ga naar   Obase
Nieuwsbrief 13 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuwbouw.
Zoals u weet is de aanbesteding voor de nieuwbouw van Pontes en SBO de Meie afgelopen voorjaar mislukt. De architect is daarom opnieuw gaan tekenen. Het resultaat is een compacter gebouw. De vierkante meters die voorheen voor de Beatrixschool gereserveerd waren zijn uit het gebouw gehaald. De architect heeft de nieuwe tekeningen met ons team gedeeld. Deze zullen spoedig besproken worden. Na afstemming met de verschillende partijen zullen deze nieuwe tekeningen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Schoolbezoek.
In navolging van het schoolbezoek dat het bestuur van Obase in februari 2019 heeft gebracht aan SBO de Meie zullen zij onze school aanstaande donderdag opnieuw bezoeken. Dit betreft een minder uitgebreid bezoek dan in februari het geval was. Ik kijk ernaar uit het bestuur de schoolontwikkelingen die hebben plaatsgevonden te tonen. Tevens ga ik er vanuit dat dit bezoek ons weer verder zal helpen in onze ontwikkeling. Uiteraard zal ik u informeren over de uitkomsten van dit bezoek.

Materiele schade (herhaald bericht).
SBO de Meie is een ‘Kanjerschool’. Dat wil zeggen dat wij Kanjertraining aanbieden in ieder leerjaar, dat de organisatie is ingericht op de eisen die Kanjertraining aan de school stelt en dat leerkrachten zijn opgeleid als Kanjertrainer. Kanjertraining is een methode die de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. De volgende uitgangspunten staan centraal:

– We vertrouwen elkaar
– We helpen elkaar
– Niemand speelt de baas
– Niemand lacht uit
– Niemand doet zielig

Bovenstaande uitgangspunten dienen als kapstok voor al het wenselijk gedrag op SBO de Meie. Vanuit deze uitgangspunten zijn een drietal schoolregels opgesteld:

– Ik gedraag mij als een kanjer.
– Ik zorg goed voor de spullen van mezelf, de ander en de school.
– In de school en op het plein houd ik rekening met de ander.
Als team van SBO De Meie vinden we het belangrijk om leerlingen dagelijks te begeleiden en te sturen in het (leren) omgaan met bovenstaande regels. Leerlingen leren op deze manier op een verantwoordelijke wijze omgaan met anderen en hun omgeving.
Af en toe gaat er op dit gebied helaas ook weleens iets mis waarbij spullen van school beschadigen of stuk gaan. Uiteraard moeten deze spullen gerepareerd of vervangen worden om het onderwijs vorm te kunnen blijven geven. Wanneer deze kosten voor rekening van de school komen zullen we daardoor op andere uitgaven moeten bezuinigen.
In het geval dat een leerling spullen van school beschadigt of stuk maakt zullen we daarom de kosten voor reparatie of vervanging doorberekenen aan ouders/verzorgers. Uiteraard kunt u de kosten verhalen op uw WA-verzekering.
Ik ga ervan uit dat ik hierin op uw begrip kan rekenen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

NATIONALE SPORTWEEK
De Nationale Sportweek komt er weer aan, deze is van vrijdag 20 september t/m 29 september.
Er is een gevarieerd aanbod van diverse verenigingen. Leuk voor kinderen om aan mee te doen en een (nieuwe) sport (gratis) uit te proberen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de activiteiten in deze periode.

ZWEMWEDSTRIJD
Zwemsportvereniging Onderdak organiseert op woensdag 25 september a.s. (tijdens de Nationale Sportweek) een inloopzwemwedstrijd. Wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen, ook na het halen van hun A-B-C diploma blijven zwemmen. Het schoolzwemmen draagt daar natuurlijk al heel erg aan bij, maar ook als zwemsportvereniging willen we laten zien dat zwemmen niet alleen heel erg leuk is, maar ook erg nuttig.
De zwemwedstrijd is voor alle kinderen met minimaal zwemdiploma B. Ze hoeven geen lid te zijn van de vereniging of wedstrijdervaring te hebben en de wedstrijd is helemaal gratis dankzij een bijdrage van het Kiwanis Sportfonds.
Woensdag 18 september van 18:30- 19:30 uur en maandag 23 september van 18:00- 19:00 uur is er mogelijkheid om gratis te komen meetrainen om te oefenen voor de wedstrijd.
Inschrijven voor deze wedstrijd kan door een mailtje te sturen naar: [email protected] . Het is natuurlijk leuk om samen met een vriendje of vriendinnetje te komen zwemmen!

VISDIEFJE
Het nieuwe thema in de kleutergroep is: de dierentuin. Aanleiding was een woordje uit de leesmethode van groep 3: sis. Er kwam een gesprek over slangen en wilde dieren en zo ontstond het idee om daarover te gaan werken. (Met een beetje sturing van de juffen want dat was ook het plan). Maandag mogen de kinderen, als ze die hebben, een knuffel meebrengen naar school. Of een speelgoeddier, een boekje. Het moet wel iets zijn dat in de dierentuin voorkomt. We kunnen het dan bij het thema gebruiken. Normaliter hebben we liever niet dat er speelgoed van thuis mee naar school komt maar deze keer is een uitzondering. Al pratend over wilde dieren, (kunnen ze bijten?) liet een van de kinderen zijn hand zien. “Zie je die streep? ( lijn in de hand) daar was ik opegereerd!”
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Alweer een week voorbij. Ook de afgelopen week is er weer hard gewerkt.
Zo bespraken we bijvoorbeeld aan het einde van de rekenles hoeveel sommen de kinderen hadden gemaakt. Iedereen had heel erg zijn best gedaan en kreeg dan ook applaus. Er waren zelfs leerlingen die meer dan 100 sommen gemaakt hadden! Dat vonden we wel een stapje hoger op onze ‘consequentieladder’ waard, dus deze leerlingen ‘verhuisden’ naar SUPERDAG!
Sommige van u hebben we al gezien tijdens de startgesprekken en die hebben dan ook de ladder al gezien. Op onderstaande foto is hij te zien. Vraag u uw zoon of dochter maar eens hoe deze precies wordt ingezet in de klas. We zijn benieuwd!
Een aantal ouders hebben we afgelopen week tijdens het startgesprek al mogen ontmoeten en ook de komende week staan er nog startgesprekken gepland. We ervaren deze gesprekken als zeer waardevol. Het is fijn dat we open en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan over uw zoon of dochter. Zo werken we SAMEN aan de ontwikkeling van uw kind.
Donderdag zou meester Aron afscheid komen nemen in de groepen maar hij was helaas ziek. We hopen hem snel alsnog te mogen begroeten bij ons op school.
Volgende week worden alle gymlessen volgens rooster gegeven. Sommige kinderen hebben nog geen gymkleding op school. Wilt u hiervoor zorgen als dit uw kind betreft?
Alvast hartelijk bedankt. We kijken nu alweer uit wat de volgende week ons zal brengen.
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

STRANDLOPER
Er wordt hard gewerkt in de Strandloper!
De kinderen verdienen stickers op hun dikke-duimen-kaart wanneer zij aan het werk zijn. Daaraan koppelen we persoonlijke leerdoelen zoals bijvoorbeeld: tijdens het werken blijven zitten en je vinger opsteken in plaats van door de klas lopen.
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
Deze week hebben we eigenlijk een hele gewone week gehad. We hebben een begin gemaakt met de eerste startgesprekken, volgende week volgen er meer. Mocht u nog geen startgesprek gepland hebben, zoek dan even contact met ons want dan kijken we even wanneer we een gesprek kunnen plannen.
Het geplande afscheid van meester Aron ging helaas niet door.
Op donderdag hebben we als groep kennis mogen maken met onze nieuwe leerling Ari. We hebben hem een warm welkom bezorgd. Ari is gisteren maar even op school geweest om te wennen en komt vanaf aanstaande maandag hele dagen in onze groep. Voor de leerlingen betekent de komst van Ari dat ze hun Engels goed kunnen oefenen, want Ari spreekt nog geen Nederlands. We hopen dat hij een fijne tijd bij ons heeft!
juf Nicole, juf Janneke, meester Sven

VERJAARDAGEN
15 september: Shayne
18 september: Jeremy

OP DE KALENDER
Dinsdagavond 8 oktober: Oudercafé
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober: Studiedagen, kinderen vrij
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie

Onze contactgegevens