ga naar   Obase
Nieuwsbrief 14 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een fijne voorjaarsvakantie en er nu weer uitgerust tegenaan kan. Deze week graag uw aandacht voor de volgende zaken:

Staking vrijdag 15 maart
Zoals u weet staken de leerkrachten op De Meie vrijdag niet, de leerlingen worden deze dag dan ook gewoon op school verwacht.

Parro (herhaald bericht)
Als team merken we dat we Parro steeds meer gaan gebruiken in de communicatie met u als ouder(s)/verzorger(s). We ervaren het als een handig en direct communicatiemiddel wanneer we informatieve boodschappen met u willen delen en gebruiken het daarnaast graag om u een ‘kijkje in de klas’ te geven.
Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben zich inmiddels aangemeld en kunnen gebruik maken van Parro als communicatiemiddel. Ik wil u vragen de app op uw telefoon of computer te installeren indien u dit nog niet gedaan heeft. Mocht u hier (technische) vragen over hebben, stelt u deze dan alstublieft aan de leerkracht van uw zoon/dochter.
Wanneer u ervoor kiest Parro niet te willen gebruiken, wilt u dit dan ook aan de leerkracht van uw zoon/dochter doorgeven? We kunnen hier dan rekening mee houden in onze communicatie.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

STUDIEMIDDAG DINSDAG 19 MAART
Nog even ter herinnering: Aanstaande dinsdag, 19 maart, heeft het team een studiemiddag. De kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur.

VACATURE MR
Yvon Hilleman, lid van de oudergeleding binnen de MR, heeft aangegeven dat zij niet langer
beschikbaar is voor de MR vanwege andere prioriteiten. Daarmee zijn we op zoek naar versterking van de
oudergeleding. Voelt u zich als ouder betrokken bij het wel en wee van de Meie en wilt u graag een
bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van onze school, in samenwerking met onze nieuwe directeur?
Dan zijn wij blij als u zich aanmeldt. Dat kan door een mail te sturen aan juf Nicole via [email protected]
Ook als u nog vragen heeft over de MR en het functioneren van de MR kunt u contact met haar opnemen.

LUIZENCONTROLE
Bij de luizen-controle van j.l. maandag zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Dank aan de moeders die deze klus weer hebben uitgevoerd!

STERRENKIJKERS
Wij willen met de kinderen van de kleutergroep graag sterrenkijkers maken. Daarvoor hebben we vijf Pringlebussen nodig. Wie kan ons helpen?
Alvast bedankt!

VISDIEFJE
We horen dat er ook thuis bij kinderen gebruik wordt gemaakt van pictogrammen, dat is fijn want zo’n visuele ondersteuning geeft de kinderen veel duidelijkheid. Voor de dagen van de week hanteren we op school de kleuren die in de meeste kleutergroepen worden gebruikt. Wilt u, als u thuis de dagen van de week een kleur wilt geven, dat dan op dezelfde manier doen als op school? Zo voorkomen we samen dat het geen verwarring bij de kinderen oplevert!
Maandag – geel
Dinsdag – rood
Woensdag – roze
Donderdag – paars
Vrijdag – blauw
Zaterdag en Zondag – groen.
We spelen en werken nog even verder over de ruimte. De kinderen maakten een raket na op de kralenplank, best moeilijk want dat vroeg veel telwerk en ruimtelijk inzicht. Maar wat waren ze trots op de resultaten! (“omdat je zo goed volhield heb je het figuur nu af en heb je een hele mooie raket gemaakt!”) We spraken over sterren en planeten en we ontdekten dat Pluto niet alleen de naam van een hondje is…
De kinderen zingen enthousiast over Lizet van der Hout uit Koog aan de Zaan die een raket bouwde van plakband en karton en ze durven dat liedje ook helemaal alleen te zingen!
In januari is een van onze klasgenootjes verhuisd naar Nieuwe-Tonge. Zijn moeder bracht hem daarna nog dagelijks bij ons in de groep. Vanaf maandag gaat hij met een taxi naar een school in Middelharnis en daarom moeten we vrijdag afscheid van hem nemen. We zullen hem erg missen; zijn verhalen over de dieren thuis (kalkoenen, geitjes), zijn positieve inbreng in de kring … jammer maar begrijpelijk dat hij ons gaat verlaten. We hopen dat hij gauw gewend zal zijn op zijn nieuwe school en wensen hem daar veel plezier en succes!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Het was fijn om iedereen na de vakantie weer op school te mogen begroeten. En erg leuk om al die enthousiaste vakantieverhalen te horen.
Met groep 3 hebben we bijna kern 5 afgerond. We leerden in deze kern eu, ie, l, ou en uu. Dat is best nog lastig want sommige letters lijken zoveel op elkaar! Gelukkig bieden de klankgebaren extra hulp om de letters te onthouden.
De andere leesgroep heeft de afgelopen week geoefend met de open lettergreep en de ‘stomme e’. Dat was best een beetje raar want waarom noem je dat nou weer een ‘stomme e‘? En wat is een open lettergreep? Na de uitleg gingen we steeds op zoek naar deze leesmoeilijkheden in de tekst. Uiteindelijk werd het steeds duidelijker wat er bedoeld werd.
Ook kozen we weer de ‘Kanjer van de week’, dit was Thierry. Wat zeiden zijn klasgenoten o.a. over hem?
Hij is een fijn speelmaatje, kan goed zelfstandig werken, kan goed zwemmen en heeft een mooie bril. Maar hij is ook heel goed in het spelen van Stratego. Iedereen was het er over eens: Thierry is een kanjer!
Inmiddels hebben we al veel rapporten weer terug op school mogen ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, wilt u het rapport dan meegeven aan uw zoon of dochter? Alvast hartelijk dank!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Meestal is het voor onze leerlingen even wennen om weer in de werkstand te komen, zo vlak na een week vakantie. Dat ging deze keer toch echt vlotjes, we kunnen niet anders zeggen. Maandag hebben we een nieuwe kanjer van de week in het zonnetje gezet: Pascal. Hij kreeg veel mooie complimenten, hij ging er echt van stralen. Bij de Zaken hebben we het verder gehad over regels en hoe die gehandhaafd worden door belonen en straffen. Nou waren sommige kinderen nog helemaal vol van het onweer van afgelopen zondag, dus spontaan kwam de vraag hoe onweer ontstaat. Daar gaan we het de komende week eens over hebben…. Bij taal hebben we het deze week gehad over samengestelde woorden. Om dat duidelijk te maken had de juf twee doosjes meegebracht: in de ene doos zaten briefjes met soorten vogels erop geschreven, in het andere doosje namen van lichaamsdelen van de vogels (bijv. kraai en poot, dat samen kraaienpoot wordt). Dat was leuk, spontaan werden er nog veel meer samenstellingen bedacht.
Onze stagiaire Janine is inmiddels helemaal ingewerkt en begeleid bij zowel de Scholekster als de Lepelaar kleine groepjes kinderen die bijvoorbeeld net instructie van de juf hebben gehad en verder werken aan het verwerken van de lesstof. Daar zijn we heel blij mee.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Fijn om iedereen weer te zien na de vakantie!
Voor de vakantie hebben helaas afscheid genomen van juf Joyce. Vanaf deze week werkt juf Renee Lammerts op maandag en juf Janneke op dinsdag tot en met vrijdag.
Helaas moesten we deze week de boomfeestdag overslaan vanwege het slechte weer. We vonden het niet verantwoord om met de weersvoorspellingen die er waren met de kinderen naar buiten te gaan.
Volgende week donderdag 21-03 zullen we bij rustiger weer alsnog de activiteit wilgen knotten kunnen gaan doen. We willen u hiervoor vragen om uw kind laarzen of stevige schoenen aan te geven en kleding die eventueel nat/vies mag worden.
We gebruiken op school nu vaak Parro voor verschillende mededelingen en updates met foto’s uit de klas. We horen graag wat u vindt van Parro! Bent u nog niet aangemeld en wilt u dat wel? Geef me gerust een seintje, dan ga ik (juf Janneke) er voor zorgen.
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Fijn om weer op school te zijn!
Zoals u misschien begrepen heeft is het wilgen knotten (in het kader van boom-feestdag) verplaatst naar volgende week donderdag. Dit in verband met het weer.
Sommige leerlingen hebben hun formulieren die nodig zijn voor de vervolgschool nog niet ingeleverd. Zou u deze morgen mee willen geven zodat we het door kunnen sturen?
Voor het schoolvoetbaltoernooi op woensdag 3 april zoeken we nog twee ouders die mee willen als begeleider. Het begint om 13:30 uur en duurt tot 15:45 uur. Als we in de finale komen duurt het tot uiterlijk 17:00 uur. Als u dat zou willen en kunnen doen laat het ons dan weten!
juf Yvonne en meester Sven

OP DE KALENDER
Dinsdag 19 maart: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Donderdag 21 maart: Boomfeestdag, verplaatst van 14 maart (bovenbouw)
Woensdag 3 april: Schoolvoetbaltoernooi (bovenbouw)
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie

Onze contactgegevens