ga naar   Obase
Nieuwsbrief 18 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat vliegt de tijd, mijn eerste twee weken op de Meie zitten er alweer op! Langzaamaan begin ik steeds meer gewend te raken. Ik heb ondertussen met heel wat mensen kennis kunnen maken en krijg steeds meer zicht op hoe één en ander georganiseerd is op De Meie. Dit alles geeft mij veel energie om verder aan de slag te gaan.

Tevredenheidsonderzoek
Zoals u zich misschien nog kunt herinneren is er afgelopen oktober-november door het externe onderzoeksbureau B&T een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen, ouders en personeel van De Meie. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. Dinsdagmiddag 22 januari zullen de uitkomsten onder, begeleiding van dhr. Ackermans van B&T, geanalyseerd worden door een afvaardiging van het team en enkele ouders. Ik zie hier erg naar uit omdat het mij belangrijke informatie zal verschaffen over de school en zal helpen bepalen welke zaken aandacht behoeven. Uiteraard zal ik u een terugkoppeling geven zodra de analyse is uitgewerkt.

Staking
Misschien heeft u al in het nieuws gehoord dat er opnieuw acties in het onderwijs gepland staan. Dit keer wordt er een actieweek in maart gepland, met een landelijke stakingsdag op 15 maart als afsluiting van deze week. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/. Het team van De Meie beraadt zich op dit moment nog over het al dan niet deelnemen aan deze staking. De koers vanuit Obase is op dit moment nog niet bekend, naar verwachting zal deze eind januari duidelijk zijn. Zodra duidelijk is of het team van de Meie zich aan zal sluiten bij de staking zal ik u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

MATERIAAL GEVRAAGD
Gevraagd voor de Visdiefjes:
• lege schone bakjes van smeerkaas
• Ikea gidsen

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen de kinderen sinaasappel, meloen en worteltjes.

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor de schoolverlaters en hun ouders / verzorgers houden de scholen voor voortgezet onderwijs in janauri open dagen.
-Pontes Pieter Zeeman: Woensdag 23 januari ’s middags van 13:15 – 16:30 en ’s avonds van 19:15 – 21:30
-Pontes Goese Lyceum profiel Groen: Zaterdag 26 januari van 10:00 tot 12:30 uur
-Ostrea Goes: Informatieavonden op 21, 22, 28 en 29 janauri
-RGO Middelharnis: Zaterdag 19 januari van 10:00 tot 15:00 uur

VISDIEFJE
Een van onze kleuters is pas verhuisd; een hele gebeurtenis waarvan hij ons dagelijks op de hoogte hield. We werken nu rond het thema: ‘Hier woon ik!’. We hebben op het digibord verschillende soorten woningen bekeken: rijtjeshuizen, vrijstaande huizen, flats, bungalows ( die hebben een plat dak!), boerderijen, enzovoort. We hebben een straat met huizen gemaakt van vouwblaadjes en gepraat over ons huisnummer, we hebben huizen getekend en huizen gemaakt op de kralenplanken en met de insteekmozaïeken. Van een aantal kinderen hebben we al een foto ontvangen waarop zij voor hun eigen huis staan; fijn! Volgende week gaan we verder met de inrichting van het huis, we benoemen de verschillende vertrekken en bespreken met elkaar wat daar allemaal in staat. We leerden de letter h (“hu”), en deden ook nog spelletjes over de lichaamsdelen. Twee kinderen naast elkaar en de juf gaf steeds een opdracht: “Rug tegen rug, wang tegen wang, elleboog tegen elleboog, voet tegen voet”; dikke pret! Ook moeilijker delen kwamen aan bod: polsen, enkels, wenkbrauwen, wimpers en nog veel meer …
Elke week krijgen de kinderen op dinsdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Veel kinderen brengen op die dagen ook fruit mee van thuis. Dat mag, maar het hoeft niet. We eten eerst het fruit van school, daarna eventueel nog het fruit van thuis. Als de kinderen hun eigen fruit niet meer op kunnen nemen ze het weer mee terug naar huis.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen week zijn we met de toetsafnames begonnen. Het vraagt natuurlijk de nodige inzet van de leerlingen en we proberen dan ook extra ontspanmomenten in te plannen. Na afname van de toetsen gaan we de gegevens verder verwerken en uiteindelijk volgt dan het rapportgesprek. Hiervoor krijgt u t.z.t. een uitnodiging.
We missen nog steeds enige rapporten. Wilt u alstublieft controleren of u wellicht het rapport van uw kind nog in huis heeft? Het zou fijn zijn als we het volgende week terug op school mogen ontvangen.
Natuurlijk hebben we ook volgens ons ‘gewone programma’ gewerkt. De kinderen van de startgroep leerden deze week bij lezen maar liefst 2 letters: de ‘o ‘ en de ‘a ‘.
We leerden hierbij ook het klankgebaar. Een klankgebaar is een extra manier voor de kinderen om letters te automatiseren. Zo wijzen we bij de letter ‘i’ naar onszelf en zeggen dan ‘ik’. Hier hoort een afbeelding bij . Deze afbeelding ‘plakken’ we dan op de praatplaat waarop de letter wordt aangeboden.
De kinderen van de middengroep leerden deze week de drietekenklanken aai, ooi en oei.
Dat is nog best lastig want je hoort een ‘j’ en je schrijft een ‘i’. Maar door veel te oefenen zal dit vast op den duur ‘een makkie’ zijn.
Ook de komende week zullen we nog diverse toetsen afnemen.
We zijn benieuwd wat de nieuwe week ons verder nog zal brengen ….
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Deze week zijn we begonnen met de Cito-toetsen, de AVI/DMT-leestoetsen en tempotoets rekenen. We doen het rustig aan. We hebben steeds groepjes die eenzelfde niveau doen bij elkaar en het komt voor dat een leerling nog iets afmaakt met begeleiding van een van de onderwijsassistenten. We doen maximaal 1 CITO-toets per dag. Dat betekent wel dat lezen of rekenen er soms bij inschiet, maar in het algemeen komen we rustig en ontspannen de week door. De workshops waren dinsdag weer een succes.
We missen nog steeds een behoorlijk aantal rapporten, terwijl over ruim twee weken de rapportgesprekken al in de planning staan. We willen nogmaals vragen om thuis te kijken of er nog een rapport ligt en dat mee te geven naar school.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Deze week heeft vooral in het teken gestaan van de Cito-toetsen. De meeste leerlingen zijn al klaar, we hebben volgende week nog om de laatste puntjes op de i te zetten.
De leerlingen die aardrijkskunde volgen in de Aalscholvers hebben afgelopen maandag een topo toets gehad. Veel leerlingen hadden een voldoende. Knap, want het was een lastige toets!
Wij zijn bezig met het voorbereiden van oudergesprekken. Zodra we datums en tijden vastgezet hebben houden we u hiervan op de hoogte en krijgt u een uitnodiging.
De schoolverlaters zijn afgelopen woensdag op werkbezoek geweest naar de Pontes. Erg leuk en leerzaam!
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Woensdag zijn we met de schoolverlaters op werkbezoek geweest bij de Pontes. Daar volgden we een les aardrijkskunde en een praktijkles waarin we leerden stempelen. Voor de meeste kinderen een leuke, leerzame ochtend.
Woensdag 23 januari doen er drie leerlingen mee met de voorleeswedstrijd.
En de kinderen die zich hebben opgegeven om te gaan voorlezen bij de kleuters gaan dat dat vrijdag 25 januari doen.
Verder zijn we hard aan het werk met de Cito-toetsen.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
22 januari: Jessey

OP DE KALENDER
Woensdag 23 januari: Voorleeswedstrijd
Dinsdagmiddag 29 januari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Donderdag 31 januari: Rapporten mee naar huis
Week van 4 februari: Rapportgesprekken met de ouders / verzorgers
Donderdagmiddag 15 februari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 15 februari: Studiedag, kinderen de hele dag vrij

Onze contactgegevens