ga naar   Obase
Nieuwsbrief 17 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groepsindeling 2019-2020.
Afgelopen week heb ik naar aanleiding van het vorige oudercafé en het stuk hierover in de nieuwsbrief met een aantal ouders gesproken over de groepsindeling voor volgend schooljaar. Deze ouders hebben hun zorgen geuit over de mogelijk grotere groepen die kunnen ontstaan. Als team begrijpen wij deze zorgen. We bekijken momenteel of er aanpassingen mogelijk zijn om de leerlingaantallen per groep te beperken. Uiteraard houd ik u over ontwikkelingen op de hoogte. Mocht u vragen hebben, mag u natuurlijk contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

NIEUWS VOOR DE SCHOOLVERLATERS
Vandaag komt William, een oud-leerling, ons vertellen hoe het op de middelbare school gaat. De schoolverlaters mogen hem alle vragen stellen die zij nog hebben…
Maandag over een week gaan we op kamp, er kunnen nog steeds helpende handen gebruikt worden bij het opzetten van de grote tent. Het zou heel fijn zijn als daar nog wat hulp bij komt want in de grote tent koken we en zitten bij elkaar met het eten.

BETALING SCHOOLREIS
Vorige week kregen de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw een brief mee over het schoolreisje naar Plaswijckpark in Rotterdam op donderdag 6 juni. Dat is al over drie weken!
Denkt u aan de betaling van € 25,-? Graag overmaken naar bankrekening: NL21 ABNA 047 83 81 387 van Stichting Vrienden van de Meie.
(Als u het geld liever contant meegeeft naar school dan kan dat ook.)

NIEUWS UIT DE MR
Zoals u weet zijn we binnen de MR nog op zoek naar een ouder die ons wil helpen de MR weer voltallig te krijgen. We merken nu dat we met drie leden kwetsbaar zijn: zodra er eentje van de drie niet kan, kunnen we de geplande vergaderingen niet door laten gaan. We doen dan ook een dringend beroep op u om erover na te denken toe te treden tot de MR. We vergaderen 8 x per jaar en de vergaderingen zijn kort, dus de belasting over het jaar gezien is niet heel groot. Hopelijk mogen we binnenkort een nieuwe ouder als lid van de oudergeleding verwelkomen … U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected] of door u even persoonlijk bij juf Nicole aan te melden.

VISDIEFJE
De kinderen zijn enthousiast over het nieuwe thema: de kinderboerderij. Vrijdag maken we een uitstapje (met de lijnbus!) naar stadsboerderij de Punt in Zierikzee waar we de dieren mogen voeren!
Op 6 juni gaan we op schoolreis naar de geitenboerderij en naar speeltuin ‘de Flipjes’ in Ouddorp. U krijgt daar zeer binnenkort meer informatie over.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Zoals vorige keer al vermeld stond in de nieuwsbrief, zijn we deze week gestart met het afnemen van de toetsen. Bij de jongste leerlingen worden de opdrachten voorgelezen. Ze zien bij de opdrachten ook een plaatje zodat het ‘makkelijker’ is om te begrijpen wat er bedoeld wordt. De oudere kinderen lezen de opdrachten meestal zelf. Het maken van de toetsen kost natuurlijk veel energie en vergt de nodige concentratie maar wat is er goed gewerkt. Knap hoor! We hebben de toetsmomenten steeds afgewisseld met een moment van ontspanning. Dat hadden ze zeker verdiend én nodig!
Afgelopen woensdag hebben de kinderen weer genoten van een voorstelling van ‘Keet in de kerk’. Er is nog druk over nagepraat bij terugkomst op school.
Inmiddels krijgen de kinderen geen schoolfruit meer maar wat is het fijn om te zien dat vrijwel alle kinderen fruit bij zich hebben voor de kleine pauze!
We hadden een intensieve week de afgelopen week en we zijn benieuwd wat de volgende week ons weer zal brengen. We zullen in elk geval doorgaan met het afnemen van de toetsen.
Verder laten we ons verrassen ….
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Deze week zijn we op ons gemakje met de Cito’s begonnen. De eerste dag was het voor de leerlingen nog even wennen maar inmiddels lijkt het alsof het onderdeel is van onze gewone routine. Doordat we iedereen op zijn eigen niveau toetsen hebben we bijvoorbeeld wel 7 niveaus rekenen om af te toetsen en dat betekent dat de groepjes heel klein zijn. Dat werkt fijn (voor iedereen trouwens) maar het betekent ook dat we creatief moeten zijn in ons rooster. Ook daaraan lijken de kinderen nu wel gewend. Maandag hebben we na het afnemen van Cito rekenen een spellingles buiten gedaan, heerlijk actief in de buitenlucht. Dat wil de groep wel vaker! Bij de kanjertraining hebben we Anoek als kanjer van de week werkelijk overladen met complimenten. Woensdag genoten we van een leuke voorstelling bij Keet in de Kerk. Onze leerlingen zijn gemengd met leerlingen van de bovenbouw naar de Nieuwe Kerk gelopen, dat ging heel goed. We zijn trots!
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Op dit moment zitten wij middenin de CITO periode. We proberen deze zo rustig mogelijk door te komen, zonder extra stress voor de kinderen. Het kan wel betekenen dat de dagen soms iets anders gaan dan dat de kinderen gewend zijn, we proberen iedereen daar zo goed mogelijk in te begeleiden.
Afgelopen woensdag waren we bij Keet in de Kerk. Het thema was dit keer 800 jaar Zierikzee, RTL Keet Night. We kregen een inkijkje in de levens van verschillende Zierikzeeënaars uit verschillende tijdsperioden.
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Alle niet-schoolverlaters zin druk bezig met hun Cito-toetsen. Er wordt hard gewerkt . Volgende week hebben de kinderen die in de Aalscholver biologie krijgen van juf Janneke een toets biologie.,
Afgelopen woensdag gingen we met (bijna) de hele school naar ‘Keet inde kerk’, waar iedereen enthousiast van terug kwam.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
22 mei: Julia
27 mei: Berend

OP DE KALENDER
Maandag 27 t/m woensdag 29 mei: Schoolverlaterskamp
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaartsdag + vrijdag vrij
Donderdag 6 juni: Schoolreis middenbouw en bovenbouw
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag, vrij
Donderdag 13 juni: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 14 juni: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 25 juni: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 5 juli: Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus: Zomervakantie

Onze contactgegevens