ga naar   Obase
Nieuwsbrief 22 maart

NIEUWS VANUIT DE MR
Binnen het team van de Meie wordt op dit moment bekeken welke medewerker zitting wil nemen in de MR. De mogelijkheid bestaat dat de MR-vergaderingen verplaatst worden naar de donderdagen na schooltijd (dus niet meer in de avond). In verband met deze wijziging gaat de geplande MR-vergadering van woensdagavond 27 maart niet door. Een nieuwe datum volgt nog. Zodra het nieuwe vergaderrooster ingaat, worden de vergaderdata aangepast op de website.

STEP KAPOT
We hebben in de schuur een grote step waar de kinderen graag mee rijden. Helaas is er het een en ander stuk zodat we hem niet meer kunnen gebruiken. Is er een handige ouder of grootouder die er eens naar wil kijken en de step , als het kan, wil repareren?

VISDIEFJE
We hebben gepraat over vallende sterren en wat je zou wensen als je zo’n ster zou zien. “Lego City kopen!”. “Een grote Peppa Big-knuffel krijgen!”. “Muziek maken en zingen met een microfoon!” “Een hele grote zak dropjes opeten!” Als we dat toch eens konden meemaken!
Donderdag hebben we het thema over de ruimte afgerond. We hebben nog ruimtekoekjes gebakken en daarna alle themaspullen opgeruimd.
Vandaag staan juf Marjolein en juf Yvonne samen voor de groep.
Wilt u volgende week het rapport van uw kind mee terug geven naar school? Alvast bedankt!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Inmiddels is het lente en dat merken we af en toe ook aan het (zonnige) weer.
Ook worden de skeelers weer tevoorschijn gehaald en genieten de kinderen van een rondje skeeleren op het plein in de pauzes.
Natuurlijk is er ook weer hard gewerkt. Groep 3 maakte deze week een rekentoets. Splitsen, getalbeelden, sommen tot 10 en rekensommen met geld kwamen aan de orde. Het was nog best lastig en sommige leerlingen hadden wat hulp nodig maar uiteindelijk lukte het iedereen om de toets te maken. De andere rekengroep heeft een begin gemaakt met keersommen. Begrijpen dat een keersom eigenlijk herhaald optellen is, was (nog) niet voor iedereen duidelijk.
De komende periode komt deze leerstof nog vaak aan bod en zal het vast steeds ‘makkelijker’ worden.
We zijn voor de klas op zoek naar een cd-speler met een ingang voor een koptelefoon. Mocht u deze in uw bezit hebben en er niets meer mee doen dan kunt u er ons heel blij mee maken!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Door de studiemiddag voelde het voor de leerlingen een beetje als een korte week. Op maandag hebben we Lucas als kanjer van de week in het zonnetje gezet. Eerst kregen de leerlingen bij de kanjertraining een opdracht waarbij overleg met elkaar nodig was: in drietallen werkten ze samen. Opdracht was om per drietal met in totaal 3 handen en 4 voeten op de vloer te staan. Ja, daar kwam wat overleg aan te pas. Best een uitdaging ….
Bij ‘de Zaken’ hebben we een keertje de methode overgeslagen want we hadden nog een vraag van vorige week “geparkeerd”: hoe ontstaat onweer nu eigenlijk? Dat weten de leerlingen in groep 5 nu heel goed!
Bij taal hebben we gekeken naar de structuur van zinnen: waarom zouden doe-woorden zo heten? En wat zijn nou weer naamwoorden?
Tot slot nog even een onderwerp in de herhaling: we merken dat steeds meer leerlingen zaken van thuis meenemen. Niet alleen steeds meer leerlingen eigenlijk, maar ook steeds meer spullen. Te denken valt aan voetbalplaatjes, kleine speelpoppetjes, slime en nog veel meer. We ervaren dat deze meegebrachte spullen onrust veroorzaken. Natuurlijk is het prima als een leerling iets aan de klas wil laten zien, maar voor de rest en de structuur in de klas is het niet wenselijk. Wij doen daarom een beroep op u als ouders om verstandig om te gaan met het mee laten nemen van spullen naar school.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Gisteren hebben we meegedaan aan de nationale boomfeestdag, wij mochten wilgen gaan knotten. Gelukkig was het dit keer beter weer dan vorige week, het was heerlijk om buiten aan de slag te zijn.
Op 3 april aanstaande is het schoolvoetbaltoernooi. Het is de bedoeling dat de kinderen die middag sportkleding en gepaste schoenen aanhebben. Dat kunnen voetbalschoenen, gympen of sportschoenen zijn. U krijgt later nog meer informatie over onder andere de tijden.
Het wordt weer beter weer maar we willen u er op attenderen dat totdat het buiten 15 graden is, kinderen een jas aan moeten als we buiten spelen. Wilt u er op letten dat uw kind een jas bij zich heeft? Anders zou hij of zij niet mee naar buiten kunnen en dat is jammer!
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Gistermiddag zijn we wilgen wezen knotten. Het weer was hier uitermate geschikt voor. Wat is er hard gewerkt en wat hebben de kinderen genoten!
De toets biologie is door bijna alle leerlingen voldoende gemaakt en we beginnen aan een nieuw hoofdstuk: ontwikkeling. Hierin wordt stilgestaan bij de voortplanting. Dus wanneer u hier iets over hoort mogen we hopen dat het over de biologieles gaat …
juf Yvonne en meester Sven

OP DE KALENDER
Woensdag 3 april: Schoolvoetbaltoernooi (bovenbouw)
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie

Onze contactgegevens