ga naar   Obase
Nieuwsbrief 10 december

KERST-CREA
Woensdag 15 december gaan de kinderen in het kader van de cultuureducatie twee kerstknutsels maken.
Vanwege de Corona-maatregelen doen ze dat allemaal in hun eigen klaslokaal.

KERST-LUNCH
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we ook dit jaar onze planning qua kerstactiviteiten moet aanpassen, helaas. We vieren dit jaar Kerst in de eigen groep, met een kerstlunch op donderdag 23 december. Leerlingen hoeven voor die dag dus geen lunch mee naar school te nemen. Aansluitend aan de lunch gaat iedere groep aan de slag met een Kerst-knutselwerkje.
Het zou leuk zijn als leerlingen op 23 december feestelijk gekleed naar school komen, maar dat is uiteraard geen verplichting. We hopen op deze manier toch een gezellige kerstviering te verzorgen.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
In november kregen jullie een brief met het verzoek om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 over te maken naar de activiteitencommissie. Veel ouders / verzorgers hebben dat inmiddels al gedaan. Fijn, dank je wel!
Voor wie het nog wil doen en de brief niet meer heeft:
Bankrekening:                  NL21 ABNA 047 83 81 387 van  Stichting Vrienden van de Meie
Graag vermelden:           Ouderbijdrage en de naam van je kind(eren).

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen de kinderen: watermeloen, sinaasappels en appels.
OP DE KALENDER
Donderdag 23 december: Kerstlunch
Vrijdagmiddag 24 december: Vrije middag, vanaf 12:15 uur
Maandag 26 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie.

Onze contactgegevens