ga naar   Obase
Nieuwsbrief 19 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Thuisonderwijs.
We zijn vandaag voor het eerst, sinds de laatste scholensluiting, met een klas over moeten schakelen op thuisonderwijs. De leerlingen van de Aalscholver konden vandaag niet naar school omdat er geen leerkracht beschikbaar was. Gelukkig was juf Janneke wel in de mogelijkheid om de kinderen vanuit huis te ondersteunen bij hun werk. Helaas was er voor vandaag geen andere oplossing te vinden. We hopen het onderwijs de komende periode voor alle kinderen gewoon op school te kunnen blijven verzorgen en zullen ook steeds naar oplossingen zoeken om dit te kunnen doen. Onder de huidige omstandigheden blijkt dit helaas niet altijd mogelijk. In dit geval bedanken we de ouders van de leerlingen uit de Aalscholver dat zij hun kind vandaag zelf opgevangen en ondersteund hebben.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Vanaf deze week werken we over pasen met de kinderen. We hebben al leuke kippen gemaakt! Donderdagmiddag hebben we op een heel bijzondere manier eieren geverfd: met scheerschuim en verf werd het echte kunst.
De juffen

SCHOLEKSTER
Afgelopen week waren er, zoals u weet, verkiezingen. Onze groep heeft hier tijdens Nieuwsbegrip, onze methode voor begrijpend lezen, over gehoord en gelezen. We keken eerst met de hele klas een filmpje van het jeugdjournaal. Een deel van de  groep ging daarna met meester Sven aan de slag met het lezen van de tekst en het maken van de vragen. Het andere deel van onze groep, ging met de juf aan de slag. Deze groep had nog nooit gewerkt met Nieuwsbegrip. Wat waren ze enthousiast! De juf las de tekst eerst voor, waarbij de kinderen dus heel goed moesten luisteren. Dat deden ze heel goed want ze wisten alle vragen te beantwoorden. De kinderen hebben dit werk mee naar huis gekregen zodat u dit eventueel later nog eens met uw kind kunt bekijken.
Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaat het schoolzwemmen weer starten. De eerste zwemles is volgende week vrijdag 26 maart. Wilt u uw kind dus zwemkleding meegeven?
Alvast hartelijk bedankt en voor nu wensen wij u een fijn weekend!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
Dit was een kort weekje door de extra vrije dag, veel kinderen hebben buiten gespeeld of hebben lekker genoten van ‘dagje vrij’.
We krijgen binnenkort (online) een schrijfster in de klas, Janneke Schotveld. We hebben alvast een filmpje gekeken van de Biebjuf om te zien welke boeken ze allemaal geschreven heeft. Wij hebben ‘Superjuffie’ van haar in de klas om voor te lezen. De kinderen mogen vragen bedenken om aan Janneke te stellen maar dat is best moeilijk!
De juffen

AALSCHOLVER
Deze week eindigde helaas anders dan anders doordat juf Janneke vrijdag niet kon komen werken. Volgende week hopen we er allemaal weer gezond en wel te zijn.
De topotoets van vorige week is gelukkig aardig goed gemaakt. Maandag staat de toets voor geschiedenis (thema 2) op het rooster. Alle leerlingen hebben hun werkboek en een samenvatting mee naar huis, hopen we.
Komende week doen we als groep mee aan de Week van het Geld. Dat betekent dat onze rekenlessen de hele week worden vervangen door lessen over geld. Er zitten in het lesprogramma ook vragen waarvan het de bedoeling is om deze thuis te bespreken, een gesprekje te houden over het verschil tussen vroeger en nu qua betaalmiddelen enz. Per dag zullen we een Parro bericht sturen over de thuisvragen van die dag. De volgende dag bespreken we dan de resultaten.
Op woensdag is er geen geldles, want die ochtend doen we de Tweede Kamer verkiezingen dunnetjes over. We gaan het hebben over de verkiezingen bij Nieuwsbegrip maar we zullen ook eens kijken hoe de kinderstemwijzer eruitziet en materialen bekijken die met stemmen te maken hebben.
Het groene briefje met de MR-enquête over de lestijden hebben we nog niet van iedereen terug ontvangen. Denken jullie ook aan het meegeven van het ondertekende OP? Dank jullie wel alvast!
De juffen en meester

OP DE KALENDER
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag, vrij
Maandag 5 april: Tweede paasdag, vrij
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaartsdag, vrij

 

Onze contactgegevens