ga naar   Obase
Nieuwsbrief 21 juni

LET OP: Dinsdag 25 juni studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groepsindeling 2019-2020.
Na flink wat overleg kan ik nu gelukkig de groepsindeling voor schooljaar 2019-2020 met u delen. Het plaatje ziet er als volgt uit:

KOG-3 (+/- 4 leerlingen)
Juf Greetje, ma-di-do-vr (vr om de week)
Juf Marjan, vr (vr om de week)
Juf Marjolein, ma-di-do-vr

Groep 4-5-6 (+/- 16 leerlingen)
Juf Marleen, ma-di-do-vr
Juf Marjan, wo-do-vr (vr om de week)
Meneer Sven, di-wo

Groep 7-8 (+/- 21 leerlingen)
Juf Nicole, ma-di-wo
Juf Janneke, di-do-vr
Meneer Sven, ma-do-vr

Structuurgroep 3 t/m 8 (+/- 8 leerlingen)
Juf Yvonne, di-wo-do-vr
Juf Mieke, ma-wo
Juf Tessa, do-vr

Zoals u misschien opvalt staat Juf Miranda niet in deze planning, zij gaat volgende schooljaar een nieuwe uitdaging aan:

Beste ouders en kinderen,

Drie jaar heb ik met heel veel plezier bij de Meie gewerkt.
Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Na de zomervakantie ga ik bij de Klimop in Dreischor werken in de combigroep 1-2.
Wat heb ik een leuke, mooie en leerzame tijd gehad hier.
De kinderen, ouders en collega’s ga ik zeker missen.
Ik wil jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen in mij.
Ga nu nog heerlijk twee weken van jullie kind genieten.
Voor de toekomst wens ik iedereen heel veel geluk en alle goeds toe.
Wie weet komen we elkaar nog eens tegen.

Een lieve groet van (juf) Miranda.

Uiteraard wensen wij Miranda veel succes en geluk met deze nieuwe uitdaging en bedanken wij haar voor haar inzet en goede zorgen de afgelopen jaren!

Oudergesprekken
Als het goed is heeft u via de leerkracht op Parro een uitnodiging ontvangen voor de oudergesprekken die volgende week gepland staan.
U kunt zelf aangeven wanneer u op gesprek wilt komen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

EINDEJAARSFEEST: ALLES ANDERS!
Donderdag 4 juli aanstaande vieren we met de kinderen het einde van het schooljaar. Er zijn met de moeders van de activiteitencommissie afspraken gemaakt voor een gezellige BBQ. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te brengen, ook niet voor de kleine pauze.
Deze dag doen we alles anders!
We eten geen boterhammen maar smullen van de BBQ, er zijn geen gewone lessen, we doen allemaal andere dingen. We komen anders aangekleed, verkleed, naar school! (dat mag, het hoeft niet!)

SCHOOLVERLATERS
De schoolverlaters krijgen geen zomerrapport. We gebruiken de rapportmappen wel nog een keer, daar maken we een ‘afscheidsmap’ van. Als de map nog thuis ligt, geeft u die dan maandag mee naar school? Bedankt vast!
Vandaag, vrijdag, hebben de schoolverlaters van 2 tot 3 uur scheikundeproefjes en volgende week vrijdag gaan we de hele middag natuur- en scheikundeles krijgen op Pontes Pieter Zeeman.
Dinsdag 25 juni komt Leenke van ‘Halt’ een gastles geven over de invloed van de groep en wat dat te maken heeft met Halt. Deze les sluit aan op onze voorstelling van 5 juni. De schoolverlaters krijgen vandaag een informatieblad van Halt mee naar huis.
Woensdag 3 juli is de laatste dag op de Meie voor de schoolverlaters! We vieren dan hun afscheid, de invulling van het programma volgt nog.

VISDIEFJE
Na de schoolreis was het meesters en juffenmiddag. De meesters en juffen vierden allemaal tegelijk hun verjaardag dus in elke klas was het een beetje feest! De kinderen van de kleutergroep speelden met scheerschuim, deden ‘ouderwetse’ spelletjes zoals koekhappen en snoepje pik. De kinderen waren blij verrast toen er plotseling een echte ijscowagen voor het schoolplein stond! Ze mochten allemaal een heerlijk bolletje ijs kiezen. De dagen daarna maakten we natuurlijk een cadeautje voor Vaderdag en voor deze laatste schoolweken mochten de kinderen hun eigen thema kiezen. Dat werd: Spiderman, Juultje (mascotte van een camping in de buurt), Frozen, en Woezel en Pip. Zo werkt ieder kind een poosje naar zijn / haar eigen voorkeur. Ze brachten al spulletjes mee van thuis, die staan nu allemaal op een speciale tafel.
Deze week krijgen de kinderen het zomerrapport mee naar huis. De gesprekken daarover zijn op 27 juni. Als het goed is heeft u hiervoor al een uitnodiging ontvangen!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Ook deze week hebben we weer hard gewerkt.
Bij de leesles van groep 3 leerden we woorden met ‘ng’ en ‘sch’. Dat is nog best lastig maar iedereen deed goed zijn of haar best. Aan het eind van deze lessen, kon elke leerling een woord noemen met ‘ng’ of ‘sch’.
Gisteren hebben de leerlingen de rapporten mee naar huis gekregen. Met elke leerling hebben we het rapport nog even kort besproken. Vanzelfsprekend hebben we niet alleen de leervorderingen van de cognitieve vakken besproken, maar ook andere zaken zoals b.v. de omgang met elkaar, betrokkenheid en zelfredzaamheid. Deze zaken zijn minstens zo belangrijk.
We zijn vooral heel trots dat alle leerlingen de afgelopen periode weer gegroeid zijn in hun ontwikkeling. Een knappe prestatie!
Een aantal van de ouders heb ik de afgelopen week al mogen ontmoeten bij het rapportgesprek. De andere ouders hoop ik volgende de week te mogen ontmoeten. Fijn dat u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om via Parro de afspraak in te plannen.
Vandaag sluiten we de week af met een bezoekje aan de speeltuin.
Eerst gaan we in de ochtend zwemmen en vroeg in de middag gaan we naar de speeltuin. Een ontspannen middag die de leerlingen dik verdiend hebben!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
De zomervakantie komt in zicht! Gisteren hebben de kinderen het zomerrapport meegekregen, volgende week zijn de rapportgesprekken.
Vanmiddag gaan we met de klas naar de speeltuin, de Meester Breetveltspeeltuin, vlak bij de school.
We houden ons ook in deze laatste schoolweken zo veel mogelijk aan het lesrooster, maar zo af en toe is er een extra buitenspeelmoment om te genieten van het mooie weer!
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Gisteren zijn de rapporten meegegeven met de kinderen, de meeste rapportgesprekken zijn al gepland. Heeft u zich nog niet ingeschreven voor een gesprek? Doe dat dan snel want dan kunnen wij er rekening mee houden in de planning.
Tijdens de workshops wordt er in het lokaal van de Aalscholvers techniek gegeven. We zouden hiervoor nog klein huishoudelijke apparaten kunnen gebruiken om ze met de leerlingen uit elkaar te halen. Vooral laptops, CD/DVD spelers, radio’s, geluidsboxen, computers zijn favoriet bij de kinderen. Heeft u nog iets staan? Wij zijn er blij mee!
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
De niet-schoolverlaters hebben gisteren hun rapport mee gekregen. Via Parro wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
25 juni: Dave
25 juni: Lucas

OP DE KALENDER
Dinsdag 25 juni: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Donderdag 4 juli: Eindejaarsfeest
Vrijdag 5 juli: Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus: Zomervakantie
Maandag 19 augustus: Weer naar school

Onze contactgegevens