ga naar   Obase
Nieuwsbrief 10 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuwsbrief.
Net als vorig schooljaar ontvangen jullie ook dit jaar elke vrijdag een nieuwsbrief van ons waarin we jullie op de hoogte houden van algemene zaken met betrekking tot de school. Wel is er een verandering qua inhoud van de nieuwsbrief. Zoals aangegeven zullen we jullie via de nieuwsbrief steeds op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen rondom de school. De specifieke stukjes vanuit de verschillende groepen komen dit jaar te vervallen. Natuurlijk willen we nog steeds graag met jullie delen wat er in de klas gebeurt of vertellen hoe een dag verlopen is. We hebben echter gemerkt dat we dit heel goed en gemakkelijk kunnen doen via Parro. Zo goed als alle ouders zijn hierop aangesloten, wat hartstikke fijn is! Gerichte informatie over de groep waar je kind in zit zul je vanaf nu dus via Parro ontvangen. Mocht je nog geen gebruik maken van Parro, vraag één van de leerkrachten van je zoon of dochter om een (nieuwe) uitnodiging te versturen.

Schoolgids.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie de schoolgids voor dit schooljaar. Hierin staat onder andere beschreven hoe we op De Meie werken en wat we belangrijk vinden. Ook vind je hierin allerlei praktische informatie over de school. De schoolgids is ook te lezen op onze website: demeie.obase.nl.

Regeling extra verlof.
Zo aan het begin van het schooljaar wil ik de ‘regeling vrijstelling schoolbezoek’ weer even onder jullie aandacht brengen. Na strenge controle vanuit de onderwijsinspectie zijn de regels en afspraken over het verlenen van extra verlof op papier gezet. In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de folder met alle informatie. Ook is deze folder op onze website na te lezen. Verlofaanvragen zullen volgens de regels en afspraken die in deze folder staan beoordeeld worden.

Start om 8.30 uur.
Even wennen, onze school start een kwartier vroeger dan vorig schooljaar. Iedereen had dat deze week in de gaten, heel fijn. Sommige kinderen kwamen om 8.30 uur op school aan, het duurt dan nog een paar minuten voor ze in de klas aanwezig zijn. Ik wil jullie vragen ervoor te zorgen dat de kinderen om 8.30 uur binnen zijn zodat we gezamenlijk en rustig aan de dag kunnen beginnen. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Maartje de Viet.

SCHOOLREIS
Volgende week krijgen jullie meer informatie over de schoolreis op vrijdag 24 september. Veel ouders hebben de bijdrage inmiddels al betaald, fijn! Voor wie nog niet betaald heeft nog even een herinnering:
De kosten voor de schoolreis zijn € 25,00 per kind, graag overmaken naar: bankrekeningnummer NL21 ABNA 047 83 81 387 van Stichting Vrienden van de Meie, graag vermelden ‘schoolreis’ en de naam van je kind. Je kunt het geld ook meegeven naar school.

GROEN FORMULIER
Maandag kregen de kinderen een groen formulier mee, nog niet alle kinderen hebben dit (ingevuld) mee terug genomen. Graag zo spoedig mogelijk!

VERJAARDAGEN
11 september: Benyamin
18 september: Jeremy

OP DE KALENDER
Vrijdag 24 september: Schoolreis
Vrijdag 8 oktober: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 19 oktober: Schoolfotograaf
Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober: Herfstvakantie

Onze contactgegevens