ga naar   Obase
Nieuwsbrief 4 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Informatieavond ‘sociale media’.
Volgende week maandag start de week van de opvoeding, dit jaar is het thema hand in hand. Sociale media spelen een grote rol in ons dagelijks leven, dit geldt ook voor onze kinderen.
Op donderdag 10 oktober organiseert SMWO samen met GGD, Indigo en Politie een informatieavond voor ouder(s) & verzorger(s) thema: SOCIALE MEDIA. In de bijlage vindt u meer informatie en de flyer.

Voor meer activiteiten kunt u kijken op www.jeugdengezinschouwen-duiveland.nl.

Staking 6 november.
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden op woensdag 6 november weer een stakingsdag gepland hebben. Of deze staking daadwerkelijk door zal gaan wordt medio oktober bekend gemaakt. Of het team van de Meie deel zal nemen aan deze staking is op dit moment nog niet duidelijk. Ik zal u hierover na de herfstvakantie informeren.

Oudercafé (herhaald bericht).
Via Parro heeft u een uitnodiging ontvangen voor het oudercafé op dinsdag 8 oktober van 19.30 tot 20.30 uur.
De volgende gespreksonderwerpen staan deze avond op de agenda:
– Korte terugkoppeling schoolbezoek.
– Start van het schooljaar.
– Communicatie tussen ouders en school.
– Het huidige schoolklimaat.
– Ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.
– Overige vragen/opmerkingen.
Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zijn deze avond bij te wonen, ik hecht veel waarde aan uw inbreng!

Wilt u als reactie op dit bericht aangeven of u wel of niet aanwezig kunt zijn?
Mocht u geen gebruik maken van Parro, wilt u dan via de leerkracht van uw zoon/dochter laten weten of u aanwezig kunt zijn?
Alvast bedankt!

Volgende week geen nieuwsbrief.
Omdat de herfstvakantie donderdag al begint voor onze leerlingen zullen we volgende week geen nieuwsbrief versturen. Ik wens u daarom bij deze alvast een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet

HERFSTVAKANTIE + STUDIEDAGEN
Donderdag 10 oktober en vrijdag 11 oktober heeft het team twee studiedagen, en de week daarna is het herfstvakantie. De kinderen zijn dus extra lang vrij.

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek is er op school altijd extra aandacht voor boeken, lezen en voorlezen.
Gisteren hebben we op de Meie de Kinderboekenweek officieel geopend.
Het thema is dit jaar ‘Reis mee!’ en gaat over voertuigen.
Er kwamen twee (‘onbekende’!) dames op een bijzonder voertuig, een tandem, op bezoek, ze gingen op die tandem alle scholen langs. Hun koffertje waren ze even kwijt, maar gelukkig vonden we dat weer terug … in het koffertje zat een stapeltje boeken: voor elk groep een nieuw boek. Daar waren we blij mee!
De tandem mochten ze gebruiken van ‘Jan de Jonge Fietsen’ in Zierikzee.

VISDIEFJE
Volgende week sluiten we het thema over de dierentuin af. De kinderen hebben er met veel plezier aan gewerkt. De olifanten van klei zijn inmiddels droog, pinguïns van wc rolletjes staan parmantig op de kast. In het speelkamertje zijn dierenhokken te vinden met de eigen knuffels er in. Slangen in verschillende kleuren en apen hangen in de klas aan de muur. We zongen over dierentuindieren, maakten muziek op kazoo’s en de kinderen hebben ook een heleboel nieuwe woorden geleerd.
Inmiddels is de Kinderboekenweek begonnen. Het thema is: Reizen en vervoermiddelen. De kinderen vonden het erg vermakelijk om, bij de opening, één van hun juffen samen met een collega met een tandem de school binnen te zien komen ! Als klas ontvingen we een mooi nieuw boek!
Gistermiddag was er opnieuw iets bijzonders. Toen we buiten wilden gaan spelen hoorden we een hoop lawaai op de Grachtweg. We gingen er naar toe en zagen dat er stratenmakers aan het werk waren. Ze waren bezig om het trottoir te vernieuwen. Dat was interessant! Een tegelsnijder (wow!), grote rubberen hamers, mannen met grote bezems, een voertuig met een laadschop en het trilapparaat dat al het lawaai veroorzaakte. We mochten van de mannen als eersten over het nieuwe tegelpad lopen! Op weg terug naar school stond de taxibus al bij het schoolplein. We mochten er met zijn allen even in komen zitten. De chauffeur deed net alsof hij ging rijden, ( “broem broem…”) Al met al een dag vol bijzondere gebeurtenissen!
Deze week verdienden de kinderen een groepsbeloning omdat ze meerdere keren hadden laten zien netjes in de rij te kunnen lopen. Ze kozen: de bioscoop. ‘De bioscoop’ is bij ons: op een rijtje voor het digibord zitten en, met een schaaltje chips (5 of 6 stuks) naar een leuk filmpje kijken. Een volgende keer vertellen we meer uitgebreid over het beloningssysteem.
“Ik geef je een high wife” zei een van de kinderen toen een klasgenootje iets voor hem had opgeraapt. Hier sluiten we deze week mee af: High wife!
juf Greetje en juf Marjolein.

SCHOLEKSTER
Een regenachtige week ligt achter ons maar het is dan ook inmiddels herfst.
De kinderen werken altijd hard aan de ‘leervakken’ maar ook de creatieve vakken komen natuurlijk aan bod.
We hebben deze week bij het knutselen een slang geknutseld met papier. De kinderen mochten kiezen voor een slang van muizentrapjes of van losse papierringen. Alle kinderen kozen voor de slang van muizentrapjes. Muizentrapjes maken, is best een ingewikkelde techniek, maar het is iedereen gelukt. Sommige kinderen waren zo enthousiast dat ze zelfs een slang voor broertjes, zusjes en ouders gemaakt hebben.
Bij de tekenles hebben we eerst het prentenboek, ‘De spin die het te druk had ‘, gelezen. Deze spin heeft voor niemand tijd omdat hij druk bezig is met het weven van zijn web. En uiteindelijk valt hij doodmoe in slaap. We keken aansluitend een filmpje over de spin. Hier leerden we veel van. Tot slot gingen we aan de slag met het kleuren van een prachtig spinnenweb. De volgende les gaan we een spin knutselen die we dan bij het web plakken. We zijn erg benieuwd naar de resultaten. Aan het enthousiasme van de kinderen zal het niet liggen.
Donderdag was op school de opening van de Kinderboekenweek. Twee dames kwamen de school binnen met een tandem om te vertellen over de Kinderboekenweek. Alle groepen kregen een boek uitgereikt wat ze eerder gekozen hadden voor hun groep. Wat een verrassing was dat!
Komende week is een korte week waarin de kinderen donderdag en vrijdag vrij zijn i.v.m. studiedagen van de leerkrachten. Daarna mag iedereen gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie.
Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog een aantal dagen aan het werk. We wensen u alvast een heel fijne, ontspannen herfstvakantie toe!
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

STRANDLOPER
We zijn met ‘de Zaken’ met het menselijk lichaam bezig. Waar zitten je botjes en waar niet? Welke lichaamsdelen worden door de botjes beschermd? We hebben ook spieren, bij sommige kinderen voel je die ook!
Er wordt ook gewerkt met geld, tienen en enen maken de bedragen (24 euro bijvoorbeeld).
Zo ziet u, er wordt hard gewerkt!
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
Twee bijzondere activiteiten deze week, naast al ons normale werk. Op dinsdag hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek. In teams hebben onze leerlingen gewerkt aan opdrachten bijv. zoek in een informatieboek een feit op. Als klap op de vuurpijl mocht iedereen een bibliotheekboek meenemen. We kijken terug op een geslaagde ochtend. Gisteren hebben we op school de aftrap gehad van de Kinderboekenweek, met als thema: Reis je mee? We hebben voor alle leerlingen een werkboekje met verschillende activiteiten en werkjes die te maken met het thema van de Kinderboekenweek. Komende week zijn de leerlingen op donderdag en vrijdag vrij, dat wordt dus een korte week.
Voor de schoolverlaters houden we op donderdag 24 oktober een informatieavond. De ouders van de schoolverlaters krijgen daarvoor via Parro een uitnodiging.
juf Janneke, juf Nicole, meester Sven en juf Marlon

VERJAARDAGEN
8 oktober: Stevie

OP DE KALENDER
Dinsdagavond 8 oktober 19:30-20:30 uur: Oudercafé
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober: Studiedagen, kinderen vrij
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie
Donderdag 24 oktober: Informatieavond voor schoolverlaters

Onze contactgegevens