ga naar   Obase
Nieuwsbrief 26 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mogelijkheid ‘oefentherapie’ op school.
Voorheen was het mogelijk om op De Meie fysiotherapie te krijgen onder schooltijd. Helaas is de fysiotherapeute waarmee we samen werkten hier vorig jaar mee gestopt. Ik ben blij te kunnen melden dat we hiervoor vervanging hebben gevonden. Corine Mutsaers start binnenkort met het bieden van behandelingen op onze school. Corine is ‘oefentherapeut’ en kan kinderen met motorische problemen helpen. Ook heeft ze veel ervaring met het ondersteunen van kinderen die problemen ervaren met prikkelverwerking of waarbij primaire reflexen nog niet geïntegreerd zijn. In de folder in de bijlage is meer achtergrondinformatie te lezen. Mocht je denken dat je kind baat kan hebben bij behandeling door Corine, laat het ons dan zeker weten! Wij kijken uit naar deze nieuwe samenwerking waarmee we onze leerlingen weer net iets meer kunnen bieden.

Monitor (vragenlijst) Bieb.
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van onze leerlingen. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
Een keer per jaar vullen leerlingen van de verschillende leerjaren een korte digitale vragenlijst in.
Een keer per jaar vullen docenten een digitale vragenlijst in. Dit gebeurt op onze school in december/januari.
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
-het leen- en leesgedrag van leerlingen
-de leesmotivatie van leerlingen
Met deze informatie kunnen we het leesonderwijs op onze school verder ontwikkelen.
In de bijlage van de nieuwsbrief vinden jullie aanvullende informatie. Ook staat daar beschreven wat je kunt doen als je niet wilt dat je kind de vragenlijst invult.

Corona.
In de bijlage de nieuwste beslisboom om te beoordelen of een kind wel of niet naar school mag. Bellen voor overleg mag altijd!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SINTERKLAAS
Vannacht, of eigenlijk vanmorgen zijn er Pieten langs geweest om de schoenen te vullen. Het is namelijk een beetje mis gegaan want de Pieten liepen nog op het plein toen de kinderen op school kwamen …. Gelukkig waren wel alle schoenen gevuld!
Volgende week vrijdag komt Sinterklaas echt zelf naar onze school, de kinderen worden dan gewoon om 8.30 uur in de klas verwacht.
Met hun eigen klas gaan de kinderen dan bij Sinterklaas langs, we hebben een lekker plekje voor de Sint zodat hij even rustig aan kan doen. En wie weet krijgen de kinderen dan wat lekkers.
We kijken uit naar een feestelijke dag!

HUIS VAN SINTERKLAAS – STADHUISMUSEUM ZIERIKZEE
Ook dit jaar logeert Sinterklaas in het huis, maar helaas is het vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk hier een bezoekje te brengen.
Wel is de Sint met zijn Pieten op zaterdag 27 november tussen 10:00 en 16:00 uur op drie locaties in Zierikzee te zien: bij het Stadhuismuseum Zierikzee in de Meelstraat, bij Molen Den Haas aan het Bolwerk en op de Vismarkt in de Sint Domusstraat. Wandelend op 1,5 meter kan je zien hoe hard Was-Piet, Pakjes-Piet en Bak-Piet bezig zijn!

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen de kinderen: cherrytomaatjes, sinaasappels en appels.

VERJAARDAGEN
26 november : Mees

DE KALENDER
Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest
Maandag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 24 december: Vrije middag, vanaf 12:15 uur
Maandag 26 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens