ga naar   Obase
Nieuwsbrief 5 april

Beste ouder(s)/Verzorger(s),

Bestuursbezoek Obase
Donderdag 28 februari heeft het bestuur van Obase een bezoek gebracht aan De Meie om de kwaliteit van het onderwijs op verschillende gebieden in beeld te brengen. Onlangs hebben we de rapportage van dit bezoek ontvangen. De commissie geeft daarin aan dat de basiskwaliteit op het gebied ‘schoolklimaat’ zichtbaar is. Dit vormt een goede basis om op voort te bouwen. Ten aanzien van de overige kwaliteitsgebieden heeft de commissie een handreiking gedaan voor verbeter mogelijkheden. Deze aanbevelingen komen overeen met aandachtspunten die we als school zelf ook in beeld hebben gebracht, onder andere door bijvoorbeeld het tevredenheidsonderzoek van november 2018. Middels een opgesteld plan zullen we met deze aandachtspunten aan de slag gaan. Het bestuur zal in september 2019 onze school opnieuw bezoeken om de onderwijskwaliteit op SBO De Meie te toetsen.

Persbericht Nieuwbouw.
In de bijlage vindt u het persbericht dat de gemeente Schouwen-Duiveland heeft uitgestuurd m.b.t. de aanbesteding van de nieuwbouw van onze school. Uiteraard zal ik u informeren zodra er meer duidelijkheid is over welke gevolgen deze ontwikkeling zal hebben.

(Voor)deur op slot (herhaald bericht).
Onlangs heeft een collega Obase school, op klaarlichte dag, te maken gehad met diefstal. Naar aanleiding van dit voorval heeft het team van De Meie ons ‘deurbeleid’ besproken. Tot nu toe was de (voor)deur overdag open. Op deze manier wilde de school laagdrempelig benaderbaar zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en de omgeving. Echter de tijd waarin we leven en het onlangs voorgevallen incident op een andere school heeft ons toch doen besluiten de (voor)deur vanaf volgende week op slot te doen. Een nieuwe deurbel in ondertussen geïnstalleerd. We willen graag benadrukken dat u nog steeds net zo welkom bent in de school!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

KONINGSSPELEN VRIJDAG 12 APRIL
Volgende week vrijdag organiseren we weer de koningsspelen.
Tijdens de ochtenduren zijn er voor alle kinderen activiteiten op het schoolplein. In de kleine pauze krijgen de kinderen een traktatie en rond 12:00 uur is er een lunch die wordt aangeboden door de Jumbo. De kinderen hoeven vrijdag dus geen brood mee te nemen.
’s Middags is er in alle groepen een rustig programma. De school gaat op de gewone tijd uit.
Het is fijn dat we weer kunnen rekenen op de ondersteuning door de ouders van de activiteitencommissie!
De zwemles voor de kinderen van de middenbouw is op deze dag een half uur vroeger dan anders, van 10:30 tot 11:00.

PAASKNUTSEL
Voor het maken van een paasknutselwerkje is het belangrijk dat alle kinderen volgende week een leeg conservenblik mee naar school nemen. In de vorige nieuwsbrief stond dat het een 1-literblik moest zijn. Dat is wel erg groot! We bedoelen een normaal blik van bv bonen, kapucijners of soep. Meestal is dat 800 cl. En heeft u er meer dan 1? Geef maar mee, we kunnen ze goed gebruiken voor de paas-knutselmiddag. We willen graag dat alle kinderen mee kunnen doen!

SCHOOLVOETBAL
Afgelopen woensdag hebben Raphael, Lieke, Tristan, Naud, Fabienne, Bram en Desteny meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Gelukkig kwam Kyaro op het laatste moment het team versterken en konden we met een wisselspeler spelen.
De vader van Raphael was er bij als coach. Juf Maartje ging mee als begeleidster en er kwamen ook ouders kijken en aanmoedigen.
Er is heel sportief gespeeld en ook al gingen we niet door naar de finale, het was een hele fijne middag voor iedereen!

VISDIEFJE
Vorige week vrijdag zijn we met de kleuters naar de Peugeotgarage in Zierikzee geweest. We werden er gastvrij ontvangen. De kinderen mochten de werkplaats bekijken, op de hefbrug staan (ging zo’n 50 centimeter omhoog!) zagen allerlei gereedschappen, bewonderden prachtige nieuwe auto’s, volgens de kinderen uiteenlopend in prijs van 2 tot 100 euro …., en mochten in een auto door de wasstraat heen! Weer terug op school reed juf Marjolein haar auto op het schoolplein om hem door de kinderen te laten wassen! Het was een geweldige dag! In de klas leren we woorden over auto’s en over de garage, we bekijken en beluisteren prentenboeken over garages en spelen we met plezier in de tot garage omgebouwde huishoek.
Ook de kleuters doen mee aan de knutselmiddag. Eet u daarom deze week ook een keer iets uit blik? (Zie bovenstaand bericht over de knutselmiddag.) En denkt u er aan om het rapport van uw kleuter weer mee terug naar school te geven? Alvast bedankt!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Vorige week heeft juf Janine met de groep tuinkers gezaaid. Elke dag bekijken de kinderen enthousiast hun eigen bakje en verwonderen ze zich . Het ziet inmiddels behoorlijk groen in de bakjes. Het geeft een echt lentegevoel!
Bij onze verkeersles leerden we hoe je veilig kunt oversteken. We leerden ook woorden als: vluchtheuvel, voetganger, zebrapad, verkeerslicht. Dit laatste was voor sommige kinderen een onbekend woord. Wij spreken immers vaak over een ‘stoplicht’.
We hebben de afgelopen week weer heerlijke zonnige dagen beleefd. De kinderen willen dan het liefst zonder jas naar buiten. Maar het lijkt soms warmer dan het werkelijk is. Op school geldt dan ook de regel dat bij 15 graden of hoger, de jassen uit mogen. Vorige week ging er dan ook een luid gejuich op toen bleek dat het tijdens de lunchpauze 15 graden was. En nu maar hopen dat dit de komende week ook maar vaak het geval mag zijn!
Juf Marleen, juf Marja, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
De eerste conservenblikken voor de ‘paasknutsel’ zijn al ingeleverd, fijn. We missen er nog wel een aantal, dus ook als u er al eentje hebt ingeleverd, kunnen we nog wel wat extra gebruiken.
Deze week was juf Miranda ziek. Op maandag hadden we nog geen vervanger voor haar, maar gelukkig kon op dinsdag en woensdag juf Marijke voor juf Miranda invallen. Ook juf Janine was ziek, maar die kon woensdag weer aan de slag. We hebben daardoor niet ons volledige lesprogramma kunnen draaien, maar wel zoveel mogelijk. Op maandag hebben we Ryan als kanjer van de week flink voorzien van complimenten.
Bij ‘de Zaken’ hebben we oude foto’s bekeken. Sommigen leken oud maar bleken dat toch niet te zijn. Het feit dat de foto’s zwart-wit waren zaaide toch wel een beetje verwarring …
Op dinsdag hoorden we van onze leerlingen weer enthousiaste verhalen na de workshops, misschien hebt u daar thuis ook wel over gehoord. We hebben nog vier weken lang workshops op dinsdagmiddag. De onderwerpen zijn: EHBO, techniek, djembé, bordspellen, koken en sport & beweging.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Afgelopen woensdag heeft de Meie meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Er werden helaas geen wedstrijden gewonnen maar de deelnemers hebben een groot compliment verdiend voor hun sportiviteit!
Op 18 april vieren we op school Pasen, wilt u hiervoor zorgen dat uw kind een leeg en schoon blik meeneemt naar school? Graag voorzien van naam.
Volgende week vrijdag zijn ook bij ons op school de Koningsspelen, zoals u eerder in deze nieuwbrief heeft kunnen lezen. De kinderen hoeven die dag geen brood mee te nemen.
juf Janneke, juf Renee en meester Sven

STRANDLOPER
Volgende week krijgt u meer informatie over het schoolverlaterskamp zodat u weet wat we gaan doen. We hebben nog ouders nodig om te helpen met opbouwen op 27 mei van 8:00 tot ongeveer 13:00 uur (tent opzetten, gezamenlijke tent inruimen).
Volgende week dinsdag 16 april gaan de schoolverlaters de eindtoets Route-8 maken in de Strandloper.
Deze toets telt niet mee voor het eindadvies, de verwachting is dat deze toets ons advies bevestigt. Wanneer er een totaal ander uitkomst is zullen wij contact met u opnemen om dit te bespreken.
De niet-schoolverlaters zullen deze ochtend in de Aalscholver werken.
juf Yvonne, juf Mieke en meester Sven

VERJAARDAGEN
6 april: Jane
13 april: Bastiaan

OP DE KALENDER
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Donderdag 18 april: Paas-knutsel-middag
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie

Onze contactgegevens