ga naar   Obase
Nieuwsbrief 25 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Start van de schooldag.
We vinden het belangrijk de schooldag rustig en met een moment van persoonlijke aandacht voor elke leerling te starten. Om dit goed te kunnen laten verlopen willen we u vragen om bij de buitendeur van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter en hem of haar zelfstandig de school binnen te laten komen. In het geval u een dringende boodschap voor de leerkracht heeft kunt u telefonisch contact opnemen, voor half 9 kunt u de leerkracht, in de meeste gevallen, direct spreken. Na half 9 zal uw boodschap aan de leerkracht doorgegeven worden. Natuurlijk biedt Parro ook de mogelijkheid om de leerkracht te informeren. Voor de leerlingen van het visdiefje geldt dat zij tot de klas kunnen worden gebracht door ouders/verzorgers. We hopen hierin op uw begrip, alvast bedankt.

Pensioen Juf Greetje.
Na jaren van grote inzet binnen de KOG op de Meie, en daarvoor op andere scholen, zal juf Greetje per 1 januari 2020 met pensioen gaan. Natuurlijk vinden wij het erg jammer haar te moeten gaan missen als betrokken en deskundige collega. Echter gunnen wij haar ook de vrijheid om allerlei leuke dingen te kunnen gaan doen, zoals erop uit trekken samen met haar man. Voor de kerstvakantie zullen we daarom afscheid van haar nemen als leerkracht van de KOG.
De procedure om vervanging voor juf Greetje te vinden is gestart, ik hoop u hierover snel verder te kunnen informeren.

Staking 6 november.
Enkele medewerkers van onze school zullen meedoen aan de landelijke onderwijsstaking op 6 november. Hierdoor kan het onderwijs die dag geen doorgang vinden in alle groepen. Daarnaast delen wij als team de zorgen zoals die middels de staking onder de aandacht worden gebracht. De school zal 6 november dan ook gesloten zijn, de leerlingen zijn deze dag dus vrij. Mocht u hierdoor een groot probleem hebben in de opvang van uw zoon of dochter willen wij u vragen dit uiterlijk vrijdag 1 november aan de leerkracht kenbaar te maken. Leerlingen kunnen in dit geval op school opgevangen worden middels een alternatief programma.

Oudercafé.
Dinsdag 8 oktober heeft het eerste oudercafé van dit schooljaar plaatsgevonden. De ouders/verzorgers die aanwezig waren wil ik hartelijk danken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid bij de school. Deze bijeenkomsten zijn voor ons zeer waardevol om de afstemming tussen de school en de thuissituatie van onze leerlingen te optimaliseren. Ook deze bijeenkomst heeft ons weer waardevolle informatie opgeleverd.
De volgende onderwerpen, naar aanleiding van het in november 2018 gehouden tevredenheidsonderzoek, zijn deze keer besproken:
– De communicatie tussen ouders en school.
De startgesprekken zijn hierin door ouders en school als prettig en waardevol ervaren. Ook het gebruik van Parro wordt positief ontvangen. De inzet van dit middel kan mogelijk nog verder uitgebouwd worden. Ouders hebben aangegeven het fijn te vinden dat er snel door de school gereageerd wordt op vragen. Omdat het oudercafé zelf ook een belangrijke rol speelt in het contact tussen ouders en school hebben we de tip gekregen te onderzoeken wat een geschikt moment voor het volgende oudercafé kan zijn. Mogelijk kunnen we hier in de toekomst in afwisselen.
– Het schoolklimaat.
Na een korte toelichting op het programma ‘Goed van start’, zoals dat de eerste weken van het schooljaar ingezet is om een positief schoolklimaat te creëren, hebben we verder gesproken over dit onderwerp. Ouders en leerlingen hebben op de Meie het gevoel welkom te zijn. Wij zijn uiteraard erg blij met deze feedback. Daarnaast is door ouders aangegeven goed in de gaten te houden of de consequentieladder zoals die gebruikt wordt niet te veel spanning oplevert voor sommige leerlingen. Ten slotte is het handen schudden in de ochtend tussen leerlingen en leerkrachten besproken. Ouders hadden hierin verschillende meningen.
– Start van het schooljaar.
Tijdens het bespreken van dit onderwerp zijn geen aanvullende zaken (naast bovengenoemde punten) naar voor gekomen.
Ten slotte hebben de stand van zaken omtrent de nieuwbouw besproken. Deze maand worden de nieuwe plannen besproken in de gemeenteraad, daarna kan een nieuwe procedure voor aanbesteding starten. We hopen dat er na de examens in 2020 gestart kan worden met sloopwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

HOOFDLUIS
Deze week zijn de kinderen weer gecontroleerd op luizen. Er werden door de luizenmoeders geen bijzonderheden geconstateerd. Dank voor jullie tijd en inzet dames!
Het blijft wel belangrijk dat u zelf ook regelmatig even goed kijkt bij uw kind.

SPORT: DE MOSSELLOOP
De mosselloop is een hardloopwedstrijd in het bos voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dit jaar is deze wedstrijd op zaterdag 9 november. De start is in het bos bij de A. van der Weijdeweg in Burgh-Haamstede (vanaf de parkeerplaats ca. 1500 meter het bos in). De kinderen lopen twee rondes van 500 meter, in totaal een afstand van 1 kilometer.
De start is vanaf 12:00 uur, elke 10 minuten start er een groep. In de bijlage een flyer met alle informatie!

VISDIEFJE
Iedere week staat er in onze groep een eerder afgesproken regel centraal.
Deze week is dat: In de gang lopen we rustig.
Elke keer als we zien dat de kinderen zich goed aan deze regel houden mogen ze een gekleurd dopje in een glazen potje doen. Ze hebben allemaal een potje met hun naam er op. Tegelijkertijd mogen ze ook een dopje in de groepspot stoppen.
Als er 20 dopjes in de groepspot zitten krijgen de kinderen een beloning.
Met elkaar hebben ze een aantal beloningen uitgekozen: een gezelschapsspelletje doen, spelen met scheerschuim, tekenen op het digibord, naar een filmpje kijken, naar de speeltuin (maar helaas is die nu dicht) en zo nog een paar.
Bij de dopjes uit hun eigen potje gaat het om het plezier van het tellen: “Ik heb al zóveel dopjes!”
We zien dat de kinderen, naderhand ook zonder beloning, goed aan de regels blijven denken. Soms lukt het even niet. Dat is niet erg, dan zeggen we er even wat van.
Tijdens de Kinderboekenweek leerden de kinderen een liedje over een luchtballon waarin het jongetje Robinson met zijn meisje Salomé over de zee vliegen. Ze maakten er een luchtballon bij van papier.
Het is nu overal goed te zien dat het najaar is. Op het schoolplein nemen de kinderen armen vol bladeren en gooien die dan in de lucht. “Kijk juf het gaat herfsten!”
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Het was fijn om iedereen weer te zien na de herfstvakantie!
Woensdag zijn we naar ‘Keet in de kerk’ geweest. Deze keer stond de muziekvoorstelling in het teken van het afscheid van ‘Keet’, muziekdocente Cathy Kotoun. Zij heeft de afgelopen jaren het programma gepresenteerd en was ook een van de organisatoren. De kinderen hebben haar een zelfgemaakt afscheidscadeautje gegeven.
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

STRANDLOPER
Wat werden we blij toe we op Snappet gingen evalueren en zagen dat alle kinderen zo goed hun best deden en al stappen gemaakt hebben!
Ook hebben de meeste kinderen bijna dagelijks alle stickers op hun ‘dikke-duimen-kaart’. Knap hoor. Daarom gingen de juffen nieuwe doelen opstellen om nog beter te kunnen werken in onze groep.
We kijken ‘Rekenen met Raaf’ dit vinden de kinderen erg leuk.
Tellen met 10 tegelijk, terugtellen van 20 tot 0, heel leuk en leerzaam.
Onze Milan ligt onverwachts in het ziekenhuis vanaf woensdag, wij wensen Milan en zijn familie heel veel sterkte!
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
We zijn weer begonnen na een heerlijke week vakantie. Gelijk een week waarin we hard gewerkt hebben en veel hebben gedaan. Zo zijn we afgelopen woensdag naar ‘Keet in de Kerk’ geweest en hebben we afscheid genomen van Cathy. Komende week dinsdag staat er een uitstapje op de planning naar 2 musea, we zijn dan de hele dag weg. Kinderen kunnen gewoon hun eten en drinken meenemen maar we hebben die dag dus geen gewone lessen.
We zijn deze week begonnen met wat tussentoetsen. Deze week hebben we dictees afgenomen voor spelling en een tempotoets rekenen. Volgende week staan er leestoetsen en leestempotoetsen op de planning.
Gisteravond was er een informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters. Fijn dat er zo veel ouders aanwezig waren!
juf Nicole, juf Janneke, meester Sven

VERJAARDAGEN
15 oktober: Charlie
25 oktober: Fleur
28 oktober: Kyano
2 november: Boaz

OP DE KALENDER
Woensdag 6 november: Staking, school gesloten
Vrijdag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 20 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens