ga naar   Obase
Nieuwsbrief 23 augustus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Start schooljaar.
De eerste schoolweek van dit jaar zit er alweer op. Voor veel kinderen was het weer even wennen in een nieuwe klas, dat hoort erbij. Ik ben trots om te zien dat er deze week in de verschillende klassen alweer erg hard gewerkt is en natuurlijk was het voor veel kinderen ook weer fijn om weer gezellig met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen.

Startgesprekken.
Volgende week zal u van de mentor van uw kind, via Parro, een uitnodiging ontvangen voor het inplannen van een startgesprek. Bij onze nieuwe leerlingen en leerlingen uit de strandloper komt de mentor graag op huisbezoek. Ook hiervoor zal volgende week een afspraak met u gepland worden.

Wij vinden het belangrijk het schooljaar goed te starten en zien u als belangrijke partner in het onderwijs dat wij bieden aan uw kind. We plannen startgesprekken en huisbezoeken aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te leren kennen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. In deze gesprekken is uw inbreng van groot belang. We willen u vragen vooraf aan het gesprek alvast na te denken over antwoorden op de volgende vragen:
• Waar is uw kind goed in en wat zijn zijn/haar voornaamste leerpunten?
• Wat verwacht u dit schooljaar van uw kind, van de leerkracht(en) en van de samenwerking?
• Wat vindt u dat de leerkracht(en) verder moeten weten over uw kind?

Naast een gesprek over deze vragen zal de mentor u ook vragen een document (ontwikkelingsperspectief) te ondertekenen. Dit is een gedigitaliseerde versie van (een deel van) het oude LOP dat u aan het einde van vorig schooljaar met de mentor van uw kind besproken heeft. Dit is éénmalig nodig omdat we beter gebruik willen maken van ons leerlingvolgsysteem.

Workshops.
Ook dit schooljaar zullen we onze leerlingen weer verschillende workshops aanbieden zodat leerlingen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We streven ernaar leerlingen dit jaar hierin zoveel mogelijk eigen keuzes te laten maken. Na de herfstvakantie zullen de workshops om de week op vrijdagmiddag aangeboden worden. Dat belooft weer heel wat creativiteit los te gaan maken!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag 29 augustus komt de schoolfotograaf.
Er worden dan portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt, na enkele weken krijgt u een voorbeeldfoto met een bestelcode mee naar huis waarmee u de foto’s kunt bestellen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ik ben juf Nuray (vakleerkracht HVO) en verzorg sinds 2010 de HVO lessen op De Meie. HVO staat voor ‘Humanistisch Vormingsonderwijs’.
In de lessen HVO kunnen kinderen (vanuit hun eigen belevingswereld) hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken. Kinderen worden op speelse wijze (creatieve werkvormen) aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. De lesthema’s gaan over onderwerpen die kinderen bezig houden. Ook kunnen kinderen zelf met onderwerpen komen voor de HVO les (kind staat centraal bij HVO).
HVO in een notendop :
*Jezelf leren kennen
*De ander leren kennen
*Keuzes leren maken
*Verschillen leren respecteren
*Verantwoordelijkheid leren nemen
Op de donderdagen ben ik op school en u bent altijd welkom als u mij iets wilt vragen (na 15 uur).
juf Nuray

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Voor het nieuwe schooljaar vragen wij een nieuw lid voor de activiteitencommissie; een ouder die wil meehelpen bij het voorbereiden van onder andere de vieringen op school.
De huidige actiivtiteitencommissie bestaat uit zes moeders, een extra lid zou welkom zijn!
Heeft u interesse, of vragen hierover? Neem even contact op met juf Greetje!

VISDIEFJE
We zijn het nieuwe schooljaar gestart met vier kinderen in groep 2 en één meisje in groep 3. Twee jongens zijn nieuw in de groep. We hopen dat ze snel gewend zullen zijn en dat ze een goede tijd zullen hebben bij de Visdiefjes!
Deze eerste week stond in het teken van kennismaken met elkaar en bespreken wat we graag willen in de groep. De kinderen gaven aan dat ze graag allemaal blij willen zijn in de klas. We bedachten ook hoe we dat dan voor elkaar zouden kunnen krijgen. Dat wisten de kinderen wel: Samen leuk spelen, aardig zijn, goed voor de spullen zorgen en goed naar de juffen luisteren. (Want dan zijn zij ook blij!) Met zulke goede voornemens zal het vast en zeker een fijn schooljaar worden!
De meeste kinderen hebben het al mee naar school genomen:
-een verschoning voor eventuele ongelukjes, in ene plastic tasje
-gymkleren: een makkelijk zittend broekje, shirtje en gymschoenen (liefst met klittenbandsluiting) in een tasje
-het zomerrapport
Volgende week hopen we dat we dit van alle kinderen compleet hebben.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Wat was het fijn om iedereen na de vakantie weer te zien en al die enthousiaste verhalen te horen!
Juf Marleen en juf Marjan waren maandag beiden op school om gezamenlijk de kinderen begroeten en de start van het nieuwe schooljaar mee te maken met de groep. Dat was heel fijn.
Deze week stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar. En we hebben met elkaar elke dag een vergadering gehouden. We hebben besproken wat voor groep we wilden zijn en nog véél meer.
Daarover hoort u volgende week meer. Ook deden we diverse spelletjes om groepsvorming te bevorderen waarbij we veel konden bewegen. Even een momentje tussen het werken door …. We hebben een heel gezellige week gehad met elkaar en zijn vooral heel trots op onze groep. Er is al hard gewerkt en iedereen doet zijn best om het fijn te hebben met elkaar. Het wordt vast een heel gezellig jaar!
Een aantal kinderen heeft het rapport al ingeleverd. Mocht u dit nog niet aan uw zoon of dochter hebben mee gegeven, wilt u dit dan dit volgende week meegeven?
Alvast hartelijk bedankt!
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

AALSCHOLVER
De eerste nieuwsbrief van het jaar…. De Aalscholver is het schooljaar “vliegend” van start gegaan. Op de eerste dag hebben we met elkaar uitgebreid stil gestaan bij routines en regels die misschien anders zijn als vorig jaar. Ook het aantal leerlingen in de groep is aan de orde geweest: we zitten met meer leerlingen in hetzelfde lokaal, dus dat vraagt hier en daar ook ander gedrag. We hebben iedere dag een klassenvergadering gehad, waarin we samen hebben bedacht wat voor soort we willen zijn, welk gedrag daarbij hoort enz. We zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de klas, dus heeft ook iedereen een taak (zo zijn er drie meiden die zorgen dat de kasten opgeruimd zijn, een leerling die de klas veegt enz. enz.).
We zijn inmiddels een eind op weg om ons gewone dagrooster uit te voeren, maar het opstarten van alle Snappets verliep nog niet helemaal volgens planning. Daardoor hebben we bij rekenen, taal en spelling nog op papier gewerkt. We kijken al met al terug op een fijne eerste week!
juf Nicole, juf Janneke, meester Sven

STRANDLOPER
De eerste week zit er op, we zijn al aardig gewend aan elkaar. Zelfs Milan, onze nieuwe klasgenoot speelt en werkt alsof hij er altijd al geweest is.
We zijn aan het rekenen op de Snappet en alle andere vakken zijn ook al opgestart.
Op dinsdag en donderdag gymmen wij, de gymkleren mogen op school blijven.
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

VERJAARDAGEN
19 juli: Xem
21 juli: Milan vd M
3 augustus: Meggie
5 augustus: Milan K
13 augustus: Lorenzo
31 augustus: Ryan

OP DE KALENDER
Donderdag 29 augustus: Schoolfotograaf
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober: Studiedagen, kinderen vrij
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie

Onze contactgegevens