ga naar   Obase
Nieuwsbrief 24 mei

VOLGENDE WEEK
Volgende week hebben we een korte schoolweek: donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn we vrij in verband met Hemelvaartsdag.
Er zijn de komende tijd meer vrije dagen en middagen, deze staan elke week allemaal genoemd aan het eind van de nieuwsbrief bij ‘Op de kalender’.

JUFFENMIDDAG 7 JUNI
Vrijdag 7 juni houden we meesters- en juffendag, we vieren dan al onze verjaardagen tegelijk.
Elke leerkracht zorgt in haar groep voor een gezellige middag.
Wij vieren deze dag liever zonder cadeautjes, een leuke middag met de kinderen vinden wij op zich al een mooi cadeau!

BETALING SCHOOLREIS
Twee weken geleden kregen de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw de brief mee over het schoolreisje naar Plaswijckpark in Rotterdam op donderdag 6 juni. Nog niet iedereen heeft de bijdrage van € 25,- betaald.
Graag overmaken naar bankrekening: NL21 ABNA 047 83 81 387 van Stichting Vrienden van de Meie.
Als u het geld liever contant meegeeft naar school dan kan dat ook.

NIEUWS VOOR DE SCHOOLVERLATERS

EINDTOETS
Afgelopen week was de eindtoets in het nieuws. Het bleek dat er fouten in de normering gemaakt zijn. Hierdoor heeft de uitslag van de toets soms verkeerde adviezen gegeven. Voor een aantal kinderen van De Meie was dit ook het geval. De ouders van deze kinderen zijn door ons telefonisch op de hoogte gesteld.
Als u niets van ons gehoord heeft, is het bij uw kind dus wel goed gegaan.

KAMP
Maandag is het zo ver, we gaan op kamp naar Port Zélande. Nu maar hopen dat het weer meewerkt!

VOORSTELLING
Woensdag 5 juni gaan we met schoolverlaters naar een voorstelling over groepsdruk en hoe beïnvloedbaar je kunt zijn. Deze voorstelling is van 11 tot 12 uur, we zijn op tijd weer terug op school.

VRIJ
Donderdag 6 juni zijn de schoolverlaters vrij.

VISDIEFJE
Vorige week vrijdag gingen we naar de kinderboerderij, met de bus. De kinderen werden heel vrolijk van de springerige geitjes en van alle andere dieren, maar bij de varkens bleven de meesten een beetje uit de buurt, die waren toch wel erg groot … De dieren mochten worden gevoerd en na een uurtje liepen we weer naar de bushalte.
Het kan lang niet altijd maar het is geweldig als de kinderen in het echt kunnen beleven waar we in de klas over spelen en werken!
Donderdag 6 juni gaan we op schoolreis naar de geitenboerderij en naar de speeltuin in Ouddorp. U krijgt daar binnenkort een aparte brief over. De kosten van het schoolreisje zijn 10 euro per kind. Wilt u dat alstublieft volgende week contant aan uw kind meegeven? Alvast bedankt!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
We hebben deze week weer hard gewerkt!
We zijn blij dat het deze weken niet te vaak regent want het is heel fijn als de kinderen in zo’n toetsperiode lekker buiten kunnen spelen in de pauzes.
Dinsdagmiddag hebben we weer allemaal (nieuwe) leuke activiteiten gedaan tijdens de workshops: proefjes, techniek, timmeren, drama en sport.
Als u thuis nog een rapport hebt liggen, wilt u dat dan meegeven naar school? Alvast bedankt!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Alweer een Cito-week voorbij. We zijn inmiddels al een heel eind met de Cito’s, alleen Cito Spelling staat nog op het programma. Bij sommige kinderen zijn AVI en DMT ook al getoetst, dus we kunnen rustig stellen dat we volgende week niet meer zo veel hoeven te doen.
Naast Cito gaat ons gewone programma natuurlijk zoveel mogelijk door in het vaste patroon. Zo hebben we maandag Nimme als kanjer van de week in het zonnetje gezet. Bij De Zaken hebben we met metselsteentjes en een papje van bloem en water muurtjes of een huisje gemetseld. Wat prachtig om zoveel betrokkenheid van de kinderen te zien, ze wilden iedere week wel zo’n leuke les…. Dinsdag zijn de workshops weer begonnen. Afwisselend zullen de leerlingen buitenspelletjes doen, drama, sport & beweging, proefjes, techniek en spijkerkunst (echt timmeren). De leerlingen kwamen na de workshops weer enthousiast het lokaal in.
Als u thuis nog een rapport hebt liggen, wilt u dat dan meegeven naar school? Alvast bedankt!
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Deze week hebben we heel hard gewerkt aan de Cito-toetsen. De meeste kinderen zijn klaar, er zijn nog een aantal kinderen die volgende week nog rustig alles af kunnen maken.
Aanstaande week gaan de schoolverlaters op kamp, we wensen ze veel plezier!
Op donderdag 6 juni gaan we met de rest van de klas op schoolreis naar het Plaswijck park, we hebben er zin in! De schoolverlaters zijn op deze dag vrij.
De kinderen die in de Aalscholver biologie hebben, hadden vandaag een toets. De resultaten komen er aan!
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Vandaag is juf Mieke in de klas.
Volgende week zijn de niet-schoolverlaters in de klas van de Aalscholver. Zij werken op hun eigen niveau aan hun eigen werk. Ook op woensdag 5 juni van 11 tot 12 uur zijn zij in de Aalscholver omdat de schoolverlaters dan naar een voorstelling gaan.
Donderdag 6 juni gaan we op schoolreis en vrijdag 7 juni vieren in onze eigen groep juffenmiddag.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
27 mei: Berend
8 juni: Luuk
11 juni: Keano

OP DE KALENDER
Maandag 27 t/m woensdag 29 mei: Schoolverlaterskamp
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaartsdag + vrijdag vrij
Donderdag 6 juni: Schoolreis middenbouw en bovenbouw en schoolreis kleutergroep
Vrijdag 7 juni: meesters- en juffenmiddag
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag, vrij
Donderdag 13 juni: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 14 juni: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 25 juni: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 5 juli: Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus: Zomervakantie

Onze contactgegevens