ga naar   Obase
Nieuwsbrief 29 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Verlofaanvragen.
Zoals u weet is Stichting Obase de afgelopen periode voor een regulier kwaliteitsonderzoek bezocht door de onderwijsinspectie. In het kader van dit onderzoek is ook in samenwerking met de leerplichtinspectie onderzoek gedaan naar de uitvoering van het verlof- en verzuimbeleid. Dit onderzoek heeft niet op De Meie plaatsgevonden, echter resultaten en adviezen gelden voor alle Obase scholen.

De leerplichtinspecteur was ontevreden over de hoeveelheid verlofaanvragen. De administratie was op de betreffende school in orde, maar naast het aanvraagformulier en de werkgeversverklaring, moet er bewijslast worden toegevoegd. Men mag alleen maar buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie of verlof als er bijvoorbeeld een aantoonbaar faillissement dreigt. Wanneer iemand in de horeca of recreatie werkzaam is, moet een werkgever regelen dat werknemers in de reguliere vakanties weg kunnen. Eveneens moet voor andere omstandigheden een kopie van bijvoorbeeld een trouw-of rouwkaart toegevoegd worden. Deze moet worden opgenomen in de administratie van de school. Er mogen ook geen dagen aan een weekend worden geplakt. Obase krijgt een herstelcontrole op dit thema over de komende maanden. Als dit niet klopt, volgt er een boete.

U snapt dat dit voor ons, maar ook voor u, een onaangename verrassing is. Op bestuursniveau zal hierover meer informatie volgen. Echter zullen we toekomstige verlofaanvragen kritisch moeten beoordelen en u mogelijk om aanvullende bewijsstukken vragen. Mocht u vragen hebben, stelt u mij deze gerust. Ook kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van Zeeland.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SINTERKLAAS
De kinderen van het Visdiefje en de Scholekster gaan volgende week op visite bij Sinterklaas! Zoals u vast wel weet logeert Sinterklaas deze weken in het ‘Huis van Sinterklaas’ in het Stadhuismuseum in de Meelstraat in Zierikzee.
Op school vieren we het Sinterklaasfeest donderdagmiddag, ieder in de eigen groep.
LET OP: Vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij, dan heeft het team een studiedag.

KAARTJES VOOR MUSICAL DOORNROOSJE op 25 januari
Vorige week schreven we over de musicalkaartjes.
Kinderen die mee willen loten kunnen UITERLIJK maandag 2 december hun tekening inleveren op school.

SCHOOLFRUIT DEZE WEEK: meloen, worteltjes en appels.

VISDIEFJE
De kinderen spelen volop ‘sinterklaasje’. Ze verkleden zich als Sint en Piet, delen cadeautjes uit, bakken pepernoten van klei en rijden door de klas op een stokpaardje. We kijken elke dag naar het Sinterklaasjournaal en verheugen ons op maandag want dan gaan we op bezoek in het Huis van Sinterklaas. Vandaag maken we een schilderij voor Sinterklaas en dat nemen we dan maandag voor hem mee.
Onze ‘leesmeisjes’ hebben deze week kern drie van de methode afgesloten, ze lezen nu ook al woordjes met oe en ij! Volgende week starten we met kern vier. Bij het rekenen in groep 3 zijn we begonnen met de zogenaamde bussommen, een voorloper van het optellen en aftrekken.
Gisteren was juf Marion weer en poosje in de klas en over twee weken komt ze nog een keer. Na schooltijd bespreken de juffen samen de gang van zaken in de kleutergroep zodat de overdracht op een gedegen manier plaatsvindt en de nieuwe juf na de vakantie goed van start kan gaan.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen woensdag was het weer Keet in de Kerk. Het was weer heel gezellig. Zoals u via Parro hebt vernomen, was Meggie de gelukkige winnaar van de ‘posteractie’. Zij mag een bezoek brengen aan het carillon.
Wat was ze blij!
Nog even en het is zover … dan bezoeken wij het Huis van Sinterklaas. Inmiddels hebben we, dankzij de hulp van juf Laurie, een prachtig schilderij gemaakt. Er moest namelijk een nieuw schilderij komen voor de slaapkamer. Dit prachtige schilderij gaan we aanstaande dinsdagochtend overhandigen. Sinterklaas zal vast heel blij zijn met dit cadeau. Zorgt u er voor dat de kinderen dinsdag op tijd op school zijn?
Donderdagmiddag zullen we met de klas het feest vieren. We maken er een gezellige middag van.
Tevens is dat voor de kinderen de laatste schooldag van die week. Vrijdag zijn ze vrij i.v.m. een studiedag voor de meester en juffen. Maar eerst nog even heel wat nachtjes slapen.
Wij tellen de nachtjes af …
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

STRANDLOPER
Het is in de groep goed te merken dat de Sint in het land is … er wordt gezongen en er worden schoenen gezet!
Toch wordt er ook nog gewerkt en zelfs toetsen worden knap gemaakt!
Nog een klein weekje een dan vieren we Sint in de groep.
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
Deze week hebben we bij muziek kennis gemaakt met boomwhackers. Dat zijn gekleurde plastic buizen die helemaal hol zijn en allemaal een verschillende lengte hebben en daardoor ook een verschillende klank produceren. We hebben daarmee -samen met een paar ‘slagwerkers’ Vader Jacob gespeeld. De komende weken zullen we tijdens onze muzieklessen steeds met de boomwhackers muziek maken, het was namelijk een groot succes. Als we het toch over muziek hebben: woensdag zijn we naar Keet in de Kerk geweest. De zoektocht naar de opvolger van Cathy is gestart en er blijken vier top-kandidaten te zijn. Wordt vervolgd …
We zijn al een paar weken op weg met ons schoolfruit (en groente trouwens). De leerlingen genieten daar van. Het valt ons op dat er steeds meer zoetigheid mee naar school komt. Regelmatig moeten we een leerling erop wijzen dat er op school geen snoep gegeten mag worden, of kauwgom, chocoladerepen enz. Zou u er rekening mee kunnen houden dat zulke zoetigheden niet mee naar school genomen worden?
juf Janneke, juf Nicole, meester Sven

VERJAARDAGEN
29 november: Ralf
7 december: Mathijs

OP DE KALENDER
Vrijdag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 20 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens