ga naar   Obase
Nieuwsbrief 11 september

WOENSDAG STUDIEDAG
Woensdag 16 september heeft het team een studiedag, de kinderen zijn die dag vrij.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona maatregelen.

We zien dat de corona maatregelen, die gericht zijn op het thuisblijven bij klachten, steeds vaker gevolgen hebben voor leerlingen. Verschillende leerlingen zijn al enkele dagen thuisgebleven met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten. We verwachten dat deze situatie zich met de komst van het najaar helaas vaker voor zal gaan doen. In de herfst steken verkoudheidsvirussen immers vaak de kop op. We vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de gezondheid van iedereen binnen de school en de richtlijnen te blijven volgen. We vragen je dan ook alert te blijven en je kind thuis te houden in het geval van klachten. De beslisbomen (schema’s) in de bijlage van deze nieuwsbrief helpen je te bepalen of je kind wel of niet naar school mag komen. Natuurlijk kun je ook altijd navraag doen bij ons.

Om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden zullen we schoolwerk aanbieden op dagen dat leerlingen thuis zijn, maar fit genoeg zijn om wat werk te maken. Voor leerlingen van groep 4 t/m 8 zal het werk via Snappet aangeboden worden zoals jullie dat vorig jaar tijdens de periode van het thuisonderwijs ook gewend waren. Voor leerlingen die werken met de lesstof van groep 3 zal op een aangepaste manier schoolwerk aangeboden worden. Hierover ontvangen jullie later verdere informatie. Voor de kleuters zullen we in overleg met ouders bespreken wat wenselijk is.

Hou er daarnaast rekening mee dat ook leerkrachten verkouden kunnen worden en vanwege de coronamaatregelen niet naar school mogen komen. In dat geval wordt er direct een coronatest aangevraagd. Bij een negatieve uitslag mag de leerkracht weer aan de slag. Het kan echter enkele dagen duren voordat de uitslag van een test bekend is. We verwachten dat dit gevolgen gaat hebben voor de bezetting van de groepen aangezien het voorheen vaak al moeilijk was een invaller te regelen. Natuurlijk zullen we altijd op zoek gaan naar een oplossing, maar het kan helaas voorkomen dat we klassen naar huis zullen moeten sturen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Wist u dat…….
– alle kinderen van het Visdiefje elke dag met veel plezier naar school komen?
– zij dan eerst een spelletje aan tafel mogen doen?
– om 8.45 uur de time-timer op het digibord “afgaat”?
– ze dan al heel stil in de kring kunnen gaan zitten?
– we dan samen liedjes zingen met de ukelele?
– dan ook bespreken welke dag het is en wat voor weer?
– de kinderen van groep 1 en 2 dan gaan spelen en werken?
– de kinderen van groep 3 dan weer gaan oefenen met leren lezen en rekenen?
– er ook nog veel tijd is voor heel veel activiteiten in de kring en in de klas met z’n allen?
– we allemaal ook nog dagelijks buiten spelen?
– deze laatste activiteit toch wel de favoriet blijft?
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Afgelopen week is er dagelijks gezocht naar de drie salamanders op het schoolplein; iedere keer vonden de kinderen er minimaal één en durfden veel kinderen de salamander(s) even vast te houden.
Deze week ook onze eerste ‘Grej of the day’ gehad: ’s ochtends stond er het raadsel ‘midden in het web’ op het bord en konden de kinderen de hele ochtend bedenken waarover het raadsel zou gaan. Aan het einde van de ochtend werd het eindelijk duidelijk … Spinnen! In een super korte les werden er weetjes over spinnen verteld en laten zien. Wisten jullie dat vrouwtjesspinnen groter zijn dan mannetjesspinnen?
Als extra leuke activiteit zijn we donderdag naar de atletiekbaan gegaan. Juf Marleen had kunnen regelen dat we daar leuke onderdelen konden doen, zoals verspringen, sprinten en werpen. Met zijn allen hebben we eerst de spieren los gemaakt en vervolgens in twee groepen actief aan de slag gegaan. Wat een enthousiaste, sportieve kinderen!
Fijn weekend!
juf Marleen, juf Rosanne en juf Sandra

STRANDLOPER
Een beetje vreemde week, veel kinderen die één of meerdere dagen thuis waren in verband met een snotneus. Helaas is dit de regel bij Covid-19.
We merken dat de kinderen aan het eind van de week erg moe zijn, het is weer wennen aan het naar school gaan.
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Na Ryans verjaardag vorige week hadden we deze week weer twee jarigen: deze week heeft Stef op maandag getrakteerd en Ari op donderdag, wat een feestweek. Volgende week is Shayne jarig, dus we blijven feest vieren …
We zijn inmiddels al helemaal gewend aan het werken op de Chromebooks, we zijn trots dat iedereen er zo voorzichtig mee is.
Dinsdag hadden we een gastles van bureau Halt over groepsdruk en de invloed van een groep op gedrag. Heel interessant!
Woensdag zijn de Chromebooks voor het eerst gebruikt op een educatieve website. Het was heerlijk, iedereen zijn eigen koptelefoon op en werken maar.
Afgelopen week zijn er iedere dag wel een paar kinderen afwezig geweest vanwege verkoudheid. We hopen de klas weer snel compleet te hebben … Over compleet gesproken, ook Kyaro sluit op dinsdag en donderdag weer digitaal aan bij de klas bij de opstart. Zo kunnen we hem weer zien, fijn!
juf Janneke, juf Nicole, juf Tessa en juf Rosanne

VERJAARDAGEN
11 september: Benyamin
15 september: Shayne
18 september: Jeremy

OP DE KALENDER
Woensdag 16 september: Studiedag, leerlingen vrij
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens