ga naar   Obase
Nieuwsbrief 22 november

MUZIEKVOORSTELLING KEET: WOENSDAG 28 NOVEMBER
Woensdag is er weer een muziekvoorstelling van ‘Keet in de kerk’ in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.
De voorstelling heet ‘In 80 slagen de wereld rond’, al trommelend een muzikale reis rond de wereld. Het begint om 10:00 uur. Ouders en verzorgers zijn ook van harte welkom.

AFSCHEID JUF ELLY
Volgende week is juf Elly voor het laatst op onze school. We bedanken haar voor alle fijne gymlessen die ze de afgelopen jaren heeft gegeven aan de leerlingen van de Meie.
De afgelopen weken hebben de kinderen al kennis kunnen maken met haar opvolger, meester Aron.

NIEUWS VAN DE MR
De afgelopen paar maanden is de MR hard bezig geweest om in de nieuwe samenstelling zaken op te pakken die van belang zijn voor het functioneren van de MR. Zo hebben we maar liefst met drie vrouw sterk een MR-cursus gedaan. Die was heel leerzaam en we hopen samen met onze nieuwe directeur Maartje in de toekomst verder te bouwen aan alles wat we in de cursus hebben geleerd. De MR is de afgelopen tijd ook betrokken geweest bij de selectie van onze nieuwe directeur: zowel Axel (als afgevaardigde van de oudergeleding) als Nicole (afgevaardigde vanuit de personeelsgeleding) hebben zitting gehad in de Benoemings Advies Commissie (BAC).
De agenda’s van de MR staan een week voor de geplande vergaderingen op de website van de Meie. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt binnen de MR.

DE NIEUWE SCHOOL: UITNODIGING VOOR 3 DECEMBER
Als je gaat verhuizen naar een nieuw pand, is er natuurlijk niets leuker dan de inrichting. Welke stijl kies je? Wat zet je waar neer? Welke kleuren ga je gebruiken?
Voordat we zover zijn, kijken we eerst naar de indeling. Kijkt u mee?
Op maandag 3 december bent u als ouder van harte welkom van 17:00-18:00 uur in het lokaal van de Aalscholver. Het architectenbureau Bos is er om de tekeningen (‘artist impressions’) te laten zien. We delen dit graag met u en zijn benieuwd wat u ervan vindt.

VISDIEFJE
Vorige week vertelden we u over ‘Bouw’, een computerprogramma waarbij kinderen worden ondersteund bij de ontwikkeling van het leren lezen. In dit verband willen we ook graag het ‘Pictolezen” noemen dat we vrijwel elke dag met de kinderen doen. Hierbij ‘lezen’ de kinderen korte verhaaltjes aan de hand van speciale tekentjes. We doen dit op het digibord en/of met een boekje. De kinderen oefenen zo onder andere de lees- en schrijfrichting en het maken van goede zinnen. Vrijdag geven we een blad uit het boekje mee zodat u dit thuis eens kunt bekijken. We doen dit soort lesjes altijd intensief, maar heel kort; vijf minuutjes.
Ondanks het koude weer spelen we, als het droog, is elke dag met de kinderen buiten. Goed aangekleed hebben ze geen last van het weer en genieten ze van de bergen droge blaadjes die op het plein liggen. Ze harken ze bijeen, laden ze in een kruiwagen en kiepen ze een paar meter verderop weer uit waarna het spel opnieuw begint. Met zijn allen tegelijk gooien ze de blaadjes in de lucht: feest! Op maandagochtend spelen de kinderen uit groep 3 gezellig mee. Vaak komt meester Sven een poosje op het plein om daar met één van de oudere jongens te voetballen. Dat vinden sommige kinderen geweldig want dan mogen ze af en toe eens meedoen! De berichtjes over het schoolfruit, die u in de nieuwsbrief leest, gelden ook voor de kinderen in onze groep, alleen krijgen zij het fruit op dinsdag, donderdag en vrijdag. Denkt u eraan om de tas voor de werkjes weer mee te geven?
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
We hebben er een klasgenootje bij sinds deze week. Van harte welkom op de Meie Jane!
Inmiddels is Sinterklaas aangekomen en dat is ook te merken in de klas.
Afgelopen maandag tijdens het kringgesprek wilde iedereen hierover wel wat vertellen. Veel kinderen hadden chocolade in hun schoen gekregen. Eén van de kinderen vond het vreemd dat deze kinderen de letter van hun eigen naam hadden gekregen. Aan boord van de stoomboot hadden de pieten namelijk alle letters verwisseld en klopte de letter niet meer met de verpakking.
Bij de les wereldoriëntatie hebben we een proef gedaan met een ei. Vorige week hebben we het thema dieren afgesloten. We hebben o.a. geleerd dat er zoogdieren zijn en dat er ook dieren zijn die een ei leggen. En dat een ei piepkleine gaatjes heeft die je eigenlijk niet kan zien. We deden hiermee een proefje. We legden een ei in azijn en wachtten een dag wat er zou gebeuren. Na een dag èn een nacht, bekeken we het ei in de pot met azijn. Er zaten bubbeltjes op het ei en schuim op het water. Maar wat vooral heel bijzonder was, was dat de schaal van het ei zacht geworden was en onder de kraan zo weggespoeld kon worden. Een ‘bloot ei’ bleef over. Wat vonden we dat wonderlijk!
Ook hebben we de ‘Kanjer van de week’ gekozen. Deze week was dat Abdirahman. Zijn klasgenoten bedachten waarom Abdirahman zo’n kanjer is. In vorige lessen van de Kanjertraining hebben we stil gestaan bij het geven van complimenten dus dit was voor de kinderen niet zo’n probleem. Zo vinden ze dat hij mooi haar heeft, goed kan rekenen, hard kan rennen, mooie schoenen heeft en goed kan onthouden. Ja, Abdirahman is een echte kanjer!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Afgelopen vrijdag is onze klas opgevrolijkt door de komst van handpop Malou, een mooie blauwe aap. Malou is door de klas goed verzorgd: er is een huisje voor haar gemaakt en ze woont tot nog toe met veel plezier in dat prachtige huis. Malou kan niet zo goed tegen lawaai dus af en toe komt Malou uit haar huis en vraagt de klas of er stiller gewerkt kan worden. De klas luistert uitstekend naar Malou, dat is heel fijn. Op maandag hebben we bij de Zaken proefjes gedaan met eieren: een gekookt ei draait echt sneller in de rondte dan een rauw ei en een ei dat in azijn gelegen heeft voor een paar dagen, heeft helemaal geen schaal meer! Dan voelt het ei aan als een stuiterbal. Heel knap dat alle kinderen durfden te voelen aan het ei zonder schaal. En dat zij heel goed herkenden dat het ei dan kwetsbaar is en je dus heel voorzichtig moet voelen. Dinsdag heeft de groep in twee groepjes van 6 leerlingen gym gehad. Dat werkte heel fijn. Op maandag 3 december gaat de groep samen met de Scholekster naar het Huis van Sinterklaas. We hebben daarvoor twee ouders extra als begeleiders.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
We naderen het eind van het jaar, er komt weer een drukke periode aan.
Vorige week hebben we in de klas lootjes getrokken voor Sinterklaas, volgende week vrijdag 30 november mogen de surprises mee naar school worden genomen zodat iedereen ze kan bewonderen en ze alvast klaar staan voor het sinterklaasfeest op dinsdag 4 december.
Volgende week woensdag gaan we met school naar een voorstelling ‘Keet in de kerk’. Dit is onder schooltijd, we zijn erg benieuwd!
Deze week hebben de schoolverlaters de drempeltoets gemaakt. Op woensdag 28 november is er voor de ouders van de schoolverlaters een ouderavond waarop we u informeren over hoe nu verder.
Aanstaande maandag hebben alle leerlingen een toets geschiedenis. Iedereen heeft een samenvatting van de lessen meegekregen die hij of zij kan gebruiken met leren voor de toets.
Misschien nog ten overvloede maar zorgt u er voor dat uw kind een goede warme jas aan heeft naar school voor tijdens het buitenspelen? Dank u!
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Morgen, vrijdag de 23 sta ik (Yvonne) in de Strandloper.
Dinsdag neemt juf Elly na lange tijd afscheid.
Woensdag om 10 uur gaan we weer naar Keet in de kerk en ’s avonds zal er voor de ouders van de schoolverlaters een ouderavond zijn. We beginnen om 19.00 uur en we leggen uit wat de gang van zaken zal zijn.
De surprises die al klaar zijn, mogen 29 november mee naar school. Zo kunnen we er nog even van genieten…..
meester Sven en Juf Yvonne

OP DE KALENDER
Woensdag 28 november 10:00 uur: Muziekvoorstelling ‘Keet in de kerk’
Woensdag 28 november 19:00 uur: Ouderavond schoolverlaters
Maandag 3 december 17:00-18:00 uur: Informatiebijeenkomst over de nieuwbouw
Dinsdagochtend 4 december: Sinterklaasviering
Dinsdagmiddag 4 december: Studiemiddag, vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 19 december: Kerstviering
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens