ga naar   Obase
Nieuwsbrief 25 oktober

SCHOOLFOTOGRAAF
Vandaag was de schoolfotograaf bij ons. Hij heeft portret- en groepsfoto’s gemaakt. Over ongeveer twee of drie weken krijgt u een voorbeeldfoto mee naar huis met daarop een bestelcode. U kunt dan met die code de foto’s bestellen via een bestel-website.

ZWEMLES VRIJDAG
Tijdens de zwemles morgen (vrijdag 25 oktober) gaan de kinderen oefenen in het ‘wakzwemmen’. Ze leren dan wat je kan doen als je per ongeluk in het water terecht komt, bijvoorbeeld als je door het ijs zakt. Ze moeten daarom vrijdag zwemmen met kleren aan.
Er zijn deze week briefjes meegegeven waarop staat welke kleren en schoenen ze aan moeten.

VERTREK
Na ruim 16 jaar ga ik SBO de Meie verlaten. Ik ga meer uren bewegingsonderwijs geven op mytylschool de Sprienke in Goes. Het werk daar is in een multidisciplinair beweegteam, de doelgroep is net iets anders dan op de Meie, en … het is dichter bij huis.
Vanaf donderdag 1 november zal ik mijn vervanger Aron van Sluijs gaan inwerken.
juf Elly

We betreuren de beslissing van juf Elly enorm, maar we hebben haar beslissing te respecteren en wensen haar natuurlijk al het goeds voor de toekomst.
Gelukkig kan ik u ook al melden dat er een geschikte opvolger is gevonden. Vanaf 1 november zal meester Aron van Sluijs op school aanwezig zijn om kennis te maken met de kinderen en om ingewerkt te worden in de werkwijze hier op school. Vanaf 1 december zal Aron dan de gymlessen volledig zelfstandig draaien op de dinsdagen en donderdagen.
meester Sander

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OBASE
We herinneren u nog even aan het tevredenheidsonderzoek. U heeft deze week via het bureau B&T een uitnodiging gekregen via de mail. Het invullen kost u circa 15 minuten. Mocht u de uitnodiging per abuis niet ontvangen hebben, mailt u dan even met [email protected] .
Waarom een tevredenheidsonderzoek? Het bestuur van Stichting Obase vindt uw mening over de door u gekozen Obase school belangrijk. De resultaten worden gebruikt om een algemene indruk op stichtingsniveau te krijgen en de school kan deze gegevens gebruiken om de tevredenheid te borgen en/of verbeteren. De vragenlijst wordt ook afgenomen onder leerlingen en medewerkers.
In januari zullen -onder leiding van bureau B&T- de resultaten van SBO de Meie besproken worden met directie, IB en een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. Gezamenlijk wordt dan gekeken wat de resultaten kunnen betekenen voor de verder ontwikkeling van de school.
Het bestuur bedankt u alvast hartelijk voor uw medewerking.

INFORMATIE OVER DE NIEUWBOUW
Aan het Hatfieldpark opent na de zomervakantie van 2020 het nieuwe scholencomplex waar ook de Meie in zal worden ondergebracht. De afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente, de betrokken scholen en de architecten van Bureau Bos een gedetailleerd ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van de Pieter Zeeman en de Meie, inclusief de omgeving aan het Hatfieldpark in Zierikzee. Het ruimtelijk kader van het nieuwe bestemmingsplan, inclusief de procedure zal worden toegelicht aan de hand van deze ontwerpen. Ter kennisgeving vooraf: deze informatieavond gaat dus vooral om het totale complex en niet specifiek over SBO de Meie. Bent u benieuwd naar onze nieuwe locatie, kom dan naar de bijeenkomst op 30 oktober 2018 om 19:00 uur in de aula van de Pieter Zeeman in Zierikzee. U bent van harte welkom!
Aanvullend heeft u wellicht via de media begrepen dat, na het afhaken van de Beatrixschool, er nu gezocht wordt naar een andere invulling voor de ruimte die voorheen voor de Beatrixschool beschikbaar was.
Wij willen daar via deze weg alvast kort iets over toelichten:
De grootte van nieuwbouw voor scholen wordt bepaald op basis van het leerlingenaantal. Het speciaal onderwijs krijgt per leerling meer m2 toegekend dan regulier onderwijs. In de voorbereiding naar de nieuwbouw met de Beatrixschool hebben we gekeken hoe we gezamenlijk onze beider ruimtes konden benutten. Zo waren we bv uitgegaan van een gedeeld speellokaal, een gedeelde personeelsruimte enzovoorts. Nu de Beatrixschool echter afhaakt, heeft dit voor SBO de Meie gevolgen. We hebben dan een stuk minder m2 beschikbaar én de gedeelde m2 zouden we dan kwijt zijn. Bovendien was het ontwerp van het totale complex al in een vergevorderd stadium en nu zou er wellicht sprake komen van leegstand.
Om die reden is Obase met de gemeente in overleg getreden. Zij zijn met elkaar overeen gekomen de mogelijkheden te onderzoeken om leegstand van de Beatrix ruimtes op te vullen met andere opties.
Er wordt op dit moment druk overlegd en we hopen u binnen afzienbare tijd meer informatie te kunnen geven over de definitieve invulling. Wordt vervolgd …

SPORT: HARDLOPEN IN HET BOS
Atletiekvereniging Delta Sport nodigt kinderen uit voor de 51e editie van de scholieren Mosselloop van zaterdag 10 november 2018. De scholierenloop is er voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar en vindt plaats op zaterdag 10 november om 11:30 uur in het bos bij de A. van der Weijdeweg in Burgh (vanaf de parkeerplaats ca. 800 meter). De scholieren lopen 2 rondes van 500 meter, in totaal een afstand van 1 km.
Alle kinderen krijgen een herinneringsmedaille bij de finish en de eerste drie van elke categorie ontvangen een winnaarsmedaille (goud/zilver/brons). Meedoen aan de scholierenloop is helemaal gratis en inschrijven kan tot vrijdag 9 november. Dit kan door te mailen naar [email protected] met de volgende informatie: naam, jongen/meisje, leeftijd en groep. Voor nog meer informatie: www.avdeltasport.nl

VISDIEFJE
Deze week vierden we de verjaardagen van Dylano (zes jaar) en van Fleur (vijf jaar). Ze vertelden over hun feestje thuis en over de cadeautjes die ze hadden gekregen. In de hal hingen we slingers op en in de klas staken we kaarsjes aan. We feliciteerden de jarigen, zongen ze toe en genoten van een heerlijke traktatie! Dylano koos een verjaardagsmuts met een bij, Fleur wilde graag een muts met een lieveheersbeestje. Allebei mochten ze bij juf Petri een mooie verjaardagskaart uitzoeken.
Vlak voor de Kinderboekenweek is de schoolbibliotheek gesaneerd. Oude en versleten boeken zijn uit de collectie gehaald en mochten met de kinderen mee naar huis worden genomen. Wij maakten van de huishoek een boekwinkeltje waar de kinderen een aantal boeken mochten uitzoeken om te ‘houden’. Van het geld dat we vorig schooljaar ophaalden met de sponsorloop mochten we nieuwe boeken aanschaffen. We hebben voor onze groep wel een vijftiental boeken kunnen kopen, onder andere een boek over dinosaurussen dat al geruime tijd op de verlanglijst stond!
Deze week zijn we onder andere bezig geweest met het benoemen en sorteren van lichte en donkere kleuren. We hebben geoefend met het laten zien van hoeveelheden op onze vingers (vingerbeelden van 7 t/m 10), we ontdekten dat de hoeveelheden op een dobbelsteen niet verder gaan dan zes, we herhaalden de eerder aangeleerde klanken, knutselden mooie uiltjes en begonnen we met de Kanjertraining. Bij de Kanjertraining spraken we over ‘vertrouwen’. We legden uit wat dat is; vertrouwen en vroegen de kinderen of ze te vertrouwen wilden zijn en of ze zich aan de afgesproken regels wilden houden. Unaniem kozen de kinderen ervoor dat ze graag wilden om te vertrouwen te zijn, dat was een mooi moment! Natuurlijk gaat het wel eens mis, dat mag en dan praten we erover. In de klas hangt nu een poster met de volgende afspraken: Wij zijn te vertrouwen, we helpen elkaar, niemand speelt de baas en; we blijven niet zielig.
Volgende week beginnen we in onze groep met een thema over kleding. We zijn daarom op zoek naar een rekje waaraan we kleren kunnen ophangen. Heeft u zo’n rekje voor ons te leen? We zouden er erg blij mee zijn!
Elke vrijdag nemen de kinderen de werkjes die ze in die week hebben gemaakt mee naar huis. Het zou fijn zijn als elke kleuter hiervoor een grote plastic tas mee mocht nemen. Vrijdags kunnen daar dan de werkjes in, en als u de tas ’s maandags weer mee terug geeft kunnen we deze de volgende vrijdag weer opnieuw gebruiken, een soort van ‘heen en weer tas’ dus!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
De eerste week zit er alweer bijna op.
Het was fijn om iedereen weer terug te zien en de vakantieverhalen te horen.
De startgroep is inmiddels met lezen aan de tweede kern begonnen. Enthousiast vragen de leerlingen elke dag of ze weer een nieuwe letter gaan leren. We kijken daarbij ook naar het letterfilmpje. Daar genieten ze allemaal zichtbaar van. De andere leesgroep is ook bijna klaar met hun kern. Ze leerden de ‘ng’ en de ‘sch’. Het is voor de leerlingen nog best lastig om woorden met deze klanken te lezen en te schrijven. Maar ze doen goed hun best en dat is het belangrijkste.
Ook hebben we deze week gesproken over en gekeken naar dieren. We leerden o.a. wat planteneters en vleeseters zijn. We leerden ook dat er dieren zijn die zowel planteneter als vleeseter zijn. En we startten met de Kanjertraining. We lazen het eerste verhaal uit ‘Max en het dorpje’ en deden aansluitend de vertrouwensoefening ‘plank vallen’. Wat houdt de oefening in?
De leerling vraagt de juf of ze te vertrouwen is en daarna vraagt de juf aan de leerling of hij/zij de juf vertrouwt. Dan houdt de leerling zijn armen kruislings voor de borst en laat zich op het teken van de juf als een plank naar achteren vallen. Vrijwel alle leerlingen wilden het proberen en het was mooi om te zien hoe makkelijk sommige leerlingen zich echt volledig ‘overgeven’.
Later die week vroegen de kinderen zelfs weer om dit nog eens te doen.
Vrijdag gaan we bij de zwemles wakzwemmen. De kinderen hebben hiervoor een briefje mee naar huis gekregen. Denkt u eraan uw kind een stevige tas mee te geven voor de natte kleding?
We zijn benieuwd wat de komende week ons weer zal brengen.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
U zult het zelf ook wel zo ervaren: de eerste week na de vakantie vliegt altijd voorbij. De leerlingen hebben maandag in de kring alle tijd gehad om te vertellen over de vakantie. Het komt vaak voor dat onze leerlingen na de vakantie ook weer even moeten wennen aan het schoolse leven, luisteren naar elkaar, op hun beurt wachten enz. Dat ging nu prima, heel fijn dat er geen wentijd nodig was. Zo kon iedereen die in de kring wilde vertellen, ook echt zijn verhaal vertellen en werd er goed geluisterd.
De eerste kanjertraining met elkaar hebben we het gehad over de verschillende kleuren petten en waar ze voor staan. Er ontstond spontaan het idee om in een soort toneelspel uit te spelen welk gedrag bij welke kleur pet hoort. Zo hebben we op een speelse manier herhaald hoe het ook alweer zit met de kanjerpetten. Vandaag komt de schoolfotograaf langs. We zijn benieuwd naar de foto’s!
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Wat een leuke verhalen hebben we gehoord over de zonnige vakantie. Fijn om iedereen weer in de klas te hebben.
Deze week is juf Janneke gestart bij ons in de klas. Zij werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dit houdt in dat juf Joyce en juf Janneke op vrijdag samen in de klas zijn en dus meer tijd hebben voor individuele aandacht en instructie. Later in de nieuwsbrief stelt juf Janneke zichzelf aan u voor.
Met aardrijkskunde hebben we deze week het thema Nederland afgesloten, fijn dat alle leerlingen goede resultaten hebben behaald!
Vandaag was de schoolfotograaf op de Meie, u ontvangt later bericht wanneer u de foto’s kunt verwachten.
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

VOORSTELLEN
Ik wil mezelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Janneke Meijers, 37 jaar, uit Vlissingen. Getrouwd en ik heb een dochter van 6. Sinds de herfstvakantie werk ik samen met Joyce op de Aalscholvers. Voordat ik hier kwam werken heb ik op verschillende scholen gewerkt, ook in het sbo, en in verschillende leeftijdsgroepen. Dit is weer een nieuwe uitdaging en ik heb er zin in!
Ik ben op de groep op dinsdag en woensdag, op vrijdag ben ik er samen met Joyce. Ik hoop snel met u kennis te maken. Heeft u vragen? Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Janneke Meijers

STRANDLOPER
Vandaag kwam de schoolfotograaf, dus we startten wat onrustig.
Morgen sta ik (Yvonne) bij de kleuters van de Kleuterobservatiegroep en is juf Mieke in de groep, net als maandag.
We missen nog briefjes met handtekening van enkele schoolverlaters.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
21 oktober: Dylano
25 oktober: Fleur
28 oktober: Kyano

OP DE KALENDER
Donderdag 8 november: Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 21 of 28 november: Muziekvoorstelling Keet in de kerk
Dinsdagochtend 4 december: Sinterklaasviering
Dinsdagmiddag 4 december: Studiemiddag, vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 19 december: Kerstviering
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens