ga naar   Obase
Nieuwsbrief 30 augustus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Invulling gymlessen.
Volgende week zal juf Brigitte Backes kennis komen maken op onze school. Brigitte is een ervaren vakleerkracht bewegingsonderwijs. Donderdag zal zij de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Wanneer dit voor beide partijen goed bevalt zal zij ten minste tot de kerstvakantie de gymlessen één dag per week blijven geven. De gymlessen op de andere dag zullen vanaf week 39 verzorgd worden door juf Anouk Dalebout. Anouk werkt bij SMWO en kan de gymlessen op onze school verzorgen vanuit een sport en gezondheidsproject van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit project bevindt zich nu in een opstartfase en zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf januari verder uitgebreid worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen dit project streven we ernaar om vanaf januari een vaste vakleerkracht gymnastiek voor beide gymdagen aan de school te kunnen verbinden.

Startgesprekken (herhaald bericht).
Afspraken voor de startgesprekken en huisbezoeken (voor nieuwe leerlingen en de leerlingen van de Strandloper) zijn als het goed is ondertussen gemaakt.
Wij vinden het belangrijk het schooljaar goed te starten en zien u als belangrijke partner in het onderwijs dat wij bieden aan uw kind. We plannen startgesprekken en huisbezoeken aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te leren kennen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. In deze gesprekken is uw inbreng van groot belang. We willen u vragen vooraf aan het gesprek alvast na te denken over antwoorden op de volgende vragen:
• Waar is uw kind goed in en wat zijn zijn/haar voornaamste leerpunten?
• Wat verwacht u dit schooljaar van uw kind, van de leerkracht(en) en van de samenwerking?
• Wat vindt u dat de leerkracht(en) verder moeten weten over uw kind?

Naast een gesprek over deze vragen zal de mentor u ook vragen een document (ontwikkelingsperspectief) te ondertekenen. Dit is een gedigitaliseerde versie van (een deel van) het oude LOP dat u aan het einde van vorig schooljaar met de mentor van uw kind besproken heeft. Dit is éénmalig nodig omdat we beter gebruik willen maken van ons leerlingvolgsysteem.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Een keer in de veertien dagen is juf Greetje op vrijdag vrij en dan staat juf Marjan (samen met juf Marjolein) voor de groep. Juf Marjan werkt op andere dagen in de Scholekstergroep. De kinderen hebben al eerder kennis met haar gemaakt.
Net als in de andere groepen werken we ook bij de Visdiefjes met ‘Goed van start’; een speciale methode om de groep aan het begin van het schooljaar stevig neer te zetten. Er worden verwachtingen uitgesproken, samen met de kinderen regels en afspraken gemaakt en vooral ook veel leuke spelletjes gedaan om elkaar nog beter te leren kennen en samen plezier te maken.
Eén van de spelletjes die wij hebben gedaan is ‘Naamballon’. Eén kind begint, tikt een ballon in de lucht en noemt de naam van een klasgenootje. Die reageert door de ballon weer een tik te geven zodat die hoog blijft. Zo gaat het verder, de ballon mag niet op de grond komen. Leuk spel, kan thuis ook!
Ons meisje in groep 3 leerde al de letters i-k-m-s lezen en schrijven. Ze werkt ook al in een echt rekenboekje. Af en toe schuiven de kleuters aan als zij instructie krijgt, dan slaan we twee vliegen in één klap!
We tekenden en schilderden, leerden een liedje over vriendjes en gingen ook nog op de foto.
Tijdens de lunchpauze vroeg de juf wat de kinderen het liefste thuis drinken. Cola natuurlijk, maar ook appelsap, drinkyoghurt en limonade. Een van de jongens had daar een ander idee over. Toen de juf de vraag aan hem stelde zei hij resoluut: “Vieux”!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Inmiddels hebben we alweer de tweede week achter de rug. En wat is er al hard gewerkt!
Alles is natuurlijk nieuw en het is toch fijn om te zien hoe snel de leerlingen de nieuwe routines te pakken hebben. Ook op die warme maandag en dinsdag is er goed gewerkt. Natuurlijk wel met een aangepast programma, zoals u wellicht heeft gezien via Parro. We deden een spelletje met water. We gooiden met natte sponsen tegen de muur. Op de muur stonden punten en we probeerden zoveel mogelijk punten te gooien met de natte spons. Natuurlijk werden we daarbij nat maar dat was juist heerlijk verkoelend!
Vorige week vertelden we dat we de eerste week met elkaar steeds een startvergadering hebben gehouden. Het resultaat hiervan ziet u (in steekwoorden en met picto’s) op de onderstaande foto.
De kinderen hebben eerst met elkaar bedacht welke groep ze willen zijn. U bent vast benieuwd welke groep ze willen zijn. Ze hebben het onderstaande bedacht:
We zijn een blije, leuke groep die lief en aardig is voor elkaar. Die goed samenwerkt en naar elkaar luistert.
Tot slot bedachten we allerlei beloningen. Donderdag kregen de kinderen al de eerste beloning. We hebben we een bezoek gebracht aan de speeltuin. We boften dat het ook nog eens prachtig weer was.
Ook hebben we veel spelletjes gedaan waarbij we met elkaar samenwerkten en lekker konden bewegen. En waar we bovendien veel plezier bij hadden. Dat was een leuke onderbreking van het reguliere programma.
Ook zien we af en toe dat er spullen van thuis mee naar school genomen worden. De afspraak met de kinderen is, dat we eigen spulletjes thuis laten. Wilt u hier a.u.b. op toezien zodat we uw kind niet hoeven teleur te stellen?
We hebben inmiddels al wat rapporten ontvangen, maar we missen er nog een aantal. Wilt u dit a.u.b. meegeven aan uw kind?
Vandaag zult u via Parro een uitnodiging ontvangen om zelf een afspraak in te plannen voor het startgesprek over uw kind. Deze gesprekken zullen in de week van 9 en 16 september plaats vinden.
Mocht u geen bericht hebben ontvangen dan horen wij dat uiteraard graag van u.
We hebben met elkaar weer een fijne week mogen beleven en zijn enorm trots op onze groep.
We kijken uit naar de volgende week …
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

STRANDLOPER
Gisteren kwam de fotograaf en zijn we allemaal op de foto geweest.
Er wordt al hard gewerkt, er wordt gerekend op de Snappet, samen gespeeld en gegeten. Lezen, taal en spelling doen we ook.
We werken met een beloningssysteem en er zijn al kinderen die hun kaart vol kunnen krijgen, Knap hoor!
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
Gisteren is de schoolfotograaf op de Meie geweest, we zijn benieuwd naar de resultaten. We houden u op de hoogte wanneer de foto’s er zijn.
Komende dinsdag krijgen we in de ochtend bezoek van bureau Halt; zij komen een gastles geven over groepsdruk en invloed van een groep.
Volgende week vrijdag hebben we een kriebelige biologieles …. er komt iemand vertellen over spinnen!
Verder kunnen we melden dat we vanaf aankomende dinsdag extra handen in de klas krijgen: Marlon Moerdijk, tweedejaars student hbo pedagogiek, komt dit schooljaar stagelopen op De Meie. Ze komt vanaf dinsdag 3 september tot juni 2020. Ze zal in de Aalscholver zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Ze heeft voor de zomervakantie al met de school kennisgemaakt en heeft er heel veel zin in!
juf Janneke, juf Nicole en meester Sven

VERJAARDAGEN
31 augustus: Ryan

OP DE KALENDER
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober: Studiedagen, kinderen vrij
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie

Onze contactgegevens