ga naar   Obase
Nieuwsbrief 4 oktober

OUDERCAFÉ
Vanavond is het oudercafé, het begint om 19:30 uur, inloop van 19:15 uur.
(Als u zich nog niet heeft aangemeld maar uw wilt er toch bij zijn dan kan dat.)

KINDERBOEKENWEEK
Vandaag begon bij ons de Kinderboekenweek.
Vanochtend opende juf Petri deze speciale week met het doorknippen van een lint bij de voordeur. De kinderen gingen naar binnen door een speciaal ‘boekenweekgordijn’ en verzamelden zich in het lokaal van de Visdiefjes. Daar zongen twee juffen een liedje waarna de kinderen moesten raden wat deze keer het thema van de Boekenweek is; ‘vriendschap’. De leerlingen van de kindermedezeggenschapsraad mochten voor elke groep een boekenbon van 150 euro in ontvangst nemen. Dit geld werd vorig schooljaar door de enorme inzet van alle kinderen opgehaald met de sponsorloop rond de school. (Er is nog geld over! Hiermee kunnen alle groepen twee jaar lang gebruik maken van speciale boekencollecties van de onderwijsbibliotheek.) De korte bijeenkomst werd afgesloten met het bekijken van het kinderboekenweeklied van Kinderen voor kinderen: “Kom erbij!”. Elke groep gaat deze en volgende week zelf aan de slag met het thema van de Boekenweek. Als afsluiting hebben we nog een speciale activiteit op het programma. U hoort daar volgende week meer over!
MUZIEKVOORSTELLING ‘KEET’
Woensdag (10 oktober) is er voor de middenbouw- en bovenbouwgroepen weer een muziekvoorstelling van Keet in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. De titel is ‘Dubbel geboekt‘.
We gaan daar lopend naar toe. Het begint om 10 uur. Ouders zijn ook van harte welkom! Er komen dit schooljaar nog drie muziekvoorstellingen: in november, februari en mei.

OUDERVERENIGING BALANS
De landelijke oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen ze door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.
Voor meer informatie of om u aan te melden als lid kunt u kijken op de website: www.balansdigitaal.nl
EVEN VOORSTELLEN (1)
Beste kinderen, ouders/verzorgers,
Mijn naam is Tessa Verboom en ik ben sinds dit schooljaar werkzaam bij SBO de Meie als onderwijsassistent in de middenbouw.
Ik woon in Zierikzee samen met mijn man en dochtertje.
Ik heb o.a. de opleiding Pedagogiek gedaan waar ik in 2017 voor ben geslaagd. Mijn afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd op de Meie en ook tijdens vorige opleidingen heb ik stage gelopen op deze school, dus wellicht hebben we elkaar al eens gezien!
Groetjes, Tessa

EVEN VOORSTELLEN (2)
Hoi allemaal,
Mijn naam is Sven Prins. Sinds vorige week ben ik werkzaam als onderwijsassistent in de bovenbouw. In 2013 heb ik op de Meie al stage gelopen dus sommige kinderen zullen mij misschien nog wel kennen,
Ik heb mijn diploma Jeugdzorg en ik heb in het verleden onder andere gewerkt in de gesloten jeugdzorg en bij een zorgboerderij.
Net als toen ik stage liep voelt het hier vertrouwd en heb ik het erg naar mijn zin,
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd even binnen lopen.
Groeten, Sven

VISDIEFJE
De kinderen oefenen het herkennen en benoemen van een aantal vormen: cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek. Ook zijn we bezig met het goed opzeggen van de telrij t/m 10, het herkennen en benoemen van de getalbeelden op een dobbelsteen en het herkennen en benoemen van de cijfers t/m 6.
De kinderen genoten deze week van het prentenboek: ‘De spin die het te druk had’. U kunt het boek, samen met uw kind nog eens bekijken op YouTube. Het boek wordt daar voorgelezen door Fenny Koens. U zult merken dat uw kleuter al bepaalde stukjes uit het boek kan meevertellen! Omdat het deze en volgende week Kinderboekenweek is mogen de kleuters hun lievelingsboek meebrengen naar school. Ze mogen er iets over vertellen en we lezen er een stukje uit voor.
Vrijdag is juf Greetje weer vrij. Juf Yvonne en juf Marjolein staan dan samen voor de klas.
juf Greetje, juf Marjolein en juf Yvonne

SCHOLEKSTER
Alweer een week voorbij. Ook deze week is er weer hard gewerkt.
De startgroep kent inmiddels al heel wat letters. In de vorige kern (start) leerden we : i,k,m, en s. Inmiddels zijn ook p,aa, r en de letter e aangeboden. Bij elke letter hoort een filmpje waar de kinderen erg van genieten. Zo maken ze spelenderwijs kennis met de letters.
Ook vinden de kinderen het leuk om te zoeken naar herfstmateriaal. In de pauzes gaat er een bak mee naar buiten waar we al het materiaal in verzamelen. Als we voldoende materiaal hebben, gaan we aan de slag met een herfsttafel.
Afgelopen week was de ‘gouden regel’ dat we elkaar zouden helpen. We hebben met elkaar besproken of we gezien, of zelf gemerkt hebben, dat er geholpen is. Leuk om te merken dat de kinderen zich daar wel bewust van zijn. Maar soms ook niet. Zo merkte een leerling op dat een andere leerling de juf had geholpen waarop deze heel verbaasd reageerde: “Oh …? Oh ja, dat is waar ook!”.
Inmiddels is ook de Kinderboekenweek van start gegaan. We vinden het erg leuk (en leerzaam) als de kinderen hun lievelingsboek mee naar school nemen. Ze kunnen hier zelf uit voorlezen óf de juf leest een stukje voor. Zo kunnen we met elkaar plezier beleven aan boeken.
We zijn heel benieuwd welke lievelingsboeken er verschijnen in de klas …
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Deze week hebben we de rekentoets afgemaakt, de meeste leerlingen zijn hier mee klaar. Sommigen hebben hem op papier gemaakt maar de meeste leerlingen vonden het toch prettiger om hem op de snappet te maken. Maandag hebben we bij de natuurles allerlei zaden en vruchten bekeken en opengemaakt. Waar zitten de zaadjes precies, zitten ze verstopt of niet, krijg je het vruchtje makkelijk open? Het was een leuke doe-les, waar alle leerlingen betrokken en enthousiast aan mee hebben gedaan.
Vandaag starten we de Kinderboekenweek. Heeft uw kind thuis een favoriet boek? Dan mag dat mee naar school. We besteden in de groep op verschillende manieren aandacht aan de Kinderboekenweek en aan het thema Vriendschap. We hebben de derde klassenvergadering achter de rug waarbij we hebben besproken wat er goed gaat in de groep en waar we nog aandacht aan kunnen besteden. En welke regels horen daar dan bij? Ook dat hebben we besproken. Kyano heeft dinsdag zijn eerste Kinder-MR vergadering gehad, waar hij enthousiast van terugkwam.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Dit was een andere week dan voorgaande weken. Deze week was ik (Joyce) voor het eerst twee dagen vrij, om verschillende redenen wilde ik drie dagen gaan werken. Aangezien er nog geen geschikte kandidaat is gevonden, heeft juf Mieke twee dagen voor de klas gestaan. Dit was fijn, omdat het voor de kinderen hetzelfde is gebleven.
De kinderen die aardrijkskunde bij mij hebben, hebben deze week weer een topografie oefenblad mee naar huis gekregen. De provincies en hoofdsteden zijn nu uitgebreid met een aantal wateren van Nederland. Wilt u ook thuis (weer) samen gaan leren. Maandag hebben we hier de toets over. Hopelijk weer goede en voor een aantal kinderen betere resultaten. Tijdens lezen zijn we bezig met verslagen leren maken en tempo lezen en bij biologie hebben we het thema zintuigen afgerond.
Vandaag was de opening van de Kinderboekenweek, met het thema vriendschap, hier zullen we ook in de klas de komende week aandacht aan besteden.
juf Mieke en juf Joyce

STRANDLOPER
Vanmorgen hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend, het thema is ‘vriendschap’. Juf Petri knipte heel officieel het lint door en daarna hebben we het lied gehoord wat er bij hoort. Tijdens de leesles hebben we het gehad over lievelingsboeken en wat vriendschap inhoudt.
Ook kregen we een boekenbon van € 150,-!
Morgen staat juf Mieke voor de Strandloper want dan ben ik (Yvonne) bij de kleuters.
Woensdag gaan we met de hele school naar ‘Keet in de kerk’, het thema is deze keer ‘Dubbel geboekt’. Ouders zijn ook welkom.
Volgende week vrijdag hebben we een gastspreker van Bureau Halt. Zij vertelt hoe je het beste om kunt gaan met online pesten.
Van de opa van Ralf kregen we al een paar keer heerlijke appels. Dank u wel!
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
8 oktober: Stevie

OP DE KALENDER
Donderdag 4 oktober: Opening Kinderboekenweek
Donderdag 4 oktober 19:30 uur: Oudercafé
Woensdag 10 oktober: Muziekvoorstelling ‘Keet’
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober: Herfstvakantie
Maandag 22 oktober: Luizencontrole

Onze contactgegevens