ga naar   Obase
Nieuwsbrief 6 september

OUDER-EN-KINDAVOND 18 SEPTEMBER
Vandaag krijgen de kinderen een uitnodiging mee voor de informatieavond op dinsdag 18 september van 17.30 tot 18.30 uur. De kinderen zullen dan aan hun ouders en verzorgers vertellen en laten zien wat ze doen op school.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen heeft juf Marije sinds de zomervakantie een andere baan. De kinderen hebben nog geen gelegenheid gehad om afscheid van haar te nemen. Daarom hebben we juf Marije uitgenodigd voor deze avond, alle kinderen en ouders kunnen dan afscheid nemen en we kunnen juf Marije bedanken voor haar inzet voor onze school.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een oproep aan ouders om zitting te nemen in de activiteitencommissie. De activiteitencommissie zorgt, samen met het team, voor de organisatie van allerlei vieringen in de school. Sinterklaas, kerstfeest, juffendag, Pasen enzovoort.
Voor de Visdiefgroep heeft zich al een ouder opgegeven! We zoeken nog een ouder voor de groep Scholekster en voor de groep Aalscholver. Lijkt het u wat? Neemt u dan contact op met juf Greetje!

LUIZEN …
Meteen na de vakantie zijn alle kinderen op luizen nagekeken. Alles was in orde. Een van onze ouders heeft, na een bericht van een andere school, nu bij haar kind luizen geconstateerd en dat meteen bij ons gemeld. Bedankt hiervoor! Vandaag, donderdag, worden uit voorzorg alle kinderen een keer extra gecontroleerd. Houdt u het thuis ook in de gaten?
Ons ‘kriebelteam’ bestaat uit twee ouders. Het komt voor dat er een van die ouders verstek moet laten gaan bijvoorbeeld vanwege werk. Dat is deze week het geval. Om deze reden is het belangrijk dat het kriebelteam wordt uitgebreid met een paar extra ouders zodat we er zeker van kunnen zijn dat de controles kunnen plaatsvinden. Normaal gesproken worden de kinderen zo snel mogelijk na elke vakantie gecontroleerd. Een enkele keer, zoals nu, moet er een keer extra worden gekeken.
Wie wil ons helpen met deze noodzakelijke onderzoekjes?

SLUITING BEATRIXSCHOOL
Deze week kwam via de pers het bericht dat de Beatrixschool gaat sluiten. Wij werden door dit bericht een beetje overvallen. Wat de sluiting betekent voor de nieuwbouw is op dit moment nog niet bekend. Als daar iets over bekend wordt zullen we u op de hoogte houden.

WOENSDAG 12 SEPTEMBER GEWOON LES
Misschien heeft u er over gelezen: op woensdag 12 september wordt op veel scholen in Zeeland en Zuid-Holland gestaakt door het onderwijspersoneel. Met het team van de Meie is afgesproken dat wij niet meedoen aan deze staking.
Er is deze dag dus gewoon les. (De kleutergroep is wel vrij, net als elke woensdag.)

LEUKE ACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL
KINDERCLUB BIJ HET SMWO
Iedere woensdagmiddag is er in het jongerencentrum 4SD de ‘Kinderclub’ (m.u.v. de schoolvakanties), Kaersemakerstraat 27 in Zierikzee. De Kinderclub is voor alle kinderen van Schouwen-Duiveland in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Tijdens deze middagen worden er verschillende leuke educatieve en uitdagende activiteiten voor de kinderen georganiseerd, zoals het maken van verschillende soorten knutselwerkjes, samen bakken en proefjes doen. Verder kunnen de kinderen ook hun eigen ideeën en wensen aangeven.
Deelname aan deze activiteitenmiddag is gratis en aanmelding is niet nodig. Er wordt wel gevraagd een formulier in te vullen met contactinformatie, zodat wij u in geval van nood kunnen bereiken.
de kinderen zijn verdeeld in twee leeftijdsgroepen:
Voor de leeftijd van 4 t/m 7 jaar, zal de Kinderclub van 14:15 tot 15:15 zijn. De activiteit voor deze groep zal om 14:30 beginnen.
Voor de leeftijd van 8 t/m 11 jaar, zal de Kinderclub van 15:30 tot 17:00 zijn. De activiteit voor deze groep zal om 15.45 beginnen.
JEUGDTHEATERSCHOOL
Bij de jeugdtheaterschool Zeeland is er op donderdag 13 september een open les. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen daar naar toe gaan en kennismaken met toneelspelen. Het is in Zierikzee, in het gebouw van Pieter Zeeman van 17:30 tot 18:30 uur.
SCOUTING BROUWERSHAVEN
Zaterdag 8 september is er van 11:00 tot 16:00 een open dag bij de Grevelingengroep van de scouting. Adres: Spuiweg 3 Brouwershaven. Kijk voor meer informatie op www.grevelingengroep.nl
TURNEN
Gymnastiekvereniging Delta Sport houdt zaterdag 15 september van 9.00 tot 10.30 uur een talenteninstuif in de turnhal van sportcentrum Laco in Zierikzee. Als u hierover meer informatie wilt dan kunt u mailen naar [email protected] of naar [email protected]

VISDIEFJE
Vorige week lag er een vreemde pet op een tafel, maandagochtend lag er een onafgemaakt plakwerkje in de klas, dinsdag lagen er spullen uit de kast zomaar door elkaar op de grond. Dat kon alleen maar het werk zijn van ‘Boef’, uit het prentenboek dat we met elkaar hebben bekeken! Boef ontsnapt af en toe uit de gevangenis en wil dan na schooltijd graag met onze spullen komen spelen. Maar … hij kent de regels niet! We hebben samen een brief opgesteld: Boef mag best komen spelen maar hij moet goed voor onze spullen zorgen en netjes opruimen! Dat doen we zelf toch ook? Een van de kinderen stelde voor om agent (poppenkastpop) in de klas te laten slapen zodat hij boef kan betrappen. Agent ligt nu op de loer in het poppenbed …
Deze week kregen we een nieuwe pop om buiten mee te spelen. Hij was een beetje vies en daarom heeft een van de kinderen hem uitgebreid in bad (watertafel) gedaan. Lekker soppen met een washandje … het duurde natuurlijk erg lang voordat de pop schoon was (!) Een andere kleuter stond in de huishoek voor de spiegel, wees onder de bovenarmen en zei: “Mijn oma heeft hier van die … eh, van die hangen!”
Aanstaande vrijdag heeft juf Greetje vrij. Juf Yvonne en juf Marjolein staan dan samen voor de klas.
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
De derde week is alweer bijna voorbij. Inmiddels hebben we onze eerste klassenvergadering gehouden. We bespraken met elkaar wat al goed gaat en wat nog beter kan. De kinderen hebben dit in tweetallen met elkaar besproken. De juf heeft alles wat goed ging opgeschreven en daarvan hebben de leerlingen in tweetallen of alleen, een tekening van gemaakt. Voor wat nog beter kon, hebben we met elkaar een oplossing bedacht.
Deze week hadden we van het NME een leskist te leen met hierin o.a. vier (opgezette) vogels die voorkomen rondom de Oosterschelde. Eén van de leerlingen kende alle vogels en mocht een ‘quiz’ leiden waarin de kinderen mochten raden welke vogels we zagen. Ook luisterden we naar de geluiden van de scholekster en deden ook hier een raadspelletje mee. De kinderen herkenden al heel snel de verschillende geluiden. Knap hoor!
Met lezen heeft de startgroep inmiddels drie letters geleerd. Vraag uw kind maar eens welke letters!
Ja, er wordt (weer) hard gewerkt in de klas.
We hebben nog niet van alle leerlingen het rapport ontvangen. Wilt u dit deze week aan uw kind meegeven? Alvast hartelijk bedankt!
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
De derde week zit er op en we merken dat we met elkaar steeds meer routine ontwikkelen in het verloop van het lesrooster. Inmiddels werken we bij rekenen weer, net als voor de zomervakantie, op Snappet. De leerlingen die hier nog nooit mee gewerkt hebben, zijn enthousiast en gebruiken hun Snappet inmiddels al alsof ze het al jaren gewend zijn. Bij spelling zullen we binnenkort ook de overstap maken van ‘Taal in Blokjes’ naar Snappet. In de kring hebben we gisteren een soort schatkist laten zien, die we gaan vullen met trotse herinneringen. Er zijn op 1 dag al drie foto’s gemaakt van leerlingen met hun werk waar ze trots op zijn. Die foto’s gaan in de schatkist en vlak voor de herfstvakantie bekijken we met elkaar onze trotse momenten. Er wordt hard gewerkt, dus de schatkist zal tegen die tijd aardig vol zitten … Morgen geven we aan alle leerlingen hun gymtassen mee. We willen u vragen de gymkleren te wassen. De eerste paar gymlessen was het namelijk behoorlijk warm, dus u snapt dat de gymkleren toe zijn aan een wasbeurt. Graag zien we de gymkleren volgende week (uiterlijk dinsdag want dan gymmen we weer) retour. Dank u wel! De eerste lege flacons en plastic flessen voor het maken van het afvalbeheer op 17 september zijn inmiddels ingeleverd, dat is fijn. We kunnen nog wel wat bruikbaar afval gebruiken …
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Wat een leuke week hebben we gehad in de groep. Helaas waren er ook een aantal zieke en of afwezige kinderen, hopelijk hebben we volgende week weer de volledige klas.
De basisvakken lezen, rekenen, taal en spelling gaan erg goed. De kinderen zijn hard aan het werk en houden zelf in de gaten wanneer ze moeten wisselen van instructie. Voor rekenen zijn we veel bezig met leren te automatiseren. Dit doen we deze week met optelsommen en met de tafels van 6 en 7. Met lezen zijn we als extra aan het flitslezen, zo snel mogelijk losse woorden lezen.
Naast deze basisvakken hebben we ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde en Engels. Voor deze vakken hebben we veel enthousiasme gezien. Leuk.
Vandaag hebben we de leerlingen voorbereid op morgen. Morgen gaan we naar het burgerweeshuis. We hopen op een leuke en leerzame middag.
Alvast een prettig weekend.
juf Mieke en juf Joyce

STRANDLOPER
Vergeten jullie de niet de plastic flessen mee te nemen voor de afval-les op 17 september? Doppen, kurken en andere plastic spullen mogen ook. Op 22 september kun je vanaf 10 uur je werkstukje inleveren om mee te doen aan de wedstrijd.
Morgen, vrijdag, staat juf Mieke in de Strandloper want dan ben ik in de kleutergroep, de Visdiefjes. Juf Mieke zal in het kader van monumentendag samen met de kinderen van de Aalscholver het Burgerweeshuis in Zierikzee bezoeken.
juf Yvonne

OP DE KALENDER
Dinsdag 18 september: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Dinsdag 18 september 17.30-18.30 uur: Ouder- en kind-avond voor alle groepen
Donderdag 27 september: Studiedag voor het personeel, kinderen vrij

Onze contactgegevens