ga naar   Obase
Nieuwsbrief 29 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

(Voor)deur op slot.
Onlangs heeft een collega Obase school, op klaarlichte dag, te maken gehad met diefstal. Naar aanleiding van dit voorval heeft het team van De Meie ons ‘deurbeleid’ besproken. Tot nu toe was de (voor)deur overdag open. Op deze manier wilde de school laagdrempelig benaderbaar zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en de omgeving. Echter de tijd waarin we leven en het onlangs voorgevallen incident op een andere school heeft ons toch doen besluiten de (voor)deur vanaf volgende week op slot te doen. Een nieuwe deurbel in ondertussen geïnstalleerd. We willen graag benadrukken dat u nog steeds net zo welkom bent in de school!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

CONSERVENBLIKKEN
Voor een paas-knutselles hebben alle kinderen van de school een leeg conservenblik nodig (literblik). Wilt u dit volgende week aan uw kind meegeven? (Blik graag zonder wikkel)
Alvast hartelijk bedankt!

NIEUWS UIT DE MR
Vanuit het team is juf Janneke bereid zitting te nemen in de MR. De MR heet haar van harte welkom!
De vergaderdata van de MR veranderen naar een vaste dag, namelijk de donderdag na schooltijd (om 15.30 uur). Het nieuwe vergaderschema is in de maak en wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst. De eerstvolgende vergaderdatum van de MR is 4 april (dit is de verzette datum van 27 maart).
Er is nog geen aanmelding vanuit ouders gekomen, helaas. We wachten met smart op een aanmelding van een ouder die samen met de rest van de MR en de directie wil meewerken aan een mooie toekomst.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 3 APRIL
Woensdag is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. De kinderen die mee doen krijgen een brief mee met alle informatie. Dit is ons wedstrijdprogramma:
13:30 tegen Onder de Wieken 1
14:00 tegen ’t Kofschip 1
14:30 tegen de Schoener 1
15:00 tegen de Willibrordusschool 2
15:30 tegen OBS Duiveland 1
Het toernooi wordt gehouden op sportpark ‘Den Hogen Blok’ aan de Lange Blokweg 29a in Zierikzee.
We zijn ingedeeld in poule 3, onze wedstrijden worden gespeeld op veld 4, 5 en 6.
Supporters zijn welkom!

SCHOOLFRUIT
De schoolfruitperiode duurt nog tot de meivakantie. Tot die tijd is er dus voor de kinderen elke dinsdag, woensdag en donderdag fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.
Deze week kregen ze appels, sinaasappels en worteltjes.
Volgende week: sinaasappels, appels en watermeloen.

VISDIEFJE
Gisteren zijn we gestart met een nieuw thema: de garage.
Er kwam een (speelgoed) autootje de klas in gereden met een mevrouwtje erin dat boodschappen wilde gaan doen. Vlak voordat ze bij de winkel was stopte de auto en kon ze niet meer verder. Nadat ze aan de kant van de weg was gaan staan en een rode gevarendriehoek had neergezet belde ze naar de garage waarop er een takelwagentje kwam dat haar met de auto naar de garage bracht. De kinderen leefden erg mee met dit speelgoedverhaaltje.
Daarna reed juf Marjolein haar auto het schoolplein op en keken we of alles het nog deed want op weg naar school had ze vanonder de motorkap een vreemd geluidje gehoord. We keken alles na. Gelukkig was alles in orde. We mochten we een eindje meerijden over het schoolplein.
Alsof de kinderen nooit in een auto hadden gezeten, zó leuk vonden ze dat! (We reden ook over het gras maar dat vertellen we aan niemand ….)
Terug in de klas knipten de kinderen autoplaatjes uit. Ze moesten die recht op een blad papier plakken. Dat lukte bij de meesten prima!
Vandaag gaan we op bezoek bij een garage in Zierikzee waar we tijdens de koffiepauze van de monteurs in de werkplaats mogen kijken; dat wordt weer een nieuw avontuur!
Heeft u thuis spullen die we bij dit thema zouden mogen gebruiken? Gereedschap te leen bijvoorbeeld, een oud auto-onderdeel? Dat zou erg leuk zijn. We hebben al een stuur en twee overalls.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Deze week leerde groep 3 de letter ‘ui’ en het bijbehorende klankgebaar. Dit is de afbeelding van een meisje dat huilt. Het blijkt nog best lastig om al die verschillende letters van elkaar te onderscheiden. Daarbij zijn de klankgebaren, met name bij de tweetekenklanken, een extra (visuele) ondersteuning voor het aanleren van deze klanken.
Zoals u wellicht via uw kind vernomen heeft, leren we in de klas ook gebarentaal. De kinderen vinden het leuk om te doen en we kennen inmiddels al heel wat gebaren. Zo verwelkomen we elkaar elke dag met het gebaar voor ‘goede morgen’ en eindigen we de dag met ‘tot ziens’. Het is een leuke, waardevolle manier van communiceren met elkaar.
Ook kozen we weer een ‘Kanjer van de week’. Dit keer is dat Bastiaan. Wat zeiden zijn klasgenoten o.a. over hem? Hij weet veel van computers, kan goed skeeleren en is een KEI in rekenen! Bovendien kan hij goed zwemmen en is het een fijn speelmaatje. Bastiaan is absoluut een kanjer!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Op maandag hebben we het bij ‘de Zaken’ over de tijdlijn van iemand zijn leven gehad: welke gebeurtenissen zijn belangrijk geweest in jouw leven? Waar staan die op de tijdlijn? Welke voorwerpen horen bij die gebeurtenissen? Dat zijn zo de vragen die we besproken hebben.
Bij de kanjertraining hebben we een oefening gedaan waarbij samengewerkt moest worden.
Bij taal hebben we ons gestort op het maken van zinnen. Met nieuwe, onbekende woorden zoals de bode, het zegel en de was (door bijen gemaakt).
Juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Vorige week hebben we wilden geknot vanwege de boomfeestdag, het was een groot succes! Fijn dat we ook goed weer hadden.
Aanstaande woensdag is het schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven. Kinderen die dat fijn vinden kunnen zich hier op school omkleden en eten voordat ze naar het voetbalveld vertrekken. Juf Maartje zal ons team deze middag begeleiden, juf Yvonne en juf Janneke hebben deze middag namelijk een opleidingsmiddag. U bent natuurlijk altijd van harte welkom om te komen supporteren!
Aanstaande maandag hebben de kinderen die aardrijkskunde hebben in het lokaal van de Aalscholvers een toets, alle kinderen hebben een samenvatting meegekregen. We hopen op goede cijfers!
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Deze week was de week van het geld, we hebben samen met de kinderen van de Aalscholver die bij ons rekenen, de quiz gemaakt die er bij hoort. Dat was erg leuk en we leerden er ook nog van.
Tijdens de workshops op dinsdagmiddag krijgen kinderen EHBO in dominovorm. Hiervoor zorgt de moeder van Raphaël.
Woensdag 3 april is het schoolvoetbaltoernooi, de kinderen die mee doen mogen bij ons in de klas eten, we zullen daarna samen met juf Maartje naar het voetbalveld lopen. Zijn er nog ouders die komen aanmoedigen?
We zullen voetballen in nieuwe shirtjes, deze zijn gesponsord door het bedrijf van de vader van Lieke, waarvoor hartelijk dank!
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
1 april: Kyaro
2 april: Kira
2 april: Lara
6 april: Jane

OP DE KALENDER
Woensdag 3 april: Schoolvoetbaltoernooi (bovenbouw)
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie

Onze contactgegevens