ga naar   Obase
Nieuwsbrief 22 februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Oudercafé maandag 25 februari.
Zoals ik u eerder deze week via Parro geïnformeerd heb, zal er maandag 25 februari om 19:30 uur een oudercafé georganiseerd worden. Tijdens deze avond is er ruimte om nader kennis te maken met elkaar. Ook wil ik graag met u van gedachten wisselen over de koers van de school. Het is fijn om te weten hoeveel ouders dit oudercafé zullen bezoeken, wilt u het zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter als u aanwezig zult zijn?

Schoolbezoek vanuit Obase.
Donderdag 28 februari zal er vanuit het bestuur van Obase een schoolbezoek plaatsvinden op De Meie. Dit bezoek betreft een interne kwaliteitsmeting van het onderwijs op school. De kwaliteit zal in beeld worden gebracht door middel van klassenbezoeken, dossieronderzoek en gesprekken met verschillende betrokkenen bij de school (leerlingen, ouders, team en directie). In een volgende nieuwsbrief zal ik u informeren over de uitkomsten van dit bezoek.

Vervanging juf Joyce.
Ik ben blij u te kunnen melden dat we de ontstane vacature door het vertrek van juf Joyce hebben kunnen invullen. Op maandag zal juf Renee voortaan in de Aalscholver lesgeven, de overige dagen zal juf Janneke in de groep werkzaam zijn.

Schooltijden.
In een eerdere nieuwsbrief heb ik u gevraagd rekening te houden met de inlooptijden van de school (8.30-8.45 uur) in het belang van onze leerlingen en leerkrachten. De meeste van u hebben hieraan gehoor gegeven. Vanaf volgende week vragen we u, indien u eerder dan 8.30 uur op school bent, buiten te wachten tot u om 8.30 uur door mij of door één van mijn collega’s binnen gelaten wordt. We rekenen hierin op uw begrip.

Nieuwbouw.
De afgelopen periode heeft u niet veel nieuws gehoord over de nieuwbouw van de school. Achter de schermen in echter hard gewerkt. Het aanbestedingstraject loopt op dit moment. In april hoop ik met u te kunnen delen welke aannemer de nieuwbouw gaat verzorgen. Wordt vervolgd …

Ten slotte wens ik u een prettig weekend!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

AFSCHEID
Volgende week donderdag 28 februari zal ik zoals u weet afscheid nemen van de Meie. Vanaf 1 maart zal ik bij mijn nieuwe baan gaan beginnen. Ik wil alle kinderen en u al het goeds wensen voor de toekomst. Een goede uitstroom voor een aantal en nog een aantal fijne jaren op de Meie voor de anderen. Dit zal vast goedkomen met alle ontwikkelingen en het nieuwe gebouw in het vooruitzicht.
Juf Renee zal mij gaan vervangen, zij heeft al een aantal keer meegelopen in de klas en heeft ook ingevallen in de Strandlopers. Ik heb er alle vertrouwen in en wens haar veel plezier op de Meie.
Bedankt voor het vertrouwen wat ik van de u als ouders heb mogen ontvangen en wie weet, tot ziens.
Groetjes Joyce

MEESTERS- EN JUFFENMIDDAG
Vrijdag 1 maart aanstaande vieren we ’s middags de verjaardagen van alle meesters en juffen; de meesters- en juffenmiddag! Elke leerkracht verzorgt in haar eigen groep dan een gezellige middag met de kinderen. Twee moeders van de activiteitencommissie zorgen voor een lekkere traktatie.
De kinderen hoeven geen cadeautjes mee te brengen!

STEP
In de schuur staat een fijne step waar de kinderen van groep 1 t/m 3 graag mee rijden.
Helaas is de step stuk … Is er een ouder of grootouder die er eens naar wil kijken en de step eventueel kan repareren? Het gaat om de handrem en de banden.

NIEUWS UIT DE MR
Op dinsdag 19 februari jl. heeft de MR vergaderd. Tijdens deze vergadering is Maartje aanwezig geweest om formeel even kennis te maken en de resultaten van tevredenheidsonderzoek (TVO) toe te lichten. Twee MR-leden hebben enkele weken geleden deelgenomen aan het zogenaamde stakeholdersreview: het bespreken van de resultaten van het TVO en het brainstormen over welke kansen en bedreigingen we zien voor het onderwijs op de Meie. Maartje heeft een toelichting gegeven op een samenvatting van het review. Deze MR-vergadering was de laatste vergadering van Yvon en Joyce, zij hebben afscheid genomen als MR-lid.
In de nieuwsbrief van twee weken geleden is er een oproep gedaan aan ouders om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de MR. Door het vertrek van Yvon Hilleman is er 1 plek in de MR niet opgevuld. Op de oproep van vorige keer hebben we tot nog toe niks vernomen. Zou u toch nog eens na willen denken of u de ontstane vacature wilt opvullen? Voor meer informatie en voor het aangeven van belangstelling kunt u mailen naar: [email protected]

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen we druiven, peren en meloen.

VISDIEFJE
Om de betekenis van een woord uit te leggen lieten wij de kinderen laatst een filmpje zien over het lanceren van een raket. De kinderen waren daar zo in geïnteresseerd dat we besloten om een thema aan te bieden over de ruimte. Inmiddels staat er een ‘heuse’ raket in de klas en is de huishoek omgetoverd in een ruimtestation. We praten elke dag met elkaar over astronauten, over de zon en de maan, over raketten, spaceshuttles enzovoort. We plakten een raket met vierkantjes, maakten allemaal een prachtige maansteen, werken in een ruimteboekje en we zijn nog lang niet klaar! Ook oefenen we het opzeggen van onze voornaam, achternaam en adres. Misschien wilt u hier thuis ook eens aandacht aan besteden? En volgende week lezen we de laatste bladzijde van het pictoboekje over de vis. Juf Manon, de logopediste, stuurde ons alvast weer een nieuw pictoboekje. Fijn, want de kinderen vinden deze boekjes erg leuk en leren zo de leesrichting en het maken van goede zinnen.
Heeft u misschien lege plastic ijsdozen? Wij kunnen ze goed gebruiken!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Inmiddels zijn de rapportgesprekken achter de rug. Het waren fijne gesprekken waarin we in alle openheid de ontwikkeling van uw kind hebben kunnen bespreken. Hartelijk dank hiervoor!
We hebben nog niet alle rapporten terug op school mogen ontvangen. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport uiterlijk vrijdag 1 maart terug bij ons op school is?
Natuurlijk hebben we onlangs weer een nieuwe ‘Kanjer van de week’ gekozen. Deze week was dit Dave. Wat zijn klasgenoten over hem zeiden? Hij kan hard rennen, snel zwemmen, goed zelfstandig werken en heeft een mooie bril. Hij is aardig en een goede vriend. Kortom: Dave is een kanjer!
Inmiddels werken we een aantal weken met Parro. Bijna alle ouders die de uitnodiging ontvangen hebben, hebben positief gereageerd en zijn nu gekoppeld aan onze groep.
Inmiddels zijn er al wat foto’s uit de groep ‘gepost’ en zijn er vanuit school mededelingen gedaan.
Mochten er mededelingen zijn van uw kant dan kunt u dit dus ook eventueel via Parro doen.
Het is geen verplichting maar soms is het handig om direct iets door te geven. Vanzelfsprekend is bellen ook nog steeds een prima optie om iets door te geven.
Aanstaande maandag ben ik afwezig en staat juf Marjan voor de groep.
We zijn benieuwd wat de komende week ons weer zal brengen …
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Maandag hebben we Tiffany als ‘Kanjer van de week’ mogen vertellen welke kwaliteiten zij allemaal bezit. Daar werd zij wel blij van. Helaas was juf Miranda dinsdag en woensdag geveld door de griep, dat was even behelpen doordat we onze lessen dan niet kunnen inrichten zoals wij dat gewend zijn. De workshops konden met drie zieke juffen/meester ook niet doorgaan dinsdag, daarom heeft de Lepelaar een keer extra kunnen gymmen. Woensdag hebben we genoten van een leuke ‘Keet in de Kerk’ voorstelling. Leerlingen mochten het orgel bespelen, dat was wel helemaal het einde. Bij het lopen van en naar de Nieuwe Kerk toe, hebben we leerlingen uit de bovenbouw samen laten lopen met onze leerlingen en die uit de Scholekster. Dat was erg gezellig.
Sinds deze week hebben we voor de Scholekster en de Lepelaar een stagiaire, die ons maar liefst fulltime tot aan de meivakantie kan ondersteunen.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Afgelopen woensdag zijn we naar ‘Keet in de kerk’ geweest, het thema was ‘Majesteit orgel’. We mochten het orgel van heel dichtbij bekijken en beluisteren, het was erg mooi!
De kinderen die biologie hebben in de Aalscholver hebben vandaag een toets. Voor komende maandag (25-2) staat er voor diezelfde groep een toets geschiedenis op het programma. De kinderen hebben een samenvatting meegekregen die ze kunnen leren. We hopen op goede cijfers!
Volgende week vrijdag 1 maart is het juffenmiddag. Op deze middag sluiten we de dag op een gezellige manier in de klas met elkaar af met wat lekkers te eten en te drinken.
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 maart is het voorjaarsvakantie. We zien alle kinderen graag op 11 maart weer terug op school.
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Omdat juf Yvonne deze week ziek is hebben de kinderen van de Strandloper deze week verschillende juffen in de klas gehad: juf Mieke, juf Joyce en juf Renee. Ook meester Sven was een paar dagen ziek. De kinderen hebben zich goed aangepast aan al deze veranderingen!
Volgende week vrijdag is juf Yvonne weer een dag bij de kleutergroep en is juf Mieke bij de Strandlopers.
In de week na de voorjaarsvakantie gaan we op donderdag (14 maart) met de beide bovenbouwgroepen wilgen knotten in het kader van Boomfeestdag. We gaan dat doen in de Mauritslaan in Zierikzee.

VERJAARDAGEN
2 maart: Thierry

OP DE KALENDER
Maandag 25 februari 19:30 uur: Oudercafé
Vrijdag 1 maart: Juffenmiddag
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: Voorjaarsvakantie
Donderdag 14 maart: Boomfeestdag (bovenbouw)
Dinsdagmiddag 19 maart: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 3 april: Schoolvoetbaltoernooi (bovenbouw)

Onze contactgegevens