ga naar   Obase
Nieuwsbrief 16 juli

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groepsindeling 2021-2022.
Volgend schooljaar ziet de groepsindeling er als volgt uit:
Visdiefje: Aiden, Jeffrey, Dilano, Zahra, Benyamin, Rosano, Jill, nieuwe leerling?
Scholekster: Bruk, Carmen, Boaz, Thijn, Jeremy, Pim, Lorenzo, Sem, Jane, Bradley, Abdirahman, Nikkie, Luca
Aalscholver: Liam, Mathijs, Vera, Kevin, Ryan, Xem, Tiffany, Meggie, Djaela, aid, Anoek, Dave, Kyaro, Stef, Thierry
Strandloper: Fleur, Lucas, Kyo, Aiden, Jacob, Milan, Tyler, Bastiaan, Elisha, Nimme, Jennifer
Natuurlijk zijn jullie ook benieuwd welke juffen in welke groepen zullen werken. Zoals jullie weten zijn we op dit moment druk op zoek naar nieuwe collega’s. Ik verwacht hier volgende week duidelijkheid over te hebben en zal jullie dan natuurlijk op de hoogte brengen.

Donderdag 22 juli tussen 9 uur en half 10 zullen de kinderen gaan kennismaken in hun nieuwe groep zodat de kinderen weten bij welke klasgenoten en juffen ze volgend schooljaar in de groep komen.

Einde schooljaar.
Donderdag 22 juli (na het kennismaken in de nieuwe groep) vieren we het einde van het schooljaar met de kinderen. Het belooft een gezellige en sportieve dag te worden! Vrijdagochtend 23 juli nemen we met de kinderen afscheid van Juf Marleen, Meester Sven en Juf Yvonne. Daarna start om 12.15 uur de welverdiende zomervakantie voor de kinderen die opgehaald worden of zelfstandig naar huis gaan. Om 12.30 uur worden ook de kinderen die met de taxi naar huis gaan uitgezwaaid.

Directietaken Maartje.
Ik wil jullie graag op de hoogte brengen van het feit dat ik volgend schooljaar, door het vertrek van een collega-directeur binnen Obase, naast mijn 3 werkdagen op De Meie ook 1,5 dag werkzaam zal zijn op basisschool ‘Binnen de Veste’ in Zierikzee.  Een leuke nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb😊.

Ondertekenen OP’s (herhaald bericht).
Jullie hebben net een oudergesprek gehad met de mentor van je zoon of dochter, of het gesprek staat binnenkort gepland. Tijdens het gesprek wordt de ontwikkeling van je kind besproken aan de hand van het OP. Graag ontvangen wij het OP ondertekend terug voor in het dossier, willen jullie eraan denken dit voor de zomervakantie mee terug naar school te geven? Alvast bedankt!

Lezen in de zomervakantie.
Met deze nieuwsbrief sturen we informatie vanuit de bibliotheek mee over leestips en ideeën voor de zomervakantie. Om een ‘leesdip’ te voorkomen is het erg belangrijk dat kinderen ook tijdens de zomervakantie blijven lezen. Bovendien is (voor)lezen natuurlijk hartstikke leuk! Wij ondersteunen de tips en ideeën vanuit de bieb dan ook graag en adviseren jullie de brief door te nemen en tijdens de zomervakantie regelmatig te blijven (voor)lezen.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Wist u dat …..
–  de kinderen nog steeds heel hard werken?
–  ook al is het bijna zomervakantie?
–  wij daar heel trots op zijn?
–  in de tent graag gespeeld of gelezen wordt?
–  scheerschuim op tafel altijd een feestje is?
–  we nog steeds graag met de nieuwe fietsen spelen buiten?
–  we mooi kunnen schrijven in groep 3?

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hebben we de laatste OP-gesprekken gevoerd. Mocht u het OP nog niet getekend mee naar school gegeven hebben, wilt u dit dan a.u.b. komende week nog doen? Alvast hartelijk bedankt.
Vandaag krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis.
Wilt u volgende week de kinderen een plastic tas meegeven  naar school zodat ze al hun spullen mee kunnen nemen.
Wij wensen u een heel fijn weekend!

STRANDLOPER
Volgende week de allerlaatste week van dit schooljaar. Maandag en woensdag staat juf Mieke weer voor de klas.
Donderdag is er feest en vrijdag nemen we afscheid van elkaar.

AALSCHOLVER
We gaan de laatste week van dit schooljaar alweer in. We zitten niet stil, integendeel! We ronden vakken af, maken toetsen en werken gewoon rustig verder volgens het rooster.
Komende woensdag is het afscheid (en de laatste schooldag) van groep 8, daar komt deze week nog een berichtje over op Parro met daarin de laatste informatie.
Zou u uw kind dinsdag een tas mee willen geven? We gaan in de loop van de week de laatjes leegmaken en spullen meegeven.
Vandaag trakteerde Djaela en maandag vieren we de verjaardag van Xem in de klas.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt juf Janneke, op woensdag meester Arjo.

VERJAARDAGEN
19 juli: Xem
21 juli: Milan

OP DE KALENDER
Vrijdag 23 juli: ’s Middags vrij, begin zomervakantie
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september: Zomervakantie
Maandag 6 september: Weer naar school

Onze contactgegevens