ga naar   Obase
Nieuwsbrief 12 februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Onderwijs na de voorjaarsvakantie.
Er is deze week veel overleg geweest binnen ons team over de organisatie van ons onderwijs na de voorjaarsvakantie. Ook vanmiddag heeft hierover nog overleg plaatsgevonden, vandaar dat de nieuwsbrief later is verzonden dan je van ons gewend bent. Onze school zal vanaf dinsdag 23 februari weer volledig open zijn (maandag 22 februari zijn de kinderen nog vrij ivm een studiedag).

Natuurlijk houden we ons hierbij aan de eerder gemaakte afspraken en richtlijnen vanuit de overheid en het protocol voor het speciaal basisonderwijs. Van daaruit is het mogelijk dat niet alle collega’s na de vakantie fysiek op school aanwezig kunnen zijn. In dat geval zal gezocht worden naar een geschikte vervanger. Als die niet gevonden wordt zal opnieuw (deels) overgegaan worden op thuisonderwijs. We zullen als team daarin naar een zo optimaal mogelijke situatie zoeken. Mocht dit het geval zijn, zal ik ouders hierover zo snel mogelijk informeren.

Tenslotte zullen we opnieuw werken met gespreide eindtijden waarbij leerlingen die niet met de taxi naar huis gaan om 14.45 uur (en op woensdag om 12.15 uur) de school verlaten. We vragen leerlingen en ouders dan meteen de omgeving van de school te verlaten zodat om 15.00 uur (of op woensdag om 12.30 uur) de leerlingen die met de taxi naar huis gaan kunnen vertrekken.

DigiD.
Begin van deze week heb ik de nieuwe beslisboom met jullie gedeeld waarin aangegeven staat wanneer een kind wel of niet naar school mag komen. Hierin staan ook situaties benoemd waarin geadviseerd wordt een kind te laten testen. Uit ervaring weten we ondertussen dat je de uitslag van een test sneller hebt wanneer je gebruik kunt maken van DigiD. Ook voor kinderen kan een DigiD aangevraagd worden via www.digid.nl zodat ze zo snel mogelijk weer naar school kunnen gaan. Ik breng dit bij jullie onder de aandacht omdat je vaak pas merkt dat het zo lang duurt als je al in een dergelijke situatie zit. Uiteraard is het slechts een tip en beslis je zelf of je een DigiD wilt aanvragen.

Ten slotte wens ik jullie een fijne voorjaarsvakantie met elkaar, waar dat mogelijk is, geniet ervan!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VERJAARDAGEN
16 februari: Luca K
20 februari: Bradley

OP DE KALENDER
Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 22 februari (aansluitend aan de voorjaarsvakantie): Studiedag, kinderen vrij

Onze contactgegevens