ga naar   Obase
Onze missie en visie

    

In ons Schoolplan 2019-2023 staat uitgebreid omschreven waar we de komende periode naar toe werken. Graag lichten we onze missie en visie uit:

MISSIE:

De Meie is voor Schouwen-Duiveland de plek waar kinderen tot bloei kunnen komen en (weer) gevoel van eigenwaarde en perspectief krijgen. Kinderen en ouders zijn bij ons welkom. We waarderen en zien de kinderen zoals ze zijn, als mens met al hun talenten. We werken als team vanuit gezamenlijk eigenaarschap met expertise en passie.

VISIE:

Kinderen leren bij ons op verschillende manieren, stap voor stap, passend bij hun eigen niveau, tempo en voorkeur. We werken met eigentijdse methodes en hulpmiddelen maar voorop staat dat we werken met kinderen die bij ons kunnen ontdekken waar hun sterke en minder sterke kanten liggen.
We investeren in de kernvakken én hebben tijd voor creativiteit, sport en spel, natuur en techniek, zodat kinderen tot bloei kunnen komen en zichzelf leren kennen. We geven ze de kans om te ontwikkelen tot wereldburgers, zelfredzaam en trots op zichzelf, vanuit het principe van leren met hoofd, hart en handen.
We bieden structuur, rust en regelmaat. Duidelijke instructies afgewisseld met leren zelfstandig te werken. Onze school heeft verschillende werkplekken passend bij de manier van leren. Staand leren of zitten, een stilteruimte of juist bewegen. We gaan naar buiten, om onze omgeving te ontdekken, in de tuin te werken of te spelen op het plein.
Als team werken zijn we samen verantwoordelijk voor de school. We werken samen aan onze missie en leren zelf ook continue van elkaar, van de kinderen en door passende scholing te volgen. We hebben oog voor en benutten onze eigen individuele talenten, om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs en een sterk team.

Onze contactgegevens