ga naar   Obase
Nieuwsbrief 23 augustus

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Vorige week donderdag stuurden we u al een eerste nieuwsbrief met daarin veel praktische informatie.
Als u nog vragen heeft dan horen we dat graag!
Het was voor iedereen weer even wennen maandag, ook aan de nieuwe namen van de groepen! Inmiddels weten alle kinderen hoe hun eigen groep heet, wie hun juffen zijn en hoe het er aan toe gaat.
Vanavond, donderdag, is er van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond waar u uitleg krijgt over de groepsindeling en het lesrooster. Sommigen van u hebben deze informatie voor de vakantie al gehoord, op donderdag 5 juli.

VRIJE DAGEN EN MIDDAGEN 2018-2019
Alle schoolvakanties zijn al bij u bekend.
We hebben ook dit schooljaar weer een aantal studiedagen en studiemiddagen met het team waarop de kinderen vrij zijn. Daarnaast is het traditie dat we de laatste dag voor de kerstvakantie en de laatste dag voor de zomervakantie ’s middags vrij zijn.
Dit zijn alle extra vrije dagen en middagen op een rij:
Dinsdagmiddag 18 september: vrij vanaf 12.30 uur
Donderdag 27 september: hele dag vrij
Dinsdagmiddag 4 december: vrij vanaf 12.30 uur
Vrijdagmiddag 21 december: vrij vanaf 12,03 uur
Donderdagmiddag 10 januari: vrij vanaf 12.30 uur
Dinsdagmiddag 29 januari: vrij vanaf 12.30 uur
Donderdagmiddag 21 februari: vrij vanaf 12.30 uur
Dinsdagmiddag 19 maart: vrij vanaf 12.30 uur
Donderdagmiddag 6 juni: vrij vanaf 12.30 uur
Dinsdagmiddag 25 juni: vrij vanaf 12.30 uur
Vrijdag 5 juli: vrij vanaf 12.30 uur

BERICHT VAN JUF MARIJE

Lieve kinderen en ouders van de Meie!
Eindelijk een stukje van mij met wat duidelijkheid.
Zoals jullie allemaal weten werk ik al ontzettend lang op de Meie met heel erg veel liefde en plezier. Echter woon ik niet op dit mooie eiland maar op het andere prachtige eiland Walcheren.
Thuis hebben we twee prachtige zonen waar ik heel trots op ben en die ook veel aandacht van ons nodig hebben.
Net voor de vakantie deed zich de mogelijkheid voor een overstap te maken naar een baan in Middelburg, vijf minuten fietsen van ons huis. Ik ga werken als juf op SO Keurhove.
Deze keuze was ondanks alles erg moeilijk maar ik heb besloten het te gaan proberen. Ik ga jullie allemaal ontzettend missen maar ik beloof jullie dat ik regelmatig even binnen loop om gedag te zeggen. Uiteraard kom ik nog even terug op school om jullie nog allemaal gedag te zeggen.
Heel veel liefs,
juf Marije

FORMULIEREN
Maandag kreeg uw kind twee formulieren mee: een vragenformulier voor telefoonnummers en e-mailadressen e.d. en een toestemmingsformulier HVO/GVO (het HVO/GVO-formulier hebben de kleuters niet meegekregen.)
We hebben al veel formulieren terug gekregen, maar nog niet allemaal. Graag zo spoedig mogelijk.

VISDIEFJE
We zijn het nieuwe schooljaar gestart met vier kinderen: Dylano en Fleur, en, voor het eerst in onze groep: Carmen en Diamond. Het is een klein, gezellig groepje in een nieuw lokaal. Kinderen en juffen zijn enthousiast en hebben er zin in om er een fijn schooljaar van te maken!
Deze eerste week staat in het teken van (opnieuw) kennismaken met elkaar. We hebben al een overzicht gemaakt met tekeningetjes op papier en daarop de plaats waar we wonen, met wie we in een huis wonen, hoe we naar school komen en welke huisdieren we hebben.
We hebben ons nieuwe lokaal verkend, en zijn gaan kijken in de lokalen waar onze klasgenootjes van vorig jaar nu zitten. Deze oud- klasgenootjes werden de eerste dagen erg gemist. “Waar is …?” was een steeds terugkerende vraag!
De kinderen hebben al gegymd bij juf Elly, ze hebben heerlijk geverfd met hun vingers (handen!!😉), ze hebben binnen en buiten gespeeld, ook al een keer in de speeltuin, we hebben gezongen en nog veel meer dingen gedaan!
De eerste weken gaan we werken over de regels in de klas en we doen dat naar aanleiding van het prentenboek: ‘Agent en boef’. (Mocht u het boekje in de bibliotheek willen halen dan is dit het eerste verhaal over agent en boef.) De kinderen hebben al laten zien dat ze goed op hun stoel kunnen zitten, ze weten al hoe ze in de rij moeten lopen en ze weten ook al op welke plaats ze zitten als we gaan eten en drinken. We leren de kinderen allerlei regels aan met behulp van pictogrammen. Voor goed gedrag in de kring en bij instructie zijn er bijvoorbeeld plaatjes van :
• Mijn ogen kijken naar de juf.
• Mijn oren luisteren naar de juf.
• Mijn mond is dicht.
• Mijn handen zijn stil.
• Mijn voeten zijn rustig.
Mocht u thuis ook met pictogrammen willen werken, kijkt u dan eens op sclera.be, daar halen wij ook de plaatjes vandaan.
We hebben een prachtig nieuw verrijdbaar digibord gekregen waarop we al naar filmpjes hebben gekeken over het visdiefje, de vogel waarnaar onze groep is genoemd!
Hartelijke groet,
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Wat was het leuk om alle kinderen afgelopen maandag weer te zien na 6 weken vakantie! Lekkere bruine gezichtjes en allemaal enthousiaste verhalen over de vakantie.
Nadat de bel gegaan was, kwamen de kinderen mee naar hun lokaal. Eerst de tassen en inhoud op de daarvoor bestemde plek en daarna even rondkijken met of zonder ouder(s) in de klas. Nadat deze vertrokken, zijn we gestart in de kring en daar hebben we kennisgemaakt met elkaar. Want veel kinderen kennen elkaar wel maar zijn nu ook klasgenoten van elkaar.
De eerste dag stond vooral in het teken van kennismaken. De leerlingen kregen een ‘rondleiding’ want we werken niet alleen in de klas maar we hebben nu ook een ‘leerplein’. Ook hebben we gezellig (kennismakings)spelletjes gedaan en gespeeld in de hoeken. Het was een gezellige eerste dag.
De andere dagen zijn we deels gestart met het nieuwe rooster en kregen de jongste leerlingen hun eerste echte leesles. Wat was dat spannend! Eén van de jongste leerlingen zei enigszins timide dat hij echt niet kon lezen . Een klasgenoot die vorig jaar in hetzelfde schuitje zat, stelde hem gerust. Hij zei: “Dat kon ik eerst ook niet maar dat ga je leren. Ik kan nu wèl lezen”.
Het was leuk om te zien dat de oudere leerlingen tijdens de momenten van vrij spelen ook met de
jongere klasgenoten speelden.
Natuurlijk doen de kinderen veel nieuwe indrukken op tijdens de eerste schooldagen en zijn ze moe.
Maar als we afgaan op de eerste dagen dan hebben we alle vertrouwen in een heel gezellig jaar met elkaar.
Aan het enthousiasme van de kinderen (en de juffen) zal het niet liggen!
Hartelijke groet,
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
De eerste week als Lepelaar is prima verlopen. De eerste dag hebben we het nog een beetje rustig aan gedaan met een kennismakingsspel en het maken van een boekenlegger, maar inmiddels zitten we in een gewoon schoolritme. We starten en eindigen de dag in de kring, waar tijd is om met elkaar te praten, ervaringen uit te wisselen en een spelletje te doen. Ze doen we iedere dag een bewegingsspel en twee spelletjes die de groepsvorming bevorderen. We zingen liedjes en hebben het gezellig met elkaar. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt! Gisteren hebben we Liam in onze klas mogen begroeten, het broertje van Milan die bij de Aalscholver zit. Welkom, Liam! We hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
De eerste schoolweek van het jaar is alweer over de helft. Wat kwamen de leerlingen met een verhalen na de vakantie. In de klas was het even heel kort wennen, een nieuwe juf in de bovenbouw en een andere samenstelling van de klassen. De leerlingen waren snel aan de klas gewend en waren heel open naar elkaar. We hebben veel gesprekken gevoerd en spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen.
Vanaf dinsdag zijn we gestart volgens het rooster en ging elke leerling in zijn eigen niveaugroepje werken. Dit ging gelijk erg goed. Knap.
juf Mieke en juf Joyce

STRANDLOPER
Ondertussen zijn we nu bijna alweer een week op school en hard aan het werk.
Het gaat allemaal een klein beetje anders dan vorig jaar, bijvoorbeeld dat alle lessen een half uurtje duren, gym op dinsdag en donderdagen en de pauzes op andere tijden. En er is niemand in de groep die daar moeilijk over doet … alleen de juf moet wennen.
We hebben een hele gezellige groep en om ons lokaal wat meer ‘van ons’ te maken hebben sommige kinderen als iets van zichzelf meegenomen (foto’s van vroeger, lievelingsdier) om de klas aan te kleden. Speelafspraken worden er al gemaakt en vriendschappen gesloten. Kortom, fijn om weer op school te zijn en aan deze groep kinderen les te mogen geven.
Juf Yvonne

VERJAARDAGEN
21 augustus: Tristan
31 augustus: Ryan

OP DE KALENDER
Donderdag 23 augustus 19.30 uur: Informatieavond over groepindeling en lesrooster
Dinsdag 18 september: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Dinsdag 18 september: Ouderavond voor alle groepen
Donderdag 27 september: Studiedag voor het personeel, kinderen vrij

Onze contactgegevens