ga naar   Obase
Nieuwsbrief 8 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inspectiebezoek.
Afgelopen donderdag hebben twee inspecteurs onze school bezocht. Zij hebben door klassenbezoeken, verschillende gesprekken en dossieranalyse de onderwijskwaliteit op SBO de Meie op verschillende gebieden beoordeeld. Alle onderdelen zijn met een voldoende beoordeeld. Als team zijn we hier blij mee en trots op. Deze beoordeling is voor ons een bevestiging dat we op een goede manier aan de onderwijskwaliteit op de Meie aan het werk zijn. Daarnaast zullen wij tips en adviezen vanuit dit onderzoek meenemen om verdere schoolontwikkeling vorm te geven. We kijken terug op een positief inspectiebezoek.

Vragenlijst.
In januari zullen we weer een oudercafé organiseren. Omdat we het belangrijk vinden om met zoveel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te kunnen gaan wil ik u vragen de vragenlijst middels deze link in te vullen: https://www.survio.com/survey/d/V3U4K2E0U8T5K9Y6Y.
De lijst bevat enkele vragen over uw mogelijkheden en overwegingen om het oudercafé wel of niet bij te kunnen wonen. Het kost slechts enkele minuten om de lijst in te vullen. U helpt ons hiermee om een geschikt moment voor het volgende oudercafé te kunnen plannen. Alvast bedankt voor de moeite!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLFRUIT
Onze school doet weer mee met EU-schoolfruitproject, en dat begint volgende week.
We krijgen elke week drie porties fruit (of soms groente) voor de leerlingen. Ze krijgen dat op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
De schoolfruitperiode duurt tot half april.
Volgende week krijgen we: ananas, sinaasappels en appels.
Als u meer informatie wilt over dit project kunt u kijken op de website: www.euschoolfruit.nl

WATERLEIDING EN GEZONDHEID
Deze week zijn er twee rapporten verschenen over de gezondheidsrisico’s voor kinderen van loden waterleidingen. Misschien heeft u daarover iets in de krant of op internet gelezen. Alle scholen kregen van de GGD meer informatie over dit onderwerp.
Waar gaat het over? Kraanwater kan te veel lood bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. Als je te veel lood binnenkrijgt kan dat schadelijk zijn voor je gezondheid. Dit geldt met name voor kinderen tot 8 jaar.
-Loden waterleidingen zijn alleen gebruikt in huizen die gebouwd zijn vóór 1960, vaak zijn die inmiddels bij een verbouwing vervangen.
-Bij nieuwe kranen is het advies om de eerste drie maanden goed door te spoelen, bij elk gebruik voor consumptie eerst tien seconden laten doorlopen.
Als u hierover meer wilt weten kunnen wij u alle informatie van de GGD doorsturen. Laat u het even weten als u daar prijs op stelt?

VISDIEFJE
Als het goed is heeft u via Parro een uitnodiging gehad voor het Novembergesprek over uw kind. We hebben nog niet van alle ouders een reactie mogen ontvangen. Wilt u alstublieft laten weten of de voorgestelde datum u schikt? Alvast bedankt!
Deze week hebben we een start gemaakt met een nieuw thema: de bakker. We gaan de huishoek omtoveren in een bakkerij. Misschien heeft u thuis wel spulletjes die we een paar weken mogen lenen? (bijvoorbeeld een deegroller, garde, bakblik, cupcakevormpjes, enzovoort)
Maandag vierden we de zesde verjaardag van Boaz. Hij vertelde over alle cadeautjes die hij had gekregen en over de traktatie die hij samen met zijn mamma had gemaakt. De traktatie; rijkelijk met gekleurde minisnoepjes versierde cakejes, smaakte de kinderen prima!
Met lezen (groep 3) zijn we inmiddels begonnen aan kern 3. In deze kern leren de kinderen de volgende letters: d – oe – z – ij – en h.
En volgende week sluiten we rekenblok 2 af met een toets. Daarna starten we met blok 3.
Vandaag is juf Greetje vrij en staat juf Marjan voor de groep. Natuurlijk samen met juf Marjolein.
juf Greetje, juf Marjolein en juf Marjan

SCHOLEKSTER
Gisteren kwamen er twee dames op bezoek in de klas. Ze namen een kijkje bij de start van onze dag tijdens het kringmoment en het leesmoment. Dat was best een beetje spannend maar iedereen was betrokken en deed enorm goed zijn best. Wat zijn wij trots op onze kanjers!
Na een week van hard werken sluiten we deze week af met een gezamenlijk ontbijt. Sommige kinderen waren al bezorgd dat ze thuis niets mochten eten. Ze dachten dat het ‘verboden’ was. Dat is gelukkig niet het geval.
Met zwemmen gaan we vandaag wakzwemmen. De kinderen hebben er erg veel zin.
Dat is nog eens een leuke afsluiting van de week!
We wachten in spanning af wat de volgende week ons weer brengt.
juf Marleen, juf Marjan, meester Sven

STRANDLOPER
Bastiaan is op zijn nieuwe fiets naar school gekomen. Wat een stoere fiets is dat!
Vandaag hebben we heerlijk ontbeten met z’n allen bij het Nationaal Schoolontbijt. Lekker & gezellig!
juf Yvonne, juf Mieke en juf Tessa

AALSCHOLVER
Er is blijkbaar goed geleerd voor de toetsen van aardrijkskunde en natuur, want iedereen heeft beide toetsen voldoende gemaakt, heel knap.
De toets geschiedenis staat a.s. maandag op de planning. Ook in de planning: de drempeltoets voor de schoolverlaters zal afgenomen worden op dinsdag 19 november. Volgende week volgt hierover nadere informatie. En nu we toch de planning aan het doornemen zijn: op dinsdag 10 december brengen we een bezoek aan de Pontes in de ochtend. We zullen daar een tweetal lessen bijwonen.
Maandag hebben we bij geschiedenis een quiz gedaan als voorbereiding op de toets, hopelijk een goede oefening …
Afgelopen woensdag was een beetje een bijzondere dag doordat er maar 13 leerlingen in de groep aanwezig waren.
Woensdagmiddag was de verkiezing van de Kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland. Uit onze klas hebben Berend en Raphael daar aan mee gedaan. Ze moesten een presentatie geven en een openingstoespraak houden. Spannend hoor! Ze hebben het allebei heel goed gedaan maar helaas hebben ze de verkiezing niet gewonnen.
Juf Marlon heeft besloten een dagje minder stage te lopen in verband de drukte met haar studie, vanaf deze week is zij op woensdag niet meer op de Meie (op dinsdag en donderdag wel).
Vandaag hebben we de topotoets gedaan, wie weet is die net zo goed gemaakt als de rest!
juf Janneke, juf Nicole, meester Sven

OP DE KALENDER
Vrijdag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 20 december: Vrije middag vanaf 12:30 uur
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens