ga naar   Obase
Nieuwsbrief 13 september

DINSDAG 18 SEPTEMBER: VRIJE MIDDAG EN INFORMATIEAVOND
Dinsdagmiddag is een studiemiddag voor het team, de kinderen zijn die dag vrij vanaf 12.30 uur. Van 17.30 tot 18.30 is er een informatieavond, vorige week kreeg u daar een uitnodiging voor. De kinderen gaan dan aan hun ouders laten zien en vertellen wat ze allemaal doen op school.
Juf Marije zal er die avond ook zijn zodat we afscheid van haar kunnen nemen.

AFVALBEEST
Nog even ter herinnering: Maandag 17 september komt ‘de afvaljuf’ voor de workshop ‘Afvalbeest’. Alle kinderen zijn al afval aan het sparen. Uiterlijk maandag moet het mee naar school. (Minimaal 2 plastic flessen per kind (bijv. kleine petflesjes, grote petflessen van sappen, wasmiddelflessen, schoonmaakmiddel flessen, shampoo, doucheschuim etc.) Alles goed schoon en droog, etiket eraf! En verder bijvoorbeeld: Netjes van groenten en fruit, wasbollen, (kroon)kurken, doppen, rietjes, plastic bestek, frietvorkjes, rubber handschoenen, ijslollystokjes enzovoort)

GROEPSNAMEN
We zijn inmiddels gewend aan de nieuwe namen van onze groepen: Visdiefje, Scholekster, Lepelaar, Aalscholver en Strandloper. Illustrator Peter Stoop heeft voor elke groep een schilderij gemaakt van de vogels. Hartelijk dank daarvoor!

UPDATE SAMENSTELLING MR
Na de zomervakantie heeft er een oproep in de nieuwsbrief gestaan om de vacature binnen de oudergeleding van de MR te vervullen. Gelukkig heeft er inmiddels een ouder gereageerd. Het gaat om Axel de Koning, vader van Nimme die in de Lepelaar zit. Aangezien Axel de enige is die zich aangemeld, is hij per direct toegetreden tot de MR. Daarmee is de MR weer voltallig. Nicole zal de taak van voorzitter op zich nemen. In verband met nieuwe privacywet AVG worden er geen notulen meer geplaatst op de website. Als u belangstelling heeft voor het ontvangen van de notulen van een vergadering, dan kunt u die opvragen bij de voorzitter.

VISDIEFJE
We hebben afscheid genomen van agent en boef. Boef kwam na schooltijd af en toe bij ons spelen en maakte daarbij veel rommel. Via briefjes over en weer leerde hij van de kinderen van alles over de regels in de klas. Nu is hij weer in de gevangenis en agent past goed op hem. Met dit thema hebben we de regels in de klas ook aan de kinderen aangeboden.
Maandag aanstaande hebben we een workshop over afval. We gaan dan een afvalbeest maken en hebben daarvoor allerlei afvalmateriaal nodig. Uw kind heeft er een brief over meegekregen. Zorgt u in elk geval voor twee plastic flessen (van wasmiddel, schoonmaakmiddel, petflesjes van drinken), alles goed schoon en etiket eraf. Verder kunnen we gebruiken: netjes van groente en fruit, wasbollen, frietvorkjes en ander plastic bestek enzovoort. Graag uiterlijk maandagochtend meegeven! Ter voorbereiding van de workshop zijn we deze week al begonnen met het werken over afval. We hebben afval gesorteerd en naar de containers in de buurt gebracht. We hebben er plaatjes over uitgeknipt, een woordveld gemaakt en met de Playmobil vuilniswagen gespeeld.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Inmiddels hebben we de vierde week achter de rug. Er wordt hard gewerkt en de kinderen lijken  allemaal weer in hun schoolritme te zitten. De kinderen van de startgroep hebben al bijna hun eerste werkboekje uit. Wat zijn ze trots dat ze al een aantal letters kennen en al kunnen ‘lezen’. Natuurlijk mag het boekje mee naar huis zodat iedereen kan zien (en horen) hoe goed ze al kunnen lezen! De eerste rekentoets voor de middengroep is ook  gemaakt. Ook hier werd hard aan gewerkt.
We leren elkaar steeds beter kennen en ook de tweede klassenvergadering is achter de rug. We bespraken tijdens deze vergadering de regels. We deden dit m.b.v. het spel ‘stijgen’ of ‘dalen’. Eerst gingen de kinderen in tweetallen a.d.h.v. een kaartje in gesprek over een regel van in de klas. Op het kaartje stond b.v. een bel. De duo’s bespraken wat ze doen als ze de bel horen. Zo waren er nog een aantal kaartjes die betrekking hadden op een regel. Hierna deden we het spel. De juf las een zin op en klopte de zin niet dan ging de duim naar beneden en klopte de zin wel dan ging je staan en de duim omhoog: “Zo, doen wij dat!”. De zin was bijvoorbeeld “Als de bel gaat dan blijf ik op het plein spelen”. De kinderen reageren door de duim omlaag te doen. Er is dan ook een zin “Als de bel gaat, ga ik naar mijn plaats in de rij en wacht tot de juf zegt dat ik naar binnen mag”. De kinderen staan dan op, doen de duim omhoog en zeggen “Zo doen wij dat!”. Zo leren de spelenderwijs de regels en dit is bovendien een moment of te bewegen.
Morgen nemen we binnen de groep afscheid van Miquel, die naar een andere school gaat. We wensen Miquel (en ook Louka) veel plezier op hun nieuwe school.
Volgende week maandag gaan we aan het werk met de ‘afvaljuf’. De kinderen mogen dan iets knutselen met van thuis meegebracht ‘afval’ zoals plastic flessen, elastiekjes, bakjes etc. We zijn erg benieuwd welke mooie kunstwerken er weer gemaakt worden. Wij hebben er zin in!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Het was weer een productieve week. Er is goed gewerkt. Inmiddels zijn we bij het vak spelling ook overgegaan op het werken met Snappet. Iedereen werkt op die manier op zijn eigen niveau verder na de instructie. We hebben in de klas al een kleine afvalberg staan, wat goed dat er al zoveel afval is ingeleverd voor het maken van het afvalbeest a.s. maandag. Dan gaan we in de middag met beide middenbouwgroepen samen van die kleine afvalberg een heus kunstwerk maken. We zijn benieuwd naar het resultaat. Bedankt voor het verzamelen van het afval en tot maandag mag er nog steeds ingeleverd worden. Afgelopen maandag hebben we een leskist van het NME met vogels van de Oosterschelde bekeken. We hebben vier opgezette vogels uitgebreid bekeken en besproken waarom de ene vogel nou een kromme snavel heeft en de andere niet. Heel leuk om zoveel betrokkenheid te zien bij de leerlingen. Morgen nemen we binnen de groep afscheid van Louka, die naar een andere school gaat. We wensen Louka en uiteraard ook Miquel (van de Scholekster) veel plezier op hun nieuwe school.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
De kinderen gaan elkaar en de juffen steeds beter kennen. We doen nog steeds kennismakingsactiviteiten om dit verder uit te breiden. Deze week hebben we een bingo gedaan waarbij ze andere kinderen moesten opzoeken die voldoen aan de omschrijving op de bingo kaart. Wat een enthousiasme en gezelligheid. Naderhand hebben we alle omschrijvingen besproken en bekeken voor wie de omschrijving van toepassing was.
De basisvakken gaan erg goed. Met lezen zijn we veel aan het oefenen op het snel en goed lezen van woorden en zinnen.  Met rekenen zijn we, naast de opgaven, ook bezig met het automatiseren van optel- en aftreksommen en de tafels. Dit blijkt zoals altijd weer lastig te zijn. Wilt u thuis ook oefenen met uw kind met lezen en rekenen?
Engels was deze week een feestje, veel zingen en hierdoor de Engelse woorden leren kennen en uitspreken. Het eerste afval is al ingeleverd, fijn. Volgende week gaan we hiermee een les doen. Graag allemaal wat meenemen. Zie hiervoor het briefje wat uw kind heeft meegenomen. Wilt u dit morgen of maandag aan uw kind meegeven? Bedankt.
juf Joyce en juf Mieke

STRANDLOPER
Fijn dat er zo veel ouders met hun kinderen meekomen naar de informatieavond! Zij gaan u precies vertellen wat zij dagelijks doen. U kunt dan meteen het afvalbeest van uw zoon of dochter bewonderen, want zij gaan maandagmiddag knutselen met ‘de afvaljuf’. De afgelopen tijd hebben ze allemaal spullen mee naar school genomen.
Volgende week vrijdag (21 september) staat juf Mieke voor de groep.
juf Yvonne

VERJAARDAGEN
15 september: Shayne

OP DE KALENDER
Maandag 17 september: Workshop ‘Afvalbeest’
Dinsdag 18 september: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Dinsdag 18 september 17.30-18.30 uur: Ouder-en-kind-avond voor alle groepen
Donderdag 27 september: Studiedag voor het personeel, kinderen vrij

 

Onze contactgegevens