ga naar   Obase
Nieuwsbrief 19 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona.
Helaas is er op dit moment sprake van een hoog aantal besmettingen in het hele land. Deze week is duidelijk geworden dat de besmettingen onder basisschoolleerlingen oplopen. Om deze reden zal ik vanmiddag overleg hebben met mijn collega-directeuren van Obase. Mogelijk zullen we aanvullende afspraken maken met betrekking tot corona-maatregelen op de scholen. Als dit het geval is zal ik jullie hier zo snel mogelijk over informeren via Parro.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen de kinderen: rettich, sinaasappels en worteltjes.

VERJAARDAGEN
26 november : Mees

OP DE KALENDER
Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest
Maandag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 24 december: Vrije middag, vanaf 12:15 uur
Maandag 26 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens