ga naar   Obase
Nieuwsbrief 1 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona.
Doordat we geen 1,5 meter afstand meer moeten houden, vraag ik jullie aandacht voor de volgende zaken:
Ouders in de school.
Ouders zijn weer welkom in de school. Natuurlijk voor overleg over je zoon of dochter. Maar ook voor het stellen van een vraag of het doen van een mededeling. We willen daarbij wel vragen het contact met de leerkracht voor schooltijd te beperken omdat leerkrachten op dat moment aandacht willen hebben voor de leerlingen die de klas binnen komen. We blijven bij het in- en uitgaan van de school gebruik maken van dezelfde deuren als de afgelopen periode. Graag de kinderen, zoveel mogelijk zelfstandig, daarlangs naar binnen laten gaan in de ochtend.
Activiteiten commissie (AC).
Ook de AC kunnen we met de huidige versoepelingen weer nieuw leven in blazen. Het is voor ons als team erg waardevol bij activiteiten een beroep te kunnen doen op ouders. Bijvoorbeeld voor het versieren van de school rond vieringen of het doen van boodschappen.
Heb je interesse om je aan te sluiten bij de AC? Ik hoor het graag😊!
Gezondheidscheck.
Wanneer je de school binnenkomt gaan we ervan uit dat je gezond bent en geen corona gerelateerde klachten hebt. Ook graag even je handen desinfecteren bij binnenkomst.
Beslisboom.
In de bijlage vinden jullie de nieuwste beslisboom die duidelijk maakt of een kind wel of niet naar school mag komen.
Ten slotte wil ik iedereen vragen de afstand wel te respecteren wanneer iemand daarom vraagt.

Jaarverslag.
In de bijlage vinden jullie het jaarverslag 2020-2021 van onze school. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle ontwikkelingen binnen de school. Het jaarverslag is ook te lezen op onze website.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLREIS NAAR NEELTJE JANS
Op vrijdag 24 september ’21 zijn we met de Meie naar Deltapark Neeltje Jans geweest. De busreis was al een feestje op zich. De buschauffeur zorgde voor leuke muziek en een goede sfeer.
Daar aangekomen mochten we gelijk starten met het spelen bij de waterspeelplaats en in de speeltuin. Tussen de middag hebben we een frietje gegeten met een lekkere snack. Door dat de lunch verlaat was, hadden de kinderen nog meer speeltijd bij de Aquasplash, waterglijbaan en de waterspeelplaats. De kinderen hebben genoten. Ook hebben de leerlingen van het Visdiefje zich goed vermaakt op het strandje. Voor de midden- en bovenbouw was er een excursie geregeld in de Kering. Dit was zeer indrukwekkend. Het aquarium was ook groot succes om even tot zichzelf te komen wanneer nodig.
De tijd vloog voorbij! Om 16.00 uur hadden we alle leerlingen weer compleet in de bus naar Zierikzee. Het was een gezellige dag!

KINDERBOEKENWEEK
Donderdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’. We zullen dit met alle klassen samen doen in de hal. Natuurlijk zingen we dan ook het liedje van Kinderen voor Kinderen dat hier speciaal voor gemaakt is. Het is wellicht leuk om dit liedje samen thuis ook eens te beluisteren?
Verder zullen er gedurende de week nog activiteiten in de klassen zijn, gaan sommige klassen naar de bibliotheek of komt de biebjuf in de klas.
In de hal zal een leuke thematafel worden gemaakt met allerlei leuke boeken.

OP DE KALENDER
Donderdag 6 oktober: Opening Kinderboekenweek
Vrijdag 8 oktober: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 19 oktober: Schoolfotograaf
Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober: Herfstvakantie

Onze contactgegevens