ga naar   Obase
Nieuwsbrief 20 december 2018

MORGENMIDDAG VRIJ
Morgenmiddag zijn we vrij, om 12:30 uur begint de kerstvakantie. We wensen u een hele fijne vakantie!
Maandag 7 januari 2019 beginnen we weer.

KERST
We willen u allen hartelijk bedanken voor de lekkere hapjes die u maakte voor het kerstdiner op school! De kinderen hebben ervan gesmuld! Ook veel dank aan de moeders die ons hebben geholpen bij de organisatie en de uitvoering van de kerstviering. We kunnen er met veel plezier op terugkijken!

Beste ouders/verzorgers,

Met de introductie van Maartje in de vorige nieuwsbrief wordt het tijd voor mij om afscheid te nemen van de Meie.
Ik heb het volste vertrouwen in het team en de nieuwe directrice om samen met jullie een mooie toekomst uit te bouwen voor de school. De basis ligt er in ieder geval voor en de vooruitzichten, met o.a. de nieuwbouw, zijn de school gunstig gestemd.
Afgelopen jaar is er veel werk verzet door alle betrokken partijen. Ik heb hier altijd veel waardering voor gehad. Ook al liepen de emoties soms hoog op. Het belang van de kinderen stond altijd voorop. Hier draait het dan ook om volgens mij. Kinderen die lekker in hun vel zitten, zijn in staat om tot leren te komen.
De Meie is er nog niet. Er staan de school nog een paar mooie uitdagingen te wachten, maar de acties hiervoor staan gepland (denk aan; o.a. oudercommunicatie met de App) en met dit team en Maartje heb ik het volste vertrouwen dat dit gaat lukken. Ook de verdubbeling van de aanwezigheid van de directie zal voor een hoop rust en kortere lijntjes zorgen.

Mijn inspiratie, om iedere dag weer het beste van mijzelf te geven, ligt in het volgende verhaal:
“De Potlodenmaker”
De potlodenmaker nam het het potlood apart, voordat hij het in de doos deed.
‘Er zijn vijf dingen die je moet weten’ , vertelde hij het potlood, voordat ik je de wereld in laat gaan.
Onthoud ze altijd, vergeet ze nooit, dan wordt je het beste potlood dat je kunt zijn.
1. Je zult in staat zijn grote dingen te doen, maar alleen als je toestaat dat iemands hand je leidt.
2. Van tijd tot tijd zul je op een pijnlijke manier geslepen worden, maar dat is nodig om een beter potlood te worden.
3. Fouten die je hebt gemaakt kun je altijd corrigeren.
4. Je meest belangrijke kant is altijd je binnenkant.
5. Laat op elk oppervlak waarop je gebruikt wordt je merkteken achter, Wat voor oppervlak het ook is, blijf schrijven.
Het potlood begreep het, beloofde de boodschap te onthouden en ging verwachtingsvol de doos in.

Ik wens jullie al het goeds voor komend jaar en wil iedereen bedanken voor afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,
Sander Capello

TWEE EXTRA STUDIEDAGEN OP 15 FEBRUARI EN 14 JUNI
Vanuit Obase is er de mogelijkheid voor de scholen om deel te nemen aan de cursus ‘The Move’. Obase wil leerkrachten de kans bieden om een meer coachende rol te gaan invullen, waarbij de kinderen nog meer gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Ook het team van de Meie neemt hier aan deel. Dit betekent dat er twee extra studiedagen bij zijn gekomen dit schooljaar.
Hiervoor zijn we moeten gaan schuiven met data.
Op 15-02 en 14-06 is de school dicht in verband met de studie-bijeenkomsten van The Move. We hebben besloten om twee (al geplande) studiemiddagen te verplaatsen.
Op 14-02 en 13-06 plannen we studiemiddagen, zodat we de vrije momenten voor de kinderen kunnen bundelen. De geplande studiemiddagen van 21-02 en 6-6 komen daarmee te vervallen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

VISDIEFJE
Wij wensen u gezellige kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Dit is dan het laatste berichtje van dit jaar.
Afgelopen week hebben we nog hard gewerkt. En natuurlijk hebben we ook nu weer een ‘Kanjer van de week’ gekozen. Deze week was Jane onze kanjer. Haar klasgenoten vinden dat ze hard kan rennen en dat ze goed kan zwemmen. Ook kan ze goed rekenen, is ze goed in gym en kan ze goed onthouden. En ze heeft van die mooie, ‘gouden’ ritsen in haar broek! En ze is vooral erg aardig. Ja, Jane is een echte kanjer!
Vrijdag hoeven de leerlingen alleen de ochtend nog naar school. Ze mogen daarna lekker gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Na de kerstvakantie zal de start van de schooldag iets anders zijn. Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is het de bedoeling dat de leerlingen gelijk bij aankomst op school, naar binnen komen. Vanaf half 9 is de deur open. De juffen zijn aanwezig in de klas en de leerlingen starten met een opdracht. Zo beginnen de leerlingen in alle rust aan hun schooldag.
We wensen u alvast fijne feestdagen en we hopen u en uw kind, na de vakantie weer te mogen ontmoeten.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
De laatste week voor de kerstvakantie is bijna voorbij. We hebben op maandag de planning van deze week uitgebreid besproken: het kerstdiner, juf Marjan die er vandaag niet is en op vrijdag alleen de ochtend naar school.
Op maandag hebben we bij ‘De Zaken’ gesproken over gezond en ongezond eten. Bij de Kanjertraining deden we een vertrouwensoefening. In de kring armen over de schouders van je buurman en dan samen langzaam door de knieën zakken. Als dat lukt, dan ook weer samen opstaan. Het ging prima dankzij goede samenwerking en vertrouwen in elkaar. Heel goed. We hebben genoten van een heerlijk kerstdiner, bedankt dat iedereen zulke lekkere dingen voor elkaar heeft gemaakt. En wat zagen de leerlingen er prachtig uit! Het was een ontspannen en gezellig kerstdiner.
Juf Marjan is er vandaag niet, zij zou vervangen worden door juf Janneke maar die was niet fit. Gelukkig konden juf Miranda en juf Tessa samen de groep draaien. Morgen nog een ochtend naar school en dan breekt de kerstvakantie aan. We wensen alle leerlingen en ouders een fijne kerstvakantie toe en alvast de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat alle leerlingen in de vakantie lekker veel lezen, maar ook uitrusten, lekker eten enzovoort. Geniet ervan!
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar alweer. Gisteren hebben we met elkaar genoten van het kerstdiner op school. We hadden heerlijke hapjes en het was heel erg gezellig om zo met elkaar te doen. We bedanken alle ouders, we hadden op deze manier een echt driegangendiner.
Na de vakantie, op dinsdag 8 januari, starten we met de workshops op de dinsdagmiddagen. Alle kinderen zijn ingedeeld in groepjes en elk groepje heeft elke week een andere activiteit. Na ongeveer 6 weken wisselen we. Uitzondering zijn de schoolverlaters, zij volgen bij juf Yvonne een workshop ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We hebben er zin in!
Morgen zijn de leerlingen om 12:30 uit. We zien iedereen graag weer op maandag 7 januari weer gezond en wel terug.
We wensen iedereen heel fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019. Fijne vakantie!
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Gisteren hebben we genoten van een heerlijk kerstdiner, van kipkluifjes tot wolkencake, van frikandellen tot poffertjes-aardbeienspiesjes … alles was aanwezig.
Vandaag werken we in de ochtend en in de middag volgen we HVO van juf Nuray. Het laatste uurtje staat nog in het teken van de kerst. Morgen is juf Mieke in de klas en sta ik bij de kleuters.
Dan wens ik hierbij iedereen hele fijne feestdagen toe en hoop ik iedereen weer na de vakantie te zien. Dan gaan we beginnen met de workshops op de dinsdagmiddagen. Ik zal de workshop taakaanpak en werkhouding geven aan de schoolverlaters. Het is handig als zij dinsdag 8 januari een agenda hebben, zodat ze kunnen ervaren hoe deze werkt, de rest van het jaar gaan we deze dan ook gebruiken.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
20 december: Lieke
22 december: Pieter
27 december: Kevin
29 december: Kiran
1 januari: Jennifer

OP DE KALENDER
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie
Maandag 7 januari: Luizencontrole
Donderdag 10 januari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur

Onze contactgegevens