ga naar   Obase
Nieuwsbrief 16 april

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Onderwijsresultaten.
Na de afname van de cito toetsen bekijken we altijd alle resultaten van de leerlingen. Resultaten van je eigen kind worden met je besproken. Ook bekijken we de resultaten van alle leerlingen samen en per klas. In de media wordt op dit moment veel gesproken over achterstanden die opgelopen zijn door de coronapandemie. In de laatste resultaten van de leerlingen op de Meie zien we deze achterstanden niet terug. De inzet die jullie met de kinderen thuis hebben geleverd tijdens de thuiswerkperiode samen met onze keuze om alle leerlingen per 18 januari weer een aantal momenten naar school te laten komen heeft op het gebied van behaalde resultaten dus goed uitgepakt. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de kinderen niets gemist hebben, naar school gaan is op veel verschillende manieren belangrijk voor kinderen. Toch hoop ik jullie met dit bericht gerust te stellen als het gaat om de leerontwikkeling van onze leerlingen in het algemeen.

Koptelefoon bij Chromebook (herhaald bericht).
Zoals jullie weten werken onze leerlingen sinds dit schooljaar met een Chromebook. Om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken hebben zij daarbij ook een koptelefoon nodig. Aan het begin van dit schooljaar hebben wij voor alle leerlingen een simpele koptelefoon aangeschaft. Helaas valt de kwaliteit van deze koptelefoons tegen. Bij navraag op andere scholen blijkt dat leerlingen daar een eigen koptelefoon mee naar school brengen. We willen jullie daarom nu ook vragen om je kind een eigen koptelefoon mee naar school te geven. Als je het fijn vindt mag je ook 8,50 euro contant (graag gepast) mee naar school geven. Wij zullen dan via onze schoolleverancier een koptelefoon voor je zoon of dochter bestellen. Van andere scholen weten we dat dit kwalitatief goede koptelefoons zijn.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VISDIEFJE
De kinderen hebben deze week een paar keer met de Kapla gespeeld. Wat is dat toch leuk speelgoed! Er werd van alles gebouwd: torens, huizen en zelfs een cruiseschip.
In groep 3 tijdens de rekenles hebben we het gehad over plattegronden. We hebben een plattegrond van de klas gemaakt: dat is best moeilijk! Eigenlijk moet je dan vanaf het plafond naar de spullen in de klas kijken. Ook de torens van Kapla hebben we van bovenaf bekeken: dan zien ze er heel anders uit!
De juffen

SCHOLEKSTER
Afgelopen week hebben we tijdens Kanjertraining met elkaar weer het groepsdoel besproken. Aan het begin van dit schooljaar hebben de kinderen bedacht welke groep ze wilden zijn. We willen een gezellige, sportieve groep zijn die goed kan lezen en die fijn met elkaar samenwerkt en elkaar helpt.
We bespraken welk gedrag daarbij hoort. Aardig zijn, fluisterstem, complimenten geven, elkaar helpen en nog een aantal dingen hadden we destijds bedacht.
Ook bedachten we toen een groepsbeloning voor het moment als we 25 dopjes in de groepspot hebben. We kunnen namelijk als groep ook (belonings)dopjes verdienen. Beloningen die we hadden bedacht: naar de speeltuin, film kijken met popcorn erbij. De speeltuin is niet mogelijk dus bedachten we dat een ijsje halen ook een leuk idee zou zijn. Of een pyjamafeestje. Ideetjes genoeg dus …. Dat is dus een extra motivatie om goed je best te doen in de klas!
Fijn dat een aantal kinderen al geld mee heeft genomen voor een goede koptelefoon. En natuurlijk is het ook prima dat de kinderen een koptelefoon van thuis mee naar school nemen.
Onlangs hebben we vragen ingestuurd die we de schrijfster Janneke Schotveld wilden stellen. Zij schreef verschillende kinderboeken. Vandaag of begin volgende week kunnen we gaan zien via het digibord of ze onze vragen uitgekozen heeft om te beantwoorden. We wachten in spanning af.
Maar nu eerst lekker ontspannen, fijn weekend!
De juffen en de meester

STRANDLOPER
We mochten aan Janneke Schotveld, schrijfster van ‘Superjuffie’ vragen stellen. De vraag van Lucas is uitgekozen; Janneke geeft in een filmpje antwoord.
Gisteren, tijdens de HVO-les, gaf juf Nuray uitleg over verschillende godsdiensten. De kinderen vonden het interessant en Kyo vond het filmpje van Malala zelfs ‘inspirerend’!
De juffen

AALSCHOLVER
Deze week hebben we op dinsdag een nieuwe leerling in de klas mogen verwelkomen: Djaela. We wensen haar een hele fijne schooltijd toe op de Meie.
We zijn dinsdag ook gestart met het afnemen van het PI-dictee (spelling). Daar zijn we de rest van de week onder de spellinglessen steeds mee zoet geweest.
Gisteren was Anoek jarig, zij heeft gezorgd voor een lekkere traktatie.
Vandaag staat de natuur-toets in de planning. Voor sommige leerlingen altijd weer spannend …
We herhalen weer met klem onze oproep voor het inleveren van de ondertekende OP’s en de rapporten. Ook zouden we -mede namens de gymjuf- willen vragen of je met je kind in gesprek wilt gaan over de gymspullen: een aantal kinderen heeft namelijk geen passende gymkleding meer en/of geen passende schoenen.
De juffen en de meester

OP DE KALENDER
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaartsdag, vrij

Onze contactgegevens