ga naar   Obase
Nieuwsbrief 5 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona.
We zijn deze week allemaal door het kabinet geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom corona, helaas ziet het er op dit moment niet zo goed uit.
De genomen maatregelen zorgen er (nog) niet voor dat we grote aanpassingen moeten doen binnen de school. Wel zullen we rekening houden met de situatie en bijvoorbeeld weer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie verder de nieuwste versie van de beslisboom waarin te lezen is wanneer een kind wel of niet naar school mag. In het geval van een besmetting van een kind of kinderen uit een groep zullen we als school het advies van de GGD blijven opvolgen.

Nieuwbouw.
In de bijlage vinden jullie verder een aparte nieuwsbrief over de nieuwbouw van onze school. Actuele informatie hierover is ook altijd te vinden op onze website: https://demeie.obase.nl/actueel/

Koptelefoon bij Chromebook.
Zoals jullie weten werken onze leerlingen met een Chromebook. Om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken hebben zij daarbij ook een koptelefoon nodig. Veel kinderen hebben deze inmiddels op school. Eerder hebben leerlingen een simpele versie van school gekregen, helaas bleek de kwaliteit hiervan onvoldoende. We willen jullie daarom vragen om je kind een eigen koptelefoon mee naar school te geven als de vorige stuk is gegaan. Uiteraard word je daarover geïnformeerd door de leerkracht van je kind.  Als je het fijn vindt mag je ook 8,50 euro contant (graag gepast) mee naar school geven. Wij zullen dan via onze schoolleverancier een koptelefoon bestellen. Van andere scholen weten we dat dit kwalitatief goede koptelefoons zijn.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet

LUIZENCONTROLE
Vanmorgen zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn gelukkig geen luizen gezien, fijn!
Onze hartelijk dank aan het luizenteam.

ONDERZOEK NAAR BEWEGING
Op school doen we (weer) mee aan een Zeeuws-brede screening op motorische vaardigheden.
De kinderen krijgen vandaag een (gele) brief mee met uitgebreide informatie hierover. Een onderdeel van de screening is het meten en wegen van de kinderen. In de brief wordt aan de ouders en verzorgers gevraagd om toestemming hiervoor.
Willen jullie de ingevulde brief volgende week weer meegeven naar school? Ook als je geen toestemming geeft is het voor ons handig om de brief terug te krijgen, zet er dan duidelijk op dat je geen toestemming geeft.

5 DECEMBER
Beste ouders en verzorgers,
Op zaterdag 13 november komt Sinterklaas in het land. Vanaf maandag (8 november) is het Sinterklaasjournaal te volgen. Op school zullen wij ook met de kinderen het Sinterklaasjournaal volgen. We gaan met de kinderen verschillende activiteiten doen in het Sinterklaasthema.
Op donderdag 26 november mogen de kinderen een schoen zetten, om te voorkomen dat er kinderen hinkelend naar huis moeten zorgt de school voor schoenen. En hopelijk komen er dan die nacht Pieten langs om iets in de schoenen te doen!
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas langs op school, de kinderen beginnen gewoon om 8:30 in hun eigen klas!

OP DE KALENDER
Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest
Maandag 6 december: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdagmiddag 24 december: Vrije middag, vanaf 12:15 uur
Maandag 26 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie

Onze contactgegevens