dat de kinderen een fijne en leerzame tijd hebben op onze school.

Ten slotte wens ik u alvast fijne feestdagen en een goed 2019. Ik zie er naar uit om u in januari persoonlijk te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet-Koevoets.

VANAF HALF 9 IN DE KLAS
Vanaf maandag 7 januari 2019 gaan de kinderen, zodra ze op school aankomen naar hun eigen klas. Dit doen we om meer rust te creëren voordat de school begint.
Voor schooltijd wordt er dus niet meer op het plein gespeeld en zal er ook geen pleinwacht meer zijn.
Afgelopen periode kwamen de kinderen aan op school en bleven nog even buiten op het plein spelen. Hier was altijd een pleinwacht bij aanwezig. We hebben echter gemerkt dat het buitenspelen fijn was voor de kinderen, maar dat het vrij lang duurde voordat ze ‘rustig’ waren in de klas. Deze onrust ging ten koste van de onderwijstijd en kwam niet alle leerlingen ten goede.
Als de kinderen naar hun eigen klas gaan, zodra ze op school aankomen, komt er meer rust aan het begin van de schooldag. Ze zijn in hun eigen lokaal aanwezig waar ook hun leerkracht aanwezig zal zijn. De kinderen zullen een gerichte opdracht krijgen waar zij mee aan de slag gaan in het lokaal. De leerkrachten begeleiden deze opdrachten en zien toe op de leerlingen in hun eigen lokaal.
Dus concreet; zodra de kinderen op school aankomen gaan zij naar binnen toe. De deur is om 08:30 uur hiervoor open. Zij gaan naar hun eigen lokaal waar de leerkracht aanwezig is en gaan aan de slag met de opdracht die voor hun klaar ligt. Het is dus niet nodig dat u uw zoon/dochter tot in de klas begeleidt. Uitzondering hierop zijn de kinderen uit de KOG.
Voor alle duidelijkheid: de schooltijden veranderen niet! De lessen zullen nog steeds om 8:45 uur beginnen.

SCHOOLFOTO’S: BESTELLEN VÓÓR ZATERDAG
Nog even een herinnering: als u foto’s wilt bestellen doe dat dan vóór zaterdag 15 december, dan hoeft u geen verzendkosten te betalen! De bestelgegevens staan op de voorbeeldfoto die u heeft gekregen.

KERSTBUFFET 19 DECEMBER
Zoals u al weet vieren we ook dit jaar op school kerst met een kerstbuffet. Op woensdag 19 december van verwachten we de kinderen tussen 17:15 en 17:30 uur.
Voor dat buffet hebben we weer uw medewerking gevraagd. We hebben al een heleboel lekkere hapjes op de briefjes zien staan!

VERGADERING MR
Afgelopen maandag heeft de MR vergaderd. Om u een idee te geven wat er besproken is, gaan we als MR vanaf nu na elke vergadering een kort stukje in de nieuwsbrief plaatsen zodat u op de hoogte bent van wat er aan onderwerpen de revue passeert. Maandag hebben we het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld. Het oude exemplaar dateerde van 2013 dus het werd hoog tijd een nieuwe versie te bespreken. We hebben als MR de wens om alle documenten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de MR tegen het einde van dit schooljaar voorhanden te hebben. Verder hebben we het gehad over het informeren van onze achterban. Vandaar dat we met regelmaat in de nieuwsbrief zullen schrijven over wat ons bezig houdt. De agenda van iedere vergadering kunt u een week voor de vergaderdatum op de site vinden. Wilt u iets schriftelijk aankaarten? Dan kunt u mailen naar: [email protected] Wilt u een vergadering bijwonen? U bent -na aanmelding uiterlijk vijf dagen van tevoren- van harte welkom om een vergadering mee te maken. Ook de vergaderdata vindt u op de site.

VISDIEFJE
Maandag hebben we samen met de kinderen de kerstboom opgetuigd. In de kring zitten we er gezellig dichtbij. De kinderen luisterden en keken op het digibord naar het kerstverhaal van Dick Bruna. Onder de kerstboom staan de figuren uit het kerstverhaal die een oma eens voor ons heeft gebreid en er is een soort van kerstkrans met flikkerende lichtjes die de kinderen prachtig vinden!
We knipten een kerstboom van papier en versierden die met ballen en glitters. Ook maakten we kerststalletjes van mandarijnenkistjes. Trots vertellen de kinderen elke dag wat hun moeders gaan klaarmaken voor de kerstviering op school. Ze verheugen zich erop!
Mocht u nog niet weten wat te maken? Kijkt u een op internet bij: 50+ makkelijke hapjes voor kerstdiner op school. We zijn ook dol op komkommer en witte druiven (zonder pit)! Denkt u eraan om het groene invulformuliertje mee terug te geven naar school? Alvast bedankt!
De kinderen kennen nu de volgende klanken: a- d- e-f-i-k-m-o-p-r-s-t-u-v. Elke klank heeft een eigen gebaar. U kunt dit terugzoeken in het boekje ‘Spreekbeeld’ dat uw kind en week of zes geleden mee naar huis heeft gekregen. Deze week oefenden we rangtelwoorden, met een ladder. Aan elke trede hing een cijferkaartje en de kinderen benoemden al klimmend de treden waarop ze stonden. Eerste, tweede, derde enzovoort. Ook de begrippen ‘hoogste, laagste, hoger, lager, en in het midden kwamen aan de orde. Gewone telwoorden zijn voor de kinderen gesneden koek, de rangtelwoorden … dat is nog even verder oefenen!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hebben we de kerstboom in de klas gezet en deze versierd met de mooie, zelfgemaakte kerststerren. Elke ochtend hebben we bij de kerstboom het kringgesprek en genieten hier erg van.
U bent vast benieuwd wat we allemaal doen tijdens zo’n kringmoment.
Eerst begroeten we elkaar persoonlijk. De juf begroet het kind en deze begroet daarna de juf. Deze week kwam er een leerling naar de juf lopen. Hij gaf de juf een hand en zei: “Goedemorgen juffrouw” en keek haar recht in de ogen. Toen de juf hem een compliment gaf en vroeg waarom hij op deze wijze de juf begroette, zei hij dat hij dit bij de HVO-les had geleerd. Juf Nuray had dit een aantal weken terug met de kinderen ‘geoefend’. Het was mooi om te ervaren hoe dit geleerde in de praktijk werd toegepast.
We hebben een gedichtje dat heet ‘Iedereen mag er zijn’ en dit zeggen we dagelijks op. Elke dag bespreken we dat het belangrijk is dat we met elkaar (gedrags)regels hebben. Iedereen wil zich fijn voelen in de groep en we proberen dus de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen.
Ook hebben we de ‘gouden regel’. Deze week is dat de regel ‘we zijn lief voor elkaar’. Aan het begin van de dag worden twee ‘speurneuzen’ gekozen. Deze letten de hele dag goed op of ze zien dat er een klasgenoot de gouden regel in de praktijk brengt. Aan het einde van de dag bespreken we dit. De speurneuzen vertellen wie ze, in dit geval iets liefs zagen doen, bij de ander. Soms is het lastig om dat te benoemen maar vaak lukt het met wat hulp toch wel. Zo had één van de speurneuzen gezien dat een klasgenoot lief was geweest voor haar. Deze klasgenoot reageerde verbaasd want hij was zich er niet van bewust. Dat is natuurlijk niet erg maar zo leren kinderen om zich te richten op positieve dingen en ervaren ook hoe fijn het is als dit opgemerkt wordt.
We bespreken ook het planbord met het weekritme en de juf leest vaak voor. Soms is het een verhaal en soms is het een grappig versje of rijmpje.
Aan het eind van het kringgesprek mag één van de kinderen de dagplanning ‘voorlezen’. Deze hangt in de klas in de vorm van picto’s. Als er een picto niet op de goede plaats hangt, dan word dit gelijk opgemerkt.
De vaste routines geven de kinderen duidelijkheid en rust.
Volgende week mogen we gaan genieten van ons kerstbuffet. We hebben al veel briefjes ontvangen. Ook de kinderen zélf vertellen enthousiast wat ze mee zullen brengen naar school.
Fijn dat u allen mee wilt helpen om ons buffet tot een succes te maken. Wij hebben er zin in!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Deze week hebben een aantal kinderen die in de Lepelaar rekenen de laatste sommen van hun toets gemaakt. Altijd weer een momentje … Op maandag hebben we bij de Zaken smaakproefjes gedaan. We begonnen met het indelen van gezond en minder gezond eten. Sommige producten waren twijfelgevalletjes, maar daar kwamen we best uit. Daarna hebben we een plaatje bekeken van een tong met daarop de plekken waar je de smaken zout, zuur, zoet en bitter proeft. Vervolgens hebben we zout, bittere kroepoek en zoete limonadesiroop op onze tong geproefd met een wattenstaafje. We hebben onderzocht of je helemaal geen zoet proeft achterop je tong, of helemaal geen bitter voorin. Heel leuk om te doen en wat een enthousiasme bij de kinderen!
Bij de kanjertraining hebben we een verhaal uit het boek gelezen en een vertrouwensoefening gedaan: elkaars rug masseren, kneden, wrijven. Niet iedereen deed mee, maar degenen die meededen deden echt goed mee.
Verder hebt u misschien thuis iets gehoord over het kijken naar Billie Turf. Een van onze leerlingen had daar een film van gezien en de groep was nieuwsgierig. We hebben in de pauzes steeds een klein stukje gekeken en de film viel in de smaak. We proberen bij de keuze van een filmpje rekening te houden met wat de kinderen leuk vinden. Het is knap dat de leerlingen steeds weer iets verzinnen dat leuk is voor alle leeftijden, dat is wel zo prettig met zulke uiteenlopende leeftijden in de groep.
We hebben van bijna alle leerlingen het groene briefje teruggekregen waarop staat wat er gemaakt wordt voor het kerstdiner. Als u het nog niet ingeleverd hebt, wilt u daar dan deze week aan denken? We zijn al helemaal in kerstsfeer in de klas. Er hangt zelfgemaakte versiering in de boom, we zingen een kerstliedje, we raken al goed in de stemming.
Komt u thuis nog een rapport tegen? We zien het graag op school verschijnen.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
De laatste weken van dit kalenderjaar, we tellen af naar Kerst. Volgende week woensdag is het kerstdiner op school. Mocht u het groene briefje nog niet hebben ingevuld en ingeleverd, zou u dit dan zo snel mogelijk willen doen? Bedankt!
Morgen staat er voor de kinderen die biologie hebben in de aalscholvers een toets biologie op het programma. Iedereen heeft een samenvatting van de lesstof meegekregen om te leren. Op maandag aanstaande hebben de kinderen die verkeer bij de aalscholvers hebben een toets over boekje 3.
Denkt u aan de vrije middag van vrijdag 21 december? de kinderen zijn dan om 12:30 uit.
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Bijna alle kinderen hun buffetbriefje ingeleverd, dat wordt smullen!
Het is de bedoeling dat zij hun eigen bord, bestek en beker meenemen deze avond. De klas is al aardig versierd. Wanneer u nog kerstlampjes heeft willen we die graag van u lenen. U krijgt ze dan 20 december weer terug.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
20 december : Lieke

OP DE KALENDER
Woensdag 19 december 17:30-18:30 uur: Kerstbuffet
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie
Maandag 7 januari: Luizencontrole
Donderdag 10 januari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur

Onze contactgegevens