ga naar   Obase
Nieuwsbrief 12 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Lestijden SBO de Meie (herhaald bericht).
Zoals jullie misschien al wel eens hebben gemerkt of gehoord hanteren veel scholen tegenwoordig andere lestijden dan ‘vroeger’ gebruikelijk was. Er zijn veel verschillende lesroosters mogelijk. Op de Meie hebben we als team samen met de MR onderzoek gedaan naar passende lestijden voor onze school. Daaruit zijn wat ons betreft twee geschikte opties overgebleven. We vinden het belangrijk ook de voorkeur van ouders in een definitieve beslissing mee te nemen. Omdat het organiseren van een oudercafé over dit onderwerp op dit moment niet mogelijk is, hebben jullie vorige week een informatiefilmpje ontvangen. Daarnaast hebben de kinderen van groep 1 t/m 7 een (groene) brief mee naar huis gekregen. We hebben nog niet alle brieven teruggekregen, wil je deze komende week mee terug naar school geven indien je dit nog niet gedaan hebt? Zo kunnen we in beeld brengen welk lesmodel de voorkeur van ouders heeft. De nieuwe lestijden zullen pas vanaf volgend schooljaar ingaan. Voor vragen of extra uitleg mag je natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Trakteren.
We vieren natuurlijk graag de verjaardagen van kinderen op school. Trakteren hoort daarbij. We willen dit graag zo veilig mogelijk doen met betrekking tot het coronavirus.  Daarom mogen alleen verpakte traktaties uitgedeeld worden. Mocht je zoon of dochter binnenkort jarig zijn, wil je daar dan alsjeblieft rekening mee houden? Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

STUDIEDAG WOENSDAG 17 MAART
Let op: aanstaande woensdag zijn de kinderen vrij!

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen we ananas, peren en worteltjes.

VISDIEFJE
Wist u dat ………

  • de kinderen gisteren met “vliegers” in de wind hebben gespeeld?
  • ze dit erg grappig vonden?
  • we met elkaar gepraat hebben over tanden poetsen en de tandarts?
  • de kinderen uit groep 3 een verzinselpet (pet met alle letters) gemaakt hebben?
  • zij met deze pet zelf hele mooie verhalen schrijven in een speciaal schrift?

SCHOLEKSTER
Afgelopen week eindigde nogal stormachtig. Maar ondanks dat, zijn we natuurlijk wel gewoon naar buiten geweest tijdens de pauzes.
We kregen onlangs van een aardige mevrouw een aantal rollen met prachtige kleuren (spring)touw. Een aantal kinderen heeft al een mooie kleur springtouw gekregen. Ze kunnen hier dan heerlijk mee spelen in de pauzes.
Afgelopen week hebben we een aantal van jullie mogen ‘ontmoeten’ tijdens het rapportgesprek. Fijn dat we in alle openheid  de ontwikkeling van je kind mochten bespreken.
Ook is er weer goed nieuws voor onze kinderen: we mogen weer gaan zwemmen! Maar let op, dit is pas op vrijdag 26 maart! Wil je dit alvast noteren en je kind op deze vrijdag zwemspullen meegeven?
Fijn weekend allemaal!
De juffen

STRANDLOPER
De meeste rapportgesprekken hebben al plaatsgevonden. Vandaag krijgt uw zoon  / dochter het OP mee naar huis Zou u zo vriendelijke willen zijn deze ondertekend mee terug te geven? Wanneer u op- of aanmerkingen hebt, kunt u ons mailen, bellen of via Parro reageren.
Lucas is onze nieuwe ‘Kanjer van de week’.
De juffen

AALSCHOLVER
Deze week hebben de maatregelen rondom Corona zich laten gelden in de groep: we hebben vrijwel iedere dag met een kwart minder leerlingen in de klas gezeten.
We zijn begonnen met de eerste rapportgesprekken. Doordat we 10 schoolverlaters hebben, voeren we maar een handjevol rapport- of OP-gesprekken. We hopen die begin volgende week verder af te ronden. We ontvangen graag alle ondertekende OP’s terug. Ook missen we van een aantal leerlingen nog de gele briefjes over de bibliotheek-enquête. We willen de leerlingen graag klassikaal hiermee aan de slag laten gaan, maar dat kan op dit moment nog niet omdat we nog best wel veel formulieren niet terug hebben ontvangen. Willen jullie daaraan denken? Ook de groene lestijdenbriefjes mogen mee naar school.
Maandag 15 maart gaan we in de klas een werkboekje maken over een boek naar keuze. Alle leerlingen kiezen een boek uit de boekenkast op school of een boek van thuis, en gaan een soort dagboekje maken over dat boek. Een aantal leerlingen wil graag een boek van thuis meenemen. Dat is natuurlijk prima; help je je zoon of dochter om eraan te denken?
Vandaag hebben de leerlingen de topotoets gemaakt over West-Nederland. Er is al druk geleerd hoorden we, We zijn benieuwd of de topo er goed in zat.
De juffen en de meester

OP DE KALENDER
Woensdag 17 maart: Studiedag voor het team, kinderen vrij
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag, vrij
Maandag 5 april: Tweede paasdag, vrij
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaartsdag, vrij

 

Onze contactgegevens