ga naar   Obase
Nieuwsbrief 5 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Lestijden SBO de Meie.

Zoals jullie misschien al wel eens hebben gemerkt of gehoord hanteren veel scholen tegenwoordig andere lestijden dan ‘vroeger’ gebruikelijk was. Er zijn veel verschillende lesroosters mogelijk. Op de Meie hebben we als team samen met de MR onderzoek gedaan naar passende lestijden voor onze school. Daaruit zijn wat ons betreft twee geschikte opties overgebleven. We vinden het belangrijk ook de voorkeur van ouders in een definitieve beslissing mee te nemen. Omdat het organiseren van een oudercafé over dit onderwerp op dit moment niet mogelijk is, hebben we een filmpje opgenomen om jullie goed te informeren. Het filmpje wordt vandaag via Parro verstuurd. Daarnaast krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 vandaag een brief mee naar huis. We willen jullie vragen het filmpje te bekijken en daarna je voorkeur op de brief in te vullen. Graag ontvangen wij uiterlijk 19 maart de groene brieven terug zodat we in beeld kunnen brengen welk lesmodel de voorkeur van ouders heeft. De nieuwe lestijden zullen pas vanaf volgend schooljaar ingaan. Voor vragen of extra uitleg mag je natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Oudergesprekken.
Gisteren hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Jullie ontvangen van de mentor van je kind een uitnodiging voor een oudergesprek waarin de ontwikkelingen van je kind en het OP worden besproken. Door de coronamaatregelen zullen de gesprekken digitaal gevoerd worden.

Brief bieb.
Vorige week hebben de kinderen verschillende brieven over de samenwerking tussen de bieb en onze school meegekregen. We hebben nog niet alle gele brieven terugontvangen. Wil je de brief maandag mee terug naar school geven als je dat nog niet gedaan had? Hierop kun je aangeven of je toestemming geeft dat je kind een vragenlijst in mag vullen over lezen en het leesonderwijs op onze school. Deze informatie gebruiken we om ons onderwijs verder te verbeteren. Het is dus fijn als zoveel mogelijk kinderen de vragenlijst in kunnen vullen. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Maartje de Viet

SCHOOLFRUIT
We krijgen inmiddels weer elke week schoolfruit van het EU-schoolfruitproject. Dit is begonnen in november en zou duren tot half april. Omdat er door de sluiting van de scholen een paar weken geen fruit is gebracht zal het nu langer doorlopen: tot 4 juni.
De afgelopen weken kregen we appels, peren, sinaasappels, ananas, grapefruit, mandarijnen en worteltjes. Volgende week: pruimen, sinaasappels en mandarijnen.

VISDIEFJE
Wist u dat ………
– de kinderen elke middag allemaal lekker lang buitenspelen?
– ze dit erg fijn vinden. Zeker met dit mooie weer!
– de kleuters met elkaar gepraat en gewerkt hebben over douchen / in bad gaan.
– de kinderen uit groep 3 de laatste letters aan het leren zijn in Kern 6?
– de juffen trots zijn op alle kinderen!

SCHOLEKSTER
We hebben weer een fijne week achter de rug.
Op verschillende momenten in de week hebben de kinderen weer dopjes verdiend. Deze kunnen ze verdienen door bijvoorbeeld te laten zien dat ze een bepaalde tijd zelfstandig kunnen werken. Of omdat ze hun rood/groene kaartje goed ingezet hebben. Rood als ze hulp nodig hebben en groen als dit niet zo is. Als de kinderen 10 dopjes verdiend hebben, mogen ze een beloning kiezen. Zo was er een leerling die koos om het hulpje van de juf te zijn die dag. Een andere leerling koos ervoor om naast een klasgenoot te zitten tijdens het fruit eten. En zo zijn er nog een aantal beloningen. De kinderen zijn erg gemotiveerd om een dopje te verdienen zodat ze uiteindelijk een beloning mogen kiezen. Zo zijn zowel de leerlingen als de juffen en meester blij!
En wat is het weer fijn om weer ‘gewoon’ gymles te hebben. De kinderen genieten hier enorm van en kunnen meestal niet wachten tot “de grote wijzer op de 12 en de kleine wijzer op de 2” staat.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de oudergesprekken. Deze zullen digitaal plaatsvinden.
Maar nu eerst even een stapje terug om de batterijen weer op te laden. Fijn weekend!!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
Gisteren hebben de kinderen hun rapport gekregen. U krijgt een uitnodiging via Parro om volgende week een datum te kiezen voor het rapportgesprek.
Nog niet iedereen heeft gymkleding bij zich op dinsdag en donderdag. Wilt u deze meegeven?
De juffen

AALSCHOLVER
Deze week vloog voorbij! Gisteren en vandaag was er wat spanning in de klas; de rapporten gingen gisteren mee naar huis en vandaag stond de eerste toets aardrijkskunde op het programma. Bij het schrijven van dit stukje weten we nog niet hoe iedereen het heeft gedaan, spannend!
Bij de rapporten zat het OP (ontwikkelingsperspectief) van uw kind. We willen u vragen om dit goed te lezen en ondertekend mee terug te geven naar school. Tijdens de oudergesprekken voor groep 6-7 kunt u uw vragen stellen. Groep 8 ouders hebben in principe geen gesprekken, zij hebben net de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs gehad en daar bij het rapport het verslag van meegekregen. Maar mocht u alsnog vragen hebben, schroom niet en laat het ons gerust weten!
Op 17 maart aanstaande hebben we met het team een studiedag, de kinderen zijn dan vrij.
De juffen en de meester

VERJAARDAGEN
5 maart: Pim
7 maart: Abdirahman

OP DE KALENDER
Vanaf 8 maart: Rapportgesprekkken
Woensdag 17 maart: Studiedag voor het team, kinderen vrij
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag, vrij
Maandag 5 april: Tweede paasdag, vrij
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaartsdag, vrij

Onze contactgegevens