ga naar   Obase
Nieuwsbrief 10 juni

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona besmetting.
Helaas hadden we deze week voor het eerst te maken met een corona besmetting in onze school. Daardoor moesten de leerlingen en leerkrachten van de Aalscholver dinsdag getest worden. Gelukkig bleek iedereen verder negatief. Kinderen die niet getest werden hebben de rest van de week hun schoolwerk vanuit huis gemaakt. Zij zaten t/m zaterdag in quarantaine. Hoewel dit natuurlijk een vervelende situatie was zijn we blij dat iedereen het testen en/of thuiswerken zo goed en snel heeft opgepakt. Maandag hopen we iedereen weer gezond en wel op school te kunnen ontvangen!

Nieuwbouw en verhuizing.
Afgelopen dinsdag hebben we een kijkje kunnen nemen in de nieuwbouw. Zoals op de foto’s te zien is worden de grote lijnen binnen het gebouw nu zichtbaar. Met een beetje fantasie zagen we onszelf al helemaal aan het werk in het nieuwe gebouw😊. We zullen echter nog even geduld moeten hebben. Onze verhuizing staat gepland in april/mei 2022. Dit is iets later dan waar we eerder vanuit gingen. Het blijkt namelijk dat ons schoolplein pas in het voorjaar klaar is. We vinden het belangrijk hier ook meteen na de verhuizing gebruik van te kunnen maken.

Vakantierooster en studiedagen volgend schooljaar.
Naast het vakantierooster is ondertussen ook bekend welke extra vrije dagen de kinderen volgend schooljaar hebben i.v.m. studiedagen en de verhuizing:

VAKANTIEROOSTER 2021-2022 (eerste schooldag: maandag 06-09-2021)

Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie maandag 25-10-2021 vrijdag 29-10-2021
Kerstvakantie maandag 27-12-2021 vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie maandag 28-02-2022 vrijdag 04-03-2022
Goede vrijdag vrijdag 15-04-2022
Pasen maandag 18-04-2022
Meivakantie maandag 25-04-2022 vrijdag 06-05-2022
Hemelvaartsdag en vrijdag erna donderdag 26-05-2022 vrijdag 27-05-2022
Pinksteren maandag 06-06-2022
Zomervakantie maandag 25-07-2022 vrijdag 02-09-2022

Er zijn volgend schooljaar weer een aantal studiedagen met het  team waarop de kinderen vrij zijn. Daarnaast is het traditie dat we de laatste dag voor de kerstvakantie en de laatste dag voor de zomervakantie ’s middags vrij zijn.

Dag Datum Reden
Vrijdag 08-10-2021 Studiedag team
Maandag 06-12-2021 Studiedag team
Vrijdagmiddag 24-12-2021 Vrije middag voor de kerstvakantie
Woensdag 09-02-2022 Studiedag team
Vrijdag 22-04-2022 Verhuisdag
Maandag 09-05-2022 Verhuisdag
Vrijdag 08-07-2022 Studiedag team
 Vrijdag 22-07-2022 Vrije middag voor de zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
Wist je dat?
– we deze week samen met de kinderen dit stukje voor de nieuwsbrief hebben geschreven?
– we buiten spelen met het mooie weer? (Bruk)
– dat we van de kar een brandweerwagen gemaakt hebben met papier? (Bruk)
– we buiten alles blussen? (Bruk)
– het heel leuk op school is? (Thijn)
– we nieuwe fietsen hebben? (Benyamin)
– dat de “Harley – fiets” heel snel is? (Jeremy)
– dat de “Harley – fiets” mooi is? (Aiden)
– dat je met deze kleine “Harley-fiets” hard kan? (Zahra)
De juffen

SCHOLEKSTER
Alweer een week voorbij. We hebben de afgelopen week weer lekker gewerkt. De toetsperiode is achter de rug en we volgen weer het gewone programma. We hebben woensdag zelfs lekker buiten les gehad!
In de pauzes genieten we van het mooie weer.
Deze week is een korte week want vrijdag hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
We wensen jullie alvast een fijn en zonnig weekend!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
Buitengym, buitenspelen, buitencrea, zo houden we het wel vol op school. Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt!
Houdt u er rekening mee dat het schoolfruitproject afgelopen is?
En … wilt u de gymkleding en schoenen van uw zoon/dochter nakijken of het nog compleet is? (T-shirt, broek en schoenen)
De juffen

AALSCHOLVER
Wat een gekke week was dit … we moesten onverwachts weer teruggrijpen naar het thuiswerken. Ontzettend fijn om te zien dat dat voor bijna alle leerlingen geen probleem was, er is hard gewerkt.
Vrijdag hebben we de studiedag, dus de week was ook snel weer voorbij.
Volgende week hopelijk weer een lekker normale week.
Goed weekend!
De juffen en de meester

VERJAARDAGEN
17 juni: Liam

OP DE KALENDER
Vrijdag 11 juni: Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 2 juli: Studiedag, kinderen vrij

 

 

Onze contactgegevens