ga naar   Obase
Nieuwsbrief 15 november

NIEUWE DIRECTEUR
Als bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u een brief van de directeur van Obase over de benoeming van een nieuwe directeur voor de Meie.

SAMENWONEN?!

Vitruvio komt waarschijnlijk bij ons in het nieuwe pand
We zijn heel blij dat er een mogelijke partner is gevonden om mee te gaan samenwonen in het nieuwe gebouw. Nadat de Beatrixschool zich had teruggetrokken was het spannend wie aan deze ruimte invulling zou geven. Vitruvio ziet mogelijkheden. Al moet het officiële besluit nog wel genomen worden …
Vitruvio en SBO de Meie. Verschillend, maar met gemeenschappelijke waarden. Vitruvio biedt net als de Meie onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Zij hebben door groei momenteel een gebrek aan ruimte; deze kans komt dan ook op het juiste moment. We krijgen ieder een eigen deel in het gebouw en volgen apart onderwijs. Maar wie weet gaan we in de toekomst af en toe eens ‘op visite’ om te leren van en met elkaar! Bent u nieuwsgierig naar Vitruvio? Kijk dan eens op www.vitruvio.nl.

Nieuwe buren
Naast hen krijgen we nog meer interne buren: Kibeo/Juvent en Pontes Pieter Zeeman.
Ook met hen kijken we naar mogelijkheden tot samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een peuter observatiegroep of een juniorcollege: een doorgaande leerlijn voor 10-14 jaar. Zomaar twee van de ideeën waar over wordt gedacht. Doel is om leerlingen geleidelijk door te laten stromen naar (het voortgezet) onderwijs. In het nieuwe gebouw kunnen de kinderen alvast om een hoekje kijken bij elkaar. We zijn blij met onze buren!

Kijkt u met ons mee?
Als je gaat verhuizen naar een nieuw pand, is er natuurlijk niets leuker dan de inrichting. Welke stijl kies je? Wat zet je waar neer? Welke kleuren ga je gebruiken?
Voordat we zover zijn, kijken we eerst naar de indeling. Kijkt u mee?
Op maandag 3 december bent u als ouder van harte welkom van 17.00-18.00 uur in het lokaal van de Aalscholver op SBO de Meie. Het architectenbureau Bos is er om de tekeningen (‘artist impressions’) te laten zien. We delen dit graag met u en zijn benieuwd wat u ervan vindt.

We kunnen niet wachten
In het nieuwe moderne gebouw zijn straks meer dan genoeg mogelijkheden voor het verder vormgeven van passend onderwijs. Deze uitgebreide voorziening draagt eraan bij dat minder kinderen voor onderwijs het eiland ‘af’ moeten. We weten zeker dat een positieve omgeving als deze bijdraagt aan het leerplezier van uw kind. U begrijpt, we kunnen niet wachten om hier invulling aan te geven. De nieuwbouw staat gepland voor halverwege 2020. We werken er met alle partijen naar toe. U bent hier ook een belangrijke partij in. We houden u niet alleen op de hoogte van de ontwikkelingen, maar vragen u ook actief mee te denken.
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer info!

NIEUWS VOOR ALLE SCHOOLVERLATERS
Dinsdag 20 november maken alle schoolverlaters de Drempeltoets. Dit gebeurt in het lokaal van de Strandloper, dus ook de schoolverlaters van de Aalscholver. De drempeltoets bestaat uit verschillende onderdelen en we gaan deze in rustig tempo maken, gewoon met pauzes tussendoor zoals altijd.
De rest van de leerlingen van de Aalscholver en de Strandloper werken die dag aan hun eigen leerstof in het lokaal van de Aalscholver.
Woensdag 28 november is er een ouderavond voor de ouders / verzorgers van de schoolverlaters. Hier wordt besproken hoe het traject verloopt en welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.
De avond begint om 19:00 uur en duurt ongeveer een uurtje.

HULPOUDERS EN ACTIVITEITENCOMMISSIE
Er hebben zich acht hulpouders aangemeld. Vier daarvan hebben ook belangstelling om zitting te nemen in de activiteitencommissie. We zijn daar erg blij mee en hopen binnenkort in de nieuwe samenstelling bij elkaar te komen!
Alle aangemelde ouders krijgen hierover zo snel mogelijk een berichtje.

LUIZENCONTROLE
Na de oproep voor versterking van het ‘kriebelteam’ hebben we twee reacties gekregen. Fijn, want zo kunnen we blijven doorgaan met de controles!

VISDIEFJE
Maandag begonnen de kinderen er al over: zaterdag komt Sinterklaas in het land. En ja; we kijken naar het Sinterklaasjournaal! Het is voor de kleuters een erg leuke, maar ook een spannende tijd … we gaan natuurlijk over Sinterklaas werken maar zullen er ook voor zorgen dat de kinderen op school niet worden ‘overvoerd’. We hebben een bezoek aan het Huis van Sinterklaas gepland. Dit Huis is gevestigd in het oude gemeentehuis van Zierikzee. Kijkt u maar eens op het Internet www.huisvan sinterklaas.nl dan ziet u wat daar allemaal te beleven zal zijn! In een volgende nieuwbrief leest u er meer over.
Na de t en de p hebben we weer een nieuwe letter geleerd; de v. De kinderen voelen de klank aan hun keel als ze deze letter uitspreken. (Verschil met de f: daarvan voel je niets als je hem uitspreekt) In de gymzaal speelden we met nieuwe ballen. En wat ontdekten we daarbij? Als je in de bal knijpt dan klinkt het: fffffff! uit het vulgaatje, net als op het plaatje van Spreekbeeld! De oudste kinderen van de groep zijn gestart met ‘Bouw”. Dit is een computergestuurd programma waarmee leesproblemen bij leerlingen in groep 2 t / m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de leerkracht stuurt en de computer wijst de weg. Ze doen dit drie keer per week tien minuten en vinden het erg leuk.
Wij willen graag dat de werkjes die uw kind op school maakt ongeschonden bij u thuis komen. Daarom vragen wij u om uw kleuter een plastic tasje mee te geven (groot formaat, gewoon zo’n gratis tas van bijvoorbeeld een doe-het-zelf winkel). Op vrijdag geven we een of meerdere werkjes in de ‘heen en weer-tas’ mee, als u hem op maandag weer mee teruggeeft kunnen we de tas steeds opnieuw gebruiken. Alvast bedankt!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Vorige week donderdag zijn we de dag gezellig begonnen door met elkaar te ontbijten.
Het was de dag van het Nationaal Schoolontbijt. Sommige kinderen hadden thuis al wat gegeten maar kregen toch weer trek bij het zien van al dat lekkers. Wat een leuke start van de dag.
Ook is er weer hard gewerkt deze week. Met rekenen heeft de startgroep voor het eerst kennis gemaakt met het rekenrek. Wat vonden ze dat spannend! Samen ontdekken hoeveel stangen een rekenrek heeft, hoeveel rode en witte kralen er op zo’n rek zitten en hoe de kralen in de ‘startpositie’ moeten staan. De andere rekengroep heeft kennisgemaakt met de verhoudingstabel. We werkten rondom het thema ‘Kermis’ en rekenden steeds uit hoeveel kinderen er in een bepaald aantal wagonnetjes van het reuzenrad zaten. Als er 2 kinderen in 1 wagon zitten, hoeveel kinderen zitten er dan in 2 of 3 wagonnetjes? Dat was nog best lastig maar gelukkig komt dit de komende periode nog vaak aan bod.
We zijn benieuwd wat de komende week ons weer zal brengen.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Afgelopen vrijdag hebben onze leerlingen hun creativiteit kunnen laten gelden bij het maken van een herfstboom (met verf). We genieten nog even na van het resultaat, hangt nog in de klas.
Maandag bij de kanjertraining hebben we nog wat verder doorgepraat over vertrouwen. We deden een oefening die ‘de plank’ heet. Een leerling en de juf spreken uit dat ze elkaar vertrouwen. De leerling gaat met zijn rug naar de juf staan en laat zich vervolgens achterover vallen. Best een beetje spannend, maar met vertrouwen uit te voeren. Je weet immers dat de juf je echt wel gaat vangen! We hebben daarna bij ‘de Zaken’ bedacht waarom er dieren zijn die langere tijd voor hun jongen zorgen (zoogdieren) en dieren die eieren leggen waarvan de inhoud van het ei (meestal een kuiken) zich maar moet zien te redden nadat het uit het ei gekropen is. We hebben een filmpje gekeken waarin een proefje werd gedaan met een ei, dat gaan we volgende week eens zelf onderzoeken ….
Juf Elly en meester Aron waren allebei ziek, dus op dinsdag hebben de leerlingen niet gegymd.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Alweer een week voorbij, wat gaat het toch snel!
Deze week hebben een aantal leerlingen een toets verkeer gemaakt. Leuk om te zien dat iedereen een voldoende had!
Kinderen die biologie hebben in de strandloper hebben aanstaande vrijdag een toets biologie met het onderwerp ‘water’.
We hebben deze week lootjes getrokken voor Sinterklaas, we vieren dit op dinsdag 4 december. Het is de bedoeling dat iedere leerling een cadeautje koopt voor het kind dat op zijn/haar lootje staat en een surprise maakt. Een gedicht is leuk maar hoeft niet, een cadeautje en surprise wel. Binnenkort geven wij het geld (5 euro) mee aan de leerlingen. De surprises mogen op vrijdag 30 november meegenomen worden naar school zodat we met elkaar kunnen bewonderen wat iedereen heeft gemaakt. Die middag zijn de leerlingen vrij vanwege een studiemiddag.
Het eind van het jaar komt er aan en het wordt weer frisser buiten, zorgt u er voor dat uw kind een voldoende dikke jas of dikker vest bij zich heeft voor bij het buitenspelen?
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Vorige week donderdag hebben we heerlijk met elkaar genoten van het schoolontbijt.
Afgelopen vrijdag, tijdens de biologieles is de toets van Thema 2 ‘water’ besproken. De leerlingen die in de Strandloper biologie hebben, hebben de samenvatting van deze lessen mee naar huis gekregen. Zij hebben dus een week de tijd gekregen om te leren voor de toets morgen. Dit is met hen afgesproken tijdens de les.
De boeken de we met elkaar bedacht hebben om te kopen van de Kinderboekenweek-boekenbon van 150 euro, zijn binnen. Heerlijk om te lezen inde nieuwste boeken!
Morgen, vrijdag 16 november, gaan we lootjes trekken voor Sinterklaas. De kinderen trekken de naam van een klasgenootje, in de enveloppe zit ook een briefje met hobby’s en bijzonderheden, zodat je misschien op een idee komt voor een surprise. De kinderen krijgen 5 euro voor het kopen van een cadeautje. Dinsdag 4 december gaan wij ’s morgens de surprises uitpakken. (Dinsdagmiddag 4 december zijn de kinderen vrij, dan heeft het team een studiemiddag).
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
16 november: Sven

OP DE KALENDER
Woensdag 28 november 10:00 uur: Muziekvoorstelling Keet in de kerk
Woensdag 28 november 19:00 uur: Ouderavond schoolverlaters
Dinsdagochtend 4 december: Sinterklaasviering
Dinsdagmiddag 4 december: Studiemiddag, vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 19 december 17:30 uur: Kerstviering
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens