ga naar   Obase
Nieuwsbrief 4 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerste paal.
Vorige week is de officiële eerste paal geslagen voor ons nieuwe gebouw! Mahmood mocht daar als oudste jongen van de Meie getuige van zijn. Hij heeft namens onze school zijn naam en een smiley op de paal gezet omdat we blij zijn dat de bouw gestart is en om alle bouwers succes te wensen .

Fusie Obase en Octho.
De onderwijsstichtingen Obase en Octho (openbare scholen in de gemeente Tholen) willen gaan fuseren. In de bijlage vind je een brief met verdere uitleg en de stand van zaken daarover.

Corona klachten.
Met de omslag naar minder warm en wisselend weer worden we gemakkelijker verkouden. In verband met corona zijn, zoals je weet, speciale maatregelen van kracht.

Ik wil jullie vragen goed te letten op klachten bij jullie kinderen en hen thuis te houden als er sprake is van:
– Neusverkoudheid, loopneus.
– Niezen.
– Hoesten.
– Keelpijn.
– Moeilijk ademen/benauwdheid.
– Tijdelijk minder ruiken en proeven.
– Koorts boven de 38 graden.
– Bij benauwdheid en/of koorts blijft het hele gezin thuis.
Ondertussen is het voor iedereen mogelijk een test te laten doen bij bovenstaande klachten (tel. 0800-1202). Indien blijkt dat er geen sprake is van corona is een kind weer welkom op school.

Wegstuur- en thuisblijfbeleid voor kleuters.
Voor kleuters is een aanpassing gemaakt in de richtlijnen. Voor kinderen t/m 6 jaar geldt dat zij bij neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
– Als het kind koorts heeft.
– Als het kind contact heeft gehad met iemand die het virus heeft.
– Als een volwassene uit het gezin ook klachten heeft.
Uiteraard gelden deze maatregelen ook voor medewerkers van de school.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

BLAUWE BRIEF
Vorige week kregen de kinderen allemaal een blauw invulformulier mee, we hebben er al veel ingevuld terug gekregen maar nog niet allemaal.
Ligt het nog thuis? Vul het dan in en geef het weer mee naar school. Ook als er niets veranderd is! (We zijn als school verplicht om elk jaar opnieuw toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s .)
Als het papier kwijt is vraag dan om een nieuw.

VISDIEFJE
Maandag was de schoolfotograaf op school en mochten we wel drie keer op de foto: alleen voor de pasfoto, met de hele klas en zelfs met de hele school. Dat was spannend, maar ook heel leuk!
Gisteren zagen we bij het buitenspelen een sprinkhaan. Hij vond het heel gezellig bij ons en verschillende kinderen hebben de sprinkhaan eens goed van dichtbij bekeken. Hij zat zelfs op onze handen en op ons hoofd!
De kinderen in groep 3 hebben deze week weer een nieuwe letter geleerd: m. Er zitten nu drie letters in ons Klikklakboekje en we kunnen de volgende woorden maken en lezen: ik, kik, kim, im, mik. Knap, hoor! Ze kunnen jullie er vast meer over vertellen!
Nog niet alle kinderen hebben hun gymspullen mee naar school genomen. De kinderen gymmen in een korte sportbroek, een T-shirt en gymschoenen die ze gemakkelijk zelf aan en uit kunnen doen. Alvast bedankt!
juf Marjan en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
Inmiddels alweer de tweede week voorbij.
We zijn in de klas hard aan het werk geweest. Wat is het leuk om op een tablet te werken! Soms bekeken we aan het eind van de les met elkaar hoeveel opgaven er waren gemaakt. En natuurlijk niet alleen op de tablet , maar ook in de werkschriften werden veel opgaven gemaakt.
Er zitten dan ook inmiddels al een aantal beloningsdopjes in de individuele potjes.
De juffen hebben de klas ook wat anders ingedeeld om te zorgen dat er zoveel mogelijk rust is tijdens het werken en vrije momenten.
Dagelijks doen we tussen de lessen door ook spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Hier genieten de kinderen zichtbaar van.
We horen en zien dat de kinderen best moe zijn tegen het einde van de week. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Gelukkig hebben we weer twee dagen om weer op te laden.
Fijn weekend, geniet ervan!
juf Marleen, juf Sandra, juf Rosanne

STRANDLOPER
Maandag kwam de fotograaf en de kinderen uit de Strandloper gingen zo makkelijk op de foto dat we denken dat het hele mooie foto’s worden. Helaas moeten we nog even geduld hebben om het resultaat te kunnen bewonderen …
Met HVO (van juf Nuray) werken we in twee kleine groepen. Om de week hebben de kinderen dan HVO terwijl de ander groep in de klas werkt met TIB (Taal In Blokjes), ondersteuning van kleuren bij de klanken.
Gym hebben we voorlopig op dinsdag, dus graag de gymkleren mee!
juf Yvonne, juf Mieke, juf Tessa, juf Rosanne

AALSCHOLVER
Inmiddels zijn we alweer twee weken bezig, wat gaat de tijd snel!
Deze week hadden we de schoolfotograaf op bezoek. Zodra we de foto’s ontvangen krijgt uw kind ze mee naar huis en krijgt u meer informatie over hoe u ze kunt bestellen.
Deze week zijn ook de uitnodigingen verstuurd voor de startgesprekken. We hopen u daar allemaal te zien!
Aanstaande dinsdag heeft groep 8 een gastles van HALT. Dit zal vooral gaan over invloed van de groep en groepsdruk. We zijn benieuwd!
We hadden deze week best wel wat zieken. We vragen u nogmaals om heel alert te zijn op ziekteverschijnselen. Bij verkoudheid, koorts etc. willen we u dringend vragen om uw kind thuis te houden! Twijfelt u? Overleg dan met de huisarts of bel ons even. Dank u!
juf Nicole, juf Janneke, juf Rosanne, meester Mike

VERJAARDAGEN
5 september: Stef
10 september: Ari
11 september: Benyamin

OP DE KALENDER
Woensdag 16 september: Studiedag, leerlingen vrij
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie): Studiedag, leerlingen vrij

Onze contactgegevens