ga naar   Obase
Nieuwsbrief 14 januari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn weer gestart! Fijn dat we bijna alle leerlingen weer op school hebben kunnen ontvangen deze week. Helaas kunnen we nog niet stellen dat we de coronapandemie achter ons gelaten hebben. We volgen de ontwikkeling op de voet. Zodra er nieuwe informatie is, horen jullie dat zo snel mogelijk van mij.

Schoolfoto’s.
Zoals jullie gemerkt hebben heeft het dit jaar langer dan normaal geduurd voordat we de schoolfoto’s ontvangen hebben. Pas deze week hebben de kinderen ze mee naar huis gekregen. Dit komt door persoonlijke omstandigheden van de fotograaf. Hij biedt hiervoor zijn excuses aan. Hopelijk zijn alle foto’s leuk geworden en is dit het wachten waard geweest.

Sociale veiligheid.

Jaarlijks onderzoeken we de sociale veiligheid van onze leerlingen op school.

Wat is sociale veiligheid? (volgens de onderwijsinspectie):

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

 

We hebben er dit schooljaar voor gekozen de sociale veiligheid op De Meie in beeld te brengen m.b.t. de vragenlijst(en) van Vensters. De resultaten van deze vragenlijsten zijn inmiddels bekend.

In de rapportage wordt vanuit Vensters (nog) niet aangegeven hoe betrouwbaar deze resultaten zijn. We gaan ervan uit dat de kleine omvang van de school en het lage aantal leerlingen (bijvoorbeeld slechts 5 leerlingen in groep 8) invloed zal hebben op de betrouwbaarheid, maar hebben de gegevens toch alvast bekeken en geanalyseerd:

Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas? à 7,0

Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig? à 8,6
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?
à 9,1

Zijn leerlingen sociaal veilig? Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid? à 75%.

We zijn blij te zien dat leerlingen op onze school zich over het algemeen genomen prettig en veilig voelen, dit is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en ontwikkelen.

Om aan een veilige sociale omgeving te blijven werken zetten we deze weken, na de kerstvakantie, extra ‘klasbouwer activiteiten’ uit het programma ‘Goed van Start’ in. ‘KlasBouwers’ zijn leuke levendige activiteiten die erop gericht zijn dat leerlingen zichzelf en de anderen waarderen en elkaar nog beter leren kennen. Alle leerlingen werken zo samen, door uitwisselen van persoonlijke ervaringen of leerstof. Hiermee versterken we de wil tot onderlinge samenwerking en stimuleren we contact tussen alle leerlingen in de groep.

Ook de weken na de kerstvakantie zullen we, zoals gebruikelijk, regelmatig dit soort activiteiten inzetten binnen de groepen om sociale verbondenheid tussen de leerlingen te blijven stimuleren.

Ten slotte hebben onze leerlingen ook hun tevredenheid  ten aanzien van de lessen op school en de begeleiding die zij van leerkrachten krijgen aangegeven. Op deze resultaten zijn we erg trots: op deze items scoren we gemiddeld rond de 9,0! Een mooie stimulans voor ons om vooral zo door te gaan.

OPR.

De OPR (Ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband is op zoek naar nieuwe leden. Zie de aankondiging en verder uitleg in de bijlage van deze nieuwsbrief. Indien je interesse hebt om je aan te melden voor de OPR laat het me dan weten. Ik zal dan het aanmeldformulier doorsturen.

Met vriendelijke groet,

Maartje de Viet.

Nieuwe collega.
Onze nieuwe administratieve collega stelt zich graag aan jullie voor:

“Beste ouders,

Aangenaam! Mijn naam is Annemarijn Rentier-Gast en vanaf 31 januari zal ik in de voetsporen treden van Petri als administratief medewerker. Ik zal 3 dagen op school aanwezig zijn om het team te versterken (maandag, woensdag en vrijdag). Ik woon samen met mijn man en dochtertje van 3 in de Zierikzeese binnenstad. Mijn man is al werkzaam in het onderwijs als leerkracht op OBS De Oosterburcht in Oosterland. Momenteel werk ik nog met plezier als secretaresse bij Klaassen Netwerk Notarissen, maar ik ga nu ook de grote stap wagen naar het onderwijs. Ik kijk er erg naar uit om onderdeel te worden van het team van SBO De Meie. Graag tot snel”.

Groetjes, Annemarijn

SCHOOLFRUIT

Volgende week krijgen de kinderen:  mandarijn – sinaasappel – appel

VERJAARDAGEN

27 december: Kevin

1 januari: Said

1 januari: Jennifer

4 januari: Vera

9 januari: Robin

17 januari: Bruk

21 januari: Djayden

OP DE KALENDER

Woensdag 9 februari: Studiedag, kinderen vrij

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie

Onze contactgegevens