ga naar   Obase
Nieuwsbrief 25 juni

STUDIEDAG
Volgende week vrijdag, 2 juli, zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona maatregelen.
Zoals jullie weten worden de algemene corona maatregelen in de maatschappij per 26 juni versoepeld. Het zag er naar uit dat de maatregelen voor het onderwijs tot de zomervakantie niet zouden veranderen. Vanuit de PO-raad, de organisatie die opkomt voor de belangen van het basisonderwijs, is echter aangegeven dat de maatregelen in het onderwijs niet meer passen bij de versoepelingen in de rest van de maatschappij. Het kabinet heeft nu besloten de maatregelen in het onderwijs toch te versoepelen. Zo hoeven groepen niet meer strikt uit elkaar gehouden te worden en vervalt het advies om een mondkapje te dragen in de school. Daarnaast is er weer meer ruimte voor het plannen van activiteiten buiten de school. De basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand tussen volwassenen, handen wassen en thuisblijven/laten testen bij klachten blijven wel van toepassing.

Een belangrijke aanpassing is verder dat ouders weer welkom zijn in de school. Daardoor kunnen de laatste oudergesprekken van dit schooljaar toch op school gevoerd worden. Natuurlijk alleen als iedereen zich daar prettig bij voelt. We hebben ondertussen veel ervaring met het voeren van gesprekken via google meet, dat blijft ook een optie. Via de mentor van je kind kun je binnenkort een afspraak maken voor een gesprek op school of digitaal.

Wel blijven de basisregels zoals hierboven beschreven van kracht, dus:

  • Kom alleen naar school als je geen corona klachten hebt,
  • Vul het formulier dat bij de ingang van de school ligt (dit is nodig voor eventueel bron- en contactonderzoek),
  • Was je handen, nies in je elleboog,
  • Houd 1,5 meter afstand van andere volwassenen.

We zijn blij dat we op een veilige manier weer wat meer ruimte krijgen en willen deze ook gebruiken. Ondertussen zijn er echter ook afspraken gemaakt voor aangepaste activiteiten en beschikbaar budget is daarvoor ingezet. Binnen Obase hebben we daarom afgesproken de activiteiten zoals die nu gepland staan door te laten gaan. Voor De Meie geldt dit voor de schoolverlatersactiviteiten. Daarnaast zullen we op 22 juli een eindfeest organiseren voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 waarbij we met de nieuwe maatregelen iets meer mogelijkheden hebben. Tenslotte willen we volgend schooljaar meteen in september de schoolreis plannen. Hier kijken we, samen met de kinderen, namelijk erg naar uit. We weten niet hoe de corona situatie volgend voorjaar zal zijn, dus dan kunnen we maar beter zorgen dat we alvast op schoolreis zijn geweest😊.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Vanaf deze week werken we met de kinderen over De Zomer.
Een vrolijk, zonnig thema.
de juffen

SCHOLEKSTER
Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen, komen de oudergesprekken er weer aan. Een aantal ouders heeft hiervoor al een datum geprikt met de mentor van zijn of haar kind. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk.
Vrijdag mochten we weer genieten van het zwemmen. Voor de kinderen is het aftellen, want ze gaan nog maar 4 x zwemmen.
Op 2 juli staat er een studiedag gepland en zijn de kinderen natuurlijk vrij. Maar zover is het nu nog niet! We gaan eerst ontspannen en zien elkaar maandag weer. Fijn weekend!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
Nog niet alle rapporten zijn terug op school. We verzoeken u deze mee te geven naar school, zodat wij het nieuwe rapport er in kunnen doen. U krijgt in de week van 5 juli een uitnodiging via Parro voor het rapportgesprek van uw zoon/dochter.
Milan heeft gisteren zijn A-diploma gehaald, gefeliciteerd!
De juffen

AALSCHOLVER
Vandaag hebben de kinderen allemaal hun oefenmaterialen meegekregen voor aardrijkskunde. Op 9 juli hebben ze de toets over de begrippen, en op 16 juli de topotoets.
Komende donderdag 1 juli staat het uitje voor groep 8 op het programma, we hebben er zin in! Groep 6 en 7 hebben gewoon school. Juf Janneke zal de dag met ze opstarten, om 11 uur neemt juf Mieke het over zodat zij met groep 8 mee kan.
Op vrijdag zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.
Op Parro is de planning voor de OP gesprekken opengezet voor de ouders van onze groep 6/7 leerlingen. De gesprekken kunnen zowel op school als digitaal plaatsvinden. We hopen u allemaal te zien! De kinderen krijgen komende week alvast hun OP mee, dit zullen we bespreken tijdens het gesprek. Daarna zien we het graag zo snel mogelijk weer ondertekend terug.
De juffen en de meester

VERJAARDAGEN
25 juni: Dave
25 juni: Lucas

OP DE KALENDER
Vrijdag 2 juli: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 23 juli: ’s Middags vrij, begin zomervakantie
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september: Zomervakantie
Maandag 6 september: Weer naar school

Onze contactgegevens