ga naar   Obase
Nieuwsbrief 18 april

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Oudercafé 7 mei.
Graag nodig ik u bij deze uit voor het oudercafé op dinsdag 7 mei van 19.30 tot 20.30 uur.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
– Inloop.
– Terugblik oudercafé 25 februari.
– Ervaringen delen m.b.t. mediawijsheid.
– Nieuwe inbreng ouders/verzorgers.
Wilt u uw aanwezigheid doorgeven binnen ‘Parro’?
Indien u hier geen gebruik van maakt mag u uw aanwezigheid natuurlijk ook via de leerkracht doorgeven.

Ik wens iedereen een fijne, hopelijk zonnige, meivakantie!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

MEIVAKANTIE
Morgen (Goede Vrijdag) zijn we vrij en de twee komende weken ook, maandag 6 mei beginnen we weer.
SCHOOLREIS!
Donderdag 6 juni gaan we met de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw (zonder de schoolverlaters) op schoolreis. We gaan dit jaar naar Plaswijckpark in Rotterdam. De kosten zijn € 25,00.
Na de meivakantie krijgen de kinderen een briefje mee met alle informatie.
(De kinderen van de kleutergroep hebben binnenkort ook een uitstapje!)

KONINGSSPELEN
Vorige week vrijdag hadden we een leuke sportieve dag!
Meester Aron en meester Sven hadden een leuk programma gemaakt met allemaal verschillende spellen.
Het eten en drinken werd verzorgd door ouders, hartelijk dank daarvoor!
De boodschappen hadden we gekregen van de Jumbo in Nieuwerkerk. Als extra traktatie was er een oranje tompouce, gesponsord door Zeelandia en bakkerij ten Hove.

SCHOOLVERLATERS
Dinsdag hebben de schoolverlaters de Route-8 toets gemaakt. Ondanks de slechte werking van de predia’s (computers) hebben zij het allemaal afgemaakt. Knap!
Wanneer de uitslagen erg afwijken van ons eindadvies zullen we contact met u opnemen.
Wat betreft kamp: we willen graag de brieven terug met bijzonderheden en laat u het ons weten als u ons wilt helpen met opbouwen van het kamp?

VISDIEFJE
Deze week sluiten we het thema over de garage af. De kinderen hebben met plezier in de klas ‘monteurtje’ gespeeld met een stuurkar , wat autobanden, een paar kleine auto-onderdelen, gereedschap, twee planken en een paar blokken als hefbrug. We deden spelletjes met letters en woorden, leerden de g (“guh”) van garage en de b (“buh”) van band, speelden met vormen en getallen en zaten lekker in het zonnetje aan de Grachtweg om met potlood en papier te tellen hoeveel auto’s er langs kwamen.
Na de meivakantie werken we over jonge boerderijdieren.
Omdat meester Aron er vandaag niet is hebben we dinsdag de gymkleren al mee naar huis gegeven zodat u ze in de vakantie kunt wassen. Wilt u ook even controleren of de gymschoenen nog passen en geeft u alles maandag na de vakantie weer mee naar school? Alvast bedankt!
Vandaag vieren we Pasen op school. We gaan een conservenblik versieren en daar een voorjaarsplantje in zetten, mooi voor op de paastafel thuis! De moeders van de activiteitencommissie helpen mee en zorgen voor een traktatie. Van de week hebben de kinderen al een paasmandje gemaakt.
Ze mochten er wat plastic eitjes in doen. Dat was leuk maar ja … échte paaseitjes zouden natuurlijk nóg leuker zijn. Naar de stad dan maar, op zoek naar chocolade-eieren. En die vonden we natuurlijk snel genoeg! Eén van de kinderen opperde dat we ook meteen wel even naar het Pietenhuis konden gaan daar waren we nu toch vlakbij. Maar met zijn allen bedachten we dat de Pieten daar toch niet zouden zijn en dus gingen we weer terug naar school. Vanaf het bruggetje over de gracht zagen we wat eenden in het water en “Kijk” zei de juf: “een Aalscholver!” Verbaasde blik van één van de kleuters. Aalscholvers zitten in de groep van juf Janneke en juf Renee! Dat dat vogels zijn hadden we kennelijk aan dit manneke nog niet uitgelegd. ..
Geniet met uw kinderen van twee weken zonder schoolse verplichtingen!
juf Greetje en juf Marjolein.

SCHOLEKSTER
Het is (bijna) zover … vakantie! En dat voelt wel als een feestje.
De afgelopen week was het echter ook al een feestelijke week want we hebben met elkaar de koningsspelen gevierd. In de ochtend vóór de pauze deden we allerlei spelletjes en aansluitend werden we getrakteerd op een heerlijke, koninklijke (oranje) tompouce. Hmmm …
Na de pauze vertrokken we naar het zwembad waar de kinderen met allerlei leuke speelmaterialen mochten spelen. Bij terugkomst genoten we van een koninklijke lunch die (ook) weer prima verzorgd was door de activiteitencommissie.
In de middag hadden we ons eigen programma in de groepen. De kinderen hebben erg genoten en de juffen ook! U heeft hiervan een aantal foto’s via Parro kunnen zien.
Voor sommige ouders is dit wellicht bekend maar voor een aantal ouders even een ‘weetje’ m.b.t. Parro. Wanneer er via Parro een foto verschijnt en er staat rechts onderin de foto bijvoorbeeld het getal 4, dan betekent dit dat er 4 foto’s gestuurd zijn. Je ‘moet’ dan op de eerste foto tikken en kunt dan ‘swipen’ om de andere foto’s te bekijken.
Donderdag nemen we afscheid van juf Janine. We willen juf Janine heel erg bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes voor de toekomst!
Ook vieren we donderdag met elkaar Pasen. We wijken deze dag af van het reguliere programma en maken ook hier een feestelijke dag van. En dan mogen we vrijdag een stapje terug doen en vakantie gaan vieren.
Even rust om de batterijen weer op te laden … De kinderen hebben er erg veel zin in en vertellen vol enthousiasme wat ze allemaal gaan doen in de vakantie. Zo zijn er kinderen die uit logeren gaan én kinderen die thuis gezellige dingen gaan doen. En er zijn zelfs kinderen die (voor het eerst) gaan vliegen!
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen de kinderen weer uitgerust en in goede gezondheid te mogen begroeten op 6 mei!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Wat een bijzondere week! Een extra vrije dag door Goede Vrijdag, dat geeft gelijk het idee van een korte week. Gelukkig was juf Miranda weer beter, we hebben haar gemist. Op maandag hebben we het bij ‘De Zaken’ gehad over het lezen van een landkaart en over de kenmerken van onze leefomgeving. Bij de kanjertraining hebben we Pieter mogen vertellen over welke goede eigenschappen hij beschikt en waar hij goed in is. En dan was maandag ook Anoek nog jarig, wat een vrolijk begin van de week. Op woensdag hebben we tijdens de spellingles een leuk spel gespeeld: ‘Kaboem’. Leerzaam en spannend, dat is voor herhaling vatbaar.
Vandaag sluiten we deze korte week af met allerlei paasactiviteiten en nemen we afscheid van juf Janine, onze stagiaire.
We wensen u allemaal een fijne vakantie! Geniet ervan ….
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Vanaf morgen hebben we meivakantie en dat wordt genieten als we de weerberichten tot nu toe mogen geloven!
We zien alle leerlingen graag weer terug op maandag 6 mei.
De schoolverlaters hebben gisteren de Route-8 eindtoets gemaakt. De uitslag van deze toets laat zien of wij goed hebben ingeschat welk niveau het best bij uw kind aansluit. We houden u uiteraard op de hoogte!
Vandaag hebben we geknutseld in de klas voor Pasen en hadden we wat lekkers te eten, met dank aan de dames van de activiteitencommissie.
We wensen u een fijne vakantie!
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Deze week ronden we de laatste leestoetsen af. Vandaag staat in het teken van Pasen. Vanmiddag gaan we een bloemstukje knutselen voor op de paastafel en daarna gaan we spelletjes doen. Dan genieten van de meivakantie. Na de meivakantie start Destheny bij ons al stagiaire, zij drie weken stage lopen bij ons in de klas.
Vrijdag 10 mei is juf Mieke in de strandloper.
Fijne paasdagen!
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
20 april: Lance
25 april: Desteny
26 april: Pascal
28 april: Jazzlyn
8 mei: Lizzy
10 mei: Carmen
11 mei: Nimme

OP DE KALENDER
Donderdag 18 april: Paas-knutsel-middag
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie
Dinsdag 7 mei 19:30 tot 20:30 uur: Oudercafé
Maandag 27 t/m woensdag 29 mei: Schoolverlaterskamp
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaartsdag + vrijdag vrij
Donderdag 6 juni: Schoolreis middenbouw en bovenbouw

Onze contactgegevens