ga naar   Obase
Activiteitenkalender

De bijzondere activiteiten dit schooljaar:

(bijgewerkt mei 2019)

Woensdag 15 mei – Muziekvoorstelling Keet in de kerk
Maandag 27 t/m woensdag 29 mei – Schoolverlaters op kamp
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei – Hemelvaartsdag en vrijdag erna vrij
Donderdag 6 juni – Schoolreis middenbouw en bovenbouw
Donderdagmiddag 13 juni – Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 14 juni – Studiedag, kinderen hele dag vrij
Maandag 10 juni – Pinksteren, vrije dag
Dinsdagmiddag 25 juni – Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Donderdag 4 juli – Eindejaarsfeest
Vrijdagmiddag 5 juli – Begin zomervakantie, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 – Zomervakantie

Maandag 19 augustus 2019 – Eerste schooldag in het nieuwe schooljaar

Onze contactgegevens