ga naar   Obase
Nieuwe beslisboom ‘Thuisblijven of naar school’ 6 februari

Er is weer een nieuwe beslisboom om te kijken of een kind thuis moet blijven of naar school kan: Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_060221.pdf

Deze beslisboom is gemaakt in samenwerking met het RIVM.

Bedenk vóór je begint:
-Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
-Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
-De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

Onze contactgegevens