ga naar   Obase
Nieuwsbrief 29 november

SINTERKLAAS
Maandag 3 december gaan de kinderen uit de kleutergroep en uit de middengroepen op visite bij Sinterklaas en de Pieten! Ze gaan naar ‘Het Huis van Sinterklaas’ in het stadhuismuseum in de Meelstraat.
De volgende dag, dinsdag 4 december, vieren we op school ‘s morgens het sinterklaasfeest. Voor de kinderen uit de kleutergroep en de middenbouw zijn er cadeautjes. De kinderen van de bovenbouw hebben surprises voor elkaar gemaakt.
De ouders van de activiteitencommissie zorgen voor een traktatie.
Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij, dan heeft het team een studiemiddag.
Om 12:30 uur gaan de kinderen naar huis.

MAANDAG 3 DECEMBER 17:00 UUR
Denkt u nog aan de informatiebijeenkomst over de nieuwbouw?
Mevrouw Reijnders van het architectenbureau zal een toelichting geven bij de tekeningen.

Geachte ouders/verzorgers van leerlingen van SBO de Meie,
Van 22 oktober t/m 9 november 2018 is -zoals u weet- door het bestuur van Obase een tevredenheidsonderzoek uitgezet om zicht te krijgen op uw mening over de door u gekozen Obase school.
De resultaten zijn sinds vorige week binnen. Op 12 december zal de bestuurlijke rapportage met de algemeen directeur besproken worden.
SBO de Meie bespreekt op dinsdagmiddag 22 januari van 15:30 tot 18:00 uur de rapportage met een afvaardiging van twee teamleden, twee ouders, de directie en de onderzoeker tijdens een zogenaamd stakeholdersreview. Voor dit overleg zijn we nog op zoek naar een ouder. Wie is beschikbaar en wil graag samen met de school de resultaten bespreken? Aanmelden graag uiterlijk 14 december bij juf Nicole.
Na dit overleg zullen de resultaten en conclusies gedeeld worden via de nieuwsbrief.

VISDIEFJE
Maandag 3 december gaan we naar het huis van Sinterklaas in het oude stadhuis in de Meelstraat. We worden er om 12:50 uur verwacht. Behalve wijzelf gaat er ook nog een ouder van de activiteitencommissie mee. We lopen, net als wanneer we naar de speeltuin gaan, met zijn allen aan het wandeltouw.
Op het Sinterklaasjournaal zagen we dat de Pieten niet kunnen lezen. Een van de kinderen kwam op het idee om dan een bladzijde uit ons Pictoleesboekje aan de Pieten te geven zodat zij het ook kunnen leren. Dat doen we; we nemen het mee op 3 december!
Elke kleuter uit onze groep heeft een aantal eenvoudige persoonlijke gedragsdoelen, zoals bijvoorbeeld: In de kring zit ik goed op mijn stoel, ik heb mijn eten en drinken op als de klok afloopt, ik loop goed in de rij. Elke keer nadat ze een van die doelen hebben gehaald mogen de kinderen een knikker in een eigen glazen potje doen. Als ze 12 knikkers in het potje hebben mogen ze een beloning kiezen: bellen blazen als we buiten spelen of aan tafel spelen met scheerschuim. Na verloop van tijd komen er nieuwe doelen en nieuwe beloningen bij. Hiermee sluiten we, zij het op een iets andere manier, aan bij het beloningssysteem dat wordt gehanteerd op de BSO+.
Na het mee naar huis nemen van de zelfgemaakte fruitsalade en appelmoes zijn onze boterbakjes op …. helpt u ons aan een nieuwe voorraad? Alvast bedankt!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Nog minder dan een week te gaan en dan is het Sinterklaas.
Voor ons betekent dit dat we maandag 3 december een bezoekje brengen aan het Huis van Sinterklaas. We kijken er naar uit en tellen de dagen al af …
Dinsdag 4 december hebben we dan een gezellige ochtend met elkaar en in de middag zijn de leerlingen vrij en heeft het team een studiemiddag.
Afgelopen week, kozen we weer een ‘Kanjer van de week’. Luuk was de nieuwe kanjer. Wat zeiden zijn klasgenoten over hem? Hij heeft mooie ogen en kan hard rennen. Hij is goed in gym en is héél goed in het spelletje waarbij je gevoelens moet raden. Ja, Luuk is een echte kanjer!
Bij wereldoriëntatie hebben we gesproken over het weer en de verschillende seizoenen. We leerden over een regenmeter, een windmeter en keken een filmpje waarbij we leerden hoe wind eigenlijk ontstaat. Ook hebben we met de (digitale) thermometer het verschil in binnen- en buitentemperatuur gemeten. Binnen was het meer dan 22 graden en buiten was het maar 9 graden. We gaan dit de komende weken bijhouden.
Afgelopen dinsdag was juf Elly voor het laatst bij ons op school als gymjuf. De kinderen (én de juffen) hebben een mooie medaille gekregen van juf Elly. Dank je wel juf Elly, we hebben altijd genoten van de leuke gymlessen!! We wensen je alle goeds toe voor de toekomst.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Bij ‘De Zaken’ hebben we het deze week in het nieuwe thema ‘Hoe voel jij je?’ gehad over ziek zijn. We hebben geleerd wat een virus is en wat een verpleegkundige doet. Bij de Kanjertraining hebben we het gehad over de konijntjes met de gele petjes, die steeds naar bang zijn. Jo, een klein konijntje durft het aan om een wit petje op te zetten. Doordat hij zo stoer is en dat durft, lacht niemand hem uit en speelt niemand de baas over hem. Hij mag trots zijn op zichzelf. We hebben na afloop van het verhaal nog een paar keer het kanjerlied gezongen. Dinsdag hebben we afscheid genomen van onze gymjuf Elly, die voor iedere leerling een medaille had meegenomen. Allemaal kanjers, allemaal nummer 1.
Gisteren zijn we naar Keet in de Kerk geweest. Iedereen had zijn eigen djembé. Het was lastig om niet gelijk te gaan trommelen, maar met hulp van de muzikant lukte het er een soort ritme in te krijgen. Er kwamen ook andere instrumenten bij zoals een Australische didgeridoo. Wat een leuke voorstelling! Onze leerlingen hebben het super gedaan, we zijn trots…
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Bijna is het zover, Sinterklaas! Denkt u er aan dat de surprises morgen (vrijdag 30 november) mee naar school genomen moeten worden? Een surprise en een cadeautje zijn verplicht, een gedicht is leuk maar hoeft niet. Wij zijn heel erg benieuwd naar alle creaties!
Alle leerlingen hebben afgelopen maandag een toets geschiedenis gemaakt en iedereen heeft een voldoende gehaald, top!
Gisteren zijn we met de klas naar Keet in de Kerk geweest. Dit keer was het thema een reis rond de wereld en mochten we allemaal meespelen op een djembé. Veel geluid maar wel heel erg leuk!
We gaan ook weer richting de afsluiting van het kalenderjaar, u ontvangt later informatie over de kerstviering op school.
Denkt u aan de studiemiddag aanstaande dinsdagmiddag? De leerlingen zijn dan om 12:30 vrij.
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Gisteravond is op de ouderavond voor de schoolverlaters geweest. Wanneer u hierna nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen.
Morgen is juf Mieke in de Strandloper.
Dinsdag hebben we afscheid genomen van onze gymjuf Elly, meester Aron neemt het vanaf vandaag over. Veel succes!
Vanaf vandaag mochten de surprises mee naar school genomen worden, morgen en maandag dus ook.
Dinsdag gaan we ze openen, vol verwachting klopt ons hart!
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
29 november: Ralf
30 november: Sem

OP DE KALENDER
Maandag 3 december: Visdiefje, Lepelaar en Scholekster gaan op bezoek bij Sinterklaas
Maandag 3 december 17:00-18:00 uur: Informatiebijeenkomst over de nieuwbouw
Dinsdagochtend 4 december: Sinterklaasviering
Dinsdagmiddag 4 december: Studiemiddag, vrij vanaf 12:30 uur
Woensdag 19 december: Kerstviering
Vrijdagmiddag 21 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens