ga naar   Obase
Nieuwsbrief 15 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Onderwijs vanaf 18 januari.
Gisteren heb je (per mail) een brief ontvangen over de invulling van het onderwijs vanaf volgende week. Mocht je deze brief nog niet gelezen hebben vraag ik je dit alsnog met aandacht te doen. Indien je vragen hebt, neem gerust contact met me op of met de leerkracht van je kind.

Toetsperiode.
Januari is de periode waarin we de cito toetsen altijd afnemen. Ook dit jaar zullen we dat in de komende weken doen. Door het thuisonderwijs van de afgelopen weken en het beperkte onderwijs op school dat we de komende week (of weken) kunnen bieden zullen we de toetsen over een langere periode uit moeten smeren. Dat is niet erg. Het gevolg daarvan is wel dat ook de rapporten iets later mee naar huis zullen gaan. We streven ernaar om deze op 4 maart mee te geven. De (digitale) oudergesprekken kunnen dan vanaf 8 maart gepland worden. Ik houd jullie over deze planning op de hoogte. In deze bijzondere tijd is het moeilijk alles strak te plannen, er kunnen zomaar onverwachte gebeurtenissen tussendoor komen.
Het blijft onze bedoeling om de adviesgesprekken voor de schoolverlaters, zoals gepland, op 23 februari te voeren.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

HOOFDLUIS
Deze week is er bij een leerling hoofdluis gezien. De leerling is inmiddels behandeld.
Door corona worden er op school uiteraard geen luizencontroles gedaan. We vragen je zelf regelmatig de haren en hoofdhuid van je kind te controleren op luizen en neten.
Als je controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Zie je doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Wanneer je luizen of neten ontdekt bij je kind start dan de behandeling zo snel mogelijk.

VERJAARDAGEN
17 januari : Bruk
27 januari: Nikkie

Onze contactgegevens